Anleggskrav til det offentlige – mer dialog og fossilfri teknologi i anskaffelsene

Anbud365 Anleggskrav til det offentlige – mer dialog og fossilfri teknologi i anskaffelseneMaskinentreprenørenes Forbund (MEF), her ved sin adm.dir., Julie Brodtkorb, har lagt fram et notat som skisserer deres klima- og miljøarbeid frem mot 2030 (foto: Jørn Søderholm).

Skriv ut artikkelen

Offentlige og private byggherrer må ha mer dialog med anleggsbransjen for å finne gode klima- og miljøløsninger i forbindelse med anskaffelser og enkeltprosjekter. Bruk av fossilfri teknologi må innarbeides i deres anskaffelser. Dette er to av fire anbefalinger fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i deres ferske klima- og miljønotat. I tillegg understreker MEF hvor viktig det er for klimaarbeidet i anleggsbransjen at den får muligheten til å bruke biodrivstoff som et klimatiltak.

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgi­verorganisasjon som representerer mer enn 2300 små, mellom­store og store bedrifter. Organisasjonen har nå utarbeidet notatet «Muligheter og utfordringer», som forteller om deres klima- og miljøarbeid frem mot 2030. Der heter det bl.a. at bruk av nullutslippsteknologi og fossilfri teknologi i forbindelse med anleggsarbeider har høy oppmerksomhet hos myndigheter på alle forvaltningsnivåer i Norge. Økende krav om dette i offentlige anskaffelser vil bety at entreprenører må ta i bruk disse teknologiene.

En del av løsningen

Anleggsbransjen ønsker å være en del av løsningen og ta i bruk klimavennlige løsninger og teknologi, slår MEF fast. Men det er ikke i dag mange tilgjengelige alter­nativer utover biodrivstoff og fortsatt effektivisering. For at bransjen skal kunne ta del, må biodrivstoff fortsatt være et aktivt og tilgjengelig kli­mavirkemiddel. Det er derfor avgjørende at anleggsbran­sjen ikke blir en del av dagens omsetningskrav for biodrivstoff i veitrafikken, som nå er utfor­met slik at merforbruk ett sted vil føre til mindre forbruk et annet sted. Klimaeffekten av og insentivet til å bruke biodriv­stoff utover kravet for å kutte utslipp i enkeltprosjekter er i dag lik null. Dette er presisert av Direktoratet for forvaltning og økonomisty­ring (DFØ) i en egen veileder for offentlige anskaffelser:

«Gitt Miljødirektoratets analyse om at offentlige anskaffelser av flytende biodrivstoff [til trans­porttjenestekontrakter] har en svært begrenset klimaeffekt, sett i lys av gjeldende regelverk og praktisering av dette, anser ikke DFØ det som hensikts­messig å anbefale offentlige oppdragsgivere å etterspørre flytende biodrivstoff for å fremme klima- og miljø, når flytende biodrivstoff kjøpt i offentlige kontrakter brukes til å oppfylle et omsetningskrav som omsettere av biodrivstoff uansett er lovpålagt å fylle.»

Biodrivstoff og anbefalinger

Det er viktig for klimaarbeidet i anleggsbransjen – og Norge som helhet – at anleggsbransjen får muligheten til å bruke biodrivstoff som et klimatiltak, poengterer MEF.

Fire anbefalinger som gjelder offentlige anskaffelser er med i MEF-dokumentet:

  • offentlige og private byggherrer må ha mer dialog med anleggs­bransjen for å finne gode klima- og miljøløsninger i forbindelse med anskaffelser og enkeltprosjekter
  • innarbeide bruk av fossilfri teknologi i sine anskaffelser
  • være enhetlige når det gjelder klima- og miljøkrav i sine anskaffelser
  • stille krav i kontraktene om at kjøp av ren biodiesel ikke skal kunne bokføres hos leverandøren som innblandet i den andelen leverandørene er pålagt å blande inn biodiesel i henhold til innblandingsk­ravene i produktforskriften

Bli den første til å kommentere på "Anleggskrav til det offentlige – mer dialog og fossilfri teknologi i anskaffelsene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.