Ber om makskrav for antall lærlinger i offentlige kontrakter

Anbud365: Ber om makskrav for antall lærlinger i offentlige kontrakterKravet om minst en lærling i offentlige kontrakter bør ikke vedtas da det er svært vanskelig å oppfylle for de mindre bedriftene, mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), her ved sin adm.dir. Julie Brodtkorb (foto: Kari Druglimo-Nygaard).

Skriv ut artikkelen

Forslag om minst 10% lærlinger i en offentlig kontrakt bør nedjusteres til et makskrav på 7%. Innen anlegg er det ikke mulig å nå 10%. Dette skriver Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet. MEF mener også at forslaget må utredes nærmere før det vedtas, da næringen ikke har vært konsultert og det ikke er innhentet data på hvordan dagens forskriftskrav fungerer.

I høringssvaret heter det at MEF støtter et forslag om å stille krav om læringer i offentlige kontrakter, men forutsetningen må være at lærlingene sikres en god og variert opplæring, og at målene i læreplanen oppfylles. Kravet om minst en lærling bør ikke vedtas da det er svært vanskelig å oppfylle for de mindre bedriftene, fremholder MEF, som ber om at departementet må sikre at forskriften praktiseres riktig ved å innføre et system som sikrer at det stilles riktige mengdekrav til antall lærlinger.

Må settes makskrav

Plikten om minst 10% og alltid minst en person lærlinger i en offentlig kontrakt skal bare gjelde i bransjer hvor det er et særlig behov for læreplasser, påpeker MEF, som foreslår innført et makskrav på 7% i stedet. Dette er, heter det, også i samsvar med bygge- og anleggsnæringens (Fellesforbundet, BNL, KS og DFØ) egne anbefalinger i offentlige kontrakter. 10%-forslagets svakhet er at det ikke er satt et tak på hvor stor mengde lærlinger det kan kreves. I fare for at oppdragsgivere stiller for høye mengdekrav i forhold til faktisk antall lærlinger i markedet, mener MEF at det må settes et makskrav.

Med «særlig behov» definerer forskriften som der det er klart flere søkere til læreplasser enn antall inngåtte lærekontrakter innen de samme lærefagene ved forrige søkning til videregående opplæring. «Særlig behov» fremstår for MEF som uklart og lite konkret. Hva menes med «klart flere»? Er dette 5%, 10 % eller høyere? Dette kan medføre at forskriften vil bli svært praktisert ulikt, noe som er lite gunstig, poengterer MEF.

Ikke nok skoleplasser

Situasjonen innen anlegg i dag, heter det, er imidlertid at det ikke er tilstrekkelig med skoleplasser til alle som søker seg til Vg2 Anleggsteknikk. Dermed vil ikke forslaget gjelde innen de anleggstekniske fagene. Imidlertid kan dette fort endre seg. Derfor må mengdekravet i forskriften tilpasses anleggs-næringen slik at mengdekravet ikke blir så høyt at det vil gå utover lærlingenes mulighet til å oppfylle læreplanene. Dersom ikke dette ivaretas, mener MEF at man ikke vil klare å utdanne gode fagarbeidere.

Byggherrene og lærebedriftene (entreprenørene) plikter å legge til rette for at lærlingene sikres opplæring iht. læreplanen i de offentlige prosjektene. – Problemet er og har vært at en del offentlige oppdragsgivere ikke praktiserer forskriften riktig og likevel stiller omfattende lærlingekrav som kan få uheldige konsekvenser for læringene. Konsekvensen er at lærlingene ikke får den opplæringen som læreplanene krever, heter det i høringssvaret fra MEF.

Bli den første til å kommentere på "Ber om makskrav for antall lærlinger i offentlige kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.