«Del-eller-begrunn»: Bare 2% begrunner med hensynet til markedet

Anbud365: «Del-eller-begrunn» Bare 2% begrunner med hensynet til markedetUtsnitt av forsiden av publikasjonen «Virkninger av store kontrakter».

Skriv ut artikkelen

23% av de offentlige oppdragsgiverne som er med i en undersøkelse i regi av Oslo Economics og Inventura, oppgir at de aldri eller sjelden gir begrunnelse når de ikke deler opp en kontrakt. En mulig forklaring på den relativt høye andelen, er at disse virksomhetene i mindre grad kjenner til prinsippet, heter det i undersøkelsesrapporten. På spørsmål om hvilken begrunnelse som oftest brukes, svarer bare 2% markedsmessige hensyn: «Del-eller-begrunn» er et tiltak for bl.a. å fremme SMB-ers deltakelse i offentlige anbudsrunder.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har engasjert Oslo Economics og Inventura for å vurdere de markedsmessige konsekvensene av store offentlige kontrakter i tre utvalgte markeder. Som ledd i utredningsarbeidet har de gjennomført en undersøkelse. Den er basert på svar fra 77 personer som jobber hos offentlige oppdragsgivere (svarprosent 22%). De 77 representerer 73 unike offentlige virksomheter. 47% av respondentene jobber i kommunal virksomhet, 46% i statlig. De åtte resterende prosentene i utvalget jobbet i fylkeskommunal virksomhet eller annen offentlig virksomhet.

Av de 77 respondentene i spørreundersøkelsen svarte bare 44% at de tror at kollegaene i stor eller svært stor grad har kjennskap til del opp eller begrunn-prinsippet. Et annet funn fra den samme spørreundersøkelsen var at bare 18% av respondentene alltid gir begrunnelse når de velger ikke å dele opp. 23% oppga at de aldri eller sjelden gir begrunnelse. Samtidig fremgår det at 24% oppgir at de opplever at kollegaer liten eller svært liten grad har kjennskap til prinsippet.

Del opp …

Blant oppdragsgiverne svarer 26% at de aldri (4%) eller sjelden (22%) deler opp anskaffelser i flere delkontrakter. 48% svarer at de gjør det av og til, og 18% svarer at de ofte gjør det.

27% av de 77 respondentene svarer at kontraktene er blitt mer samlet i løpet av de siste par årene. Bare 10% svarer at kontraktene er blitt mindre samlet over tid (63% svarte hverken mer eller mindre).

… eller begrunn

«Del opp eller begrunn»-prinsippet forutsetter at oppdragsgiverne gir begrunnelse dersom de velger å ikke dele opp anskaffelsen i delkontrakter. Bare 18% av de norske oppdragsgiverne som er spurt i undersøkelsen, sier at de alltid gir begrunnelse. 23% oppgir at de aldri eller sjelden gir begrunnelse. En mulig forklaring på den relativt høye andelen som aldri eller sjelden gir begrunnelse, er at disse virksomhetene i mindre grad kjenner til prinsippet, heter det i rapporten til Oslo Economics og Inventura.

Majoriteten av respondentene som svarer at de gir begrunnelse, oppgir at begrunnelsen blir gitt i anskaffelsesprotokollen, i konkurransegrunnlaget eller i begge deler. Om lag 20% av respondentene svarer at begrunnelsen ikke er offentlig tilgjengelig.

Hvilke argumenter

Respondentene ble også bedt om å oppgi hvilket argument/hensyn som oftest ble benyttet for å begrunne valget om å ikke dele opp anskaffelsen. Nær halvparten av respondentene oppgir at de som oftest begrunner valget om ikke å dele opp med at det har sammenheng med oppgaven som skal løses. Bare 2% oppgir markedsmessige hensyn som oftest benyttede begrunnelse.

Bli den første til å kommentere på "«Del-eller-begrunn»: Bare 2% begrunner med hensynet til markedet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.