Solid vekst i statlig, svensk bruk av miljøkrav i anskaffelser

Anbud365: Solid vekst i statlig, svensk bruk av miljøkrav i anskaffelserNaturvårdsverket, her ved generaldirektør Björn Risinger, rapporterer om status for statlige anskaffelser med miljøkrav i 2019 (foto: Naturvårdsverket).

Skriv ut artikkelen

De 187 statlige oppdragsgiverne i Sverige stilte i 2019 miljøkrav i til sammen 86% av sine anskaffelser mot 71% i 2018. Miljøkrav ble i fjor stilt i statlige anskaffelser med en samlet verdi på 75 mrd mot 42 mrd. året før. Dette fremgår av en rapport fra Naturvårdsverket. To virksomheter melder at de har miljøkrav i alle sine anskaffelser, mens Försvarets materielverk bare i hver fjerde. Men kvaliteten på statistikken må tåle skarp kritikk fra Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har samlet inn opplysninger om bl.a. bruk av miljøkrav i statlige anskaffelser. I rapporten «Miljöledning i staten 2019» finnes en sammenstilling.

I 2019 kjøpte statlige, svenske myndigheter for ca. 87 mrd. Det omfatter enkeltanskaffelser og avrop på rammeavtaler. Beløpet er en økning på 30 mrd fra 2018. Innrapporteringen viser at det ble stilt miljøkrav til sammen i anskaffelser verd 75 mrd i fjor. Det utgjør 86% av den totale verdien av fjorårets anskaffelser, fremgår det av rapporten.

Noen får store dominerer

Middelverdien av den enkelte oppdragsgivers anskaffelser i 2019 er 480 mill, mens medianen er 267 mill. Tilsvarende sifre for 2018 er hhv 415 og 20 mill. Avstanden forklares med at noen få oppdragsgivere står for en stor del av anskaffelsesverdien.

I rapporten rettes også søkelyset mot de ti oppdragsgiverne som har de største anskaffelsesvolumene. De står for 83% av den samlede verdien av de svenske, statlige anskaffelsene i 2019. Trafikverket står for øvrig for mer enn halvparten av anskaffelsesverdien ti samtlige 187 oppdragsgivere.

Miljøkrav i alle anskaffelsene

De ti aktuelle oppdragsgiverne har stilt miljøkrav i 90% av sin samlede anskaffelsesverdi for fjoråret. Det er opp fra 72% i 2018, heter det i rapporten. Trafikverket har oppgitt at de i 2019 stilte miljøkrav i samtlige anskaffelser. Om man tar Trafikverket ut av sammenstillingen, viser likevel resultatet at de øvrige ni oppdragsgivere økte verdien av sine anskaffelser med miljøkrav – med tre mrd.

Oversikten i rapporten viser for øvrig at Forsvarets materielverk med bare 25% anskaffelser med miljøkrav ligger klart dårligst an når det gjelder de ti. Også Svenska kraftnät operer med miljøkrav i 100% av sine anskaffelser i 2019. Svenska kraftnät er en svensk forvaltningsbedrift som har ansvar for den sentrale delen av overføringsnettet for elektrisitet i Sverige.

Statistikk-kritikk

Det er imidlertid knyttet en god del forbehold knyttet til statistikkmaterialet, og Naturvårdsverket konstaterer at anskaffelser er et område der muligheten for å få fram statistikk hos myndighetene varierer mye. Det gjør sammenlikninger vanskelig, heter det. Selv mulighetene til å stille miljøkrav påvirkes av hvilken type anskaffelser som gjennomføres, og det vanskeliggjør sammenlikninger av statistikk som myndighetene kommer med.

Kammarkollegiet inngår statlige rammeavtaler, og av Naturvårdsverkets rapport fremgår at 27 oppdragsgivere oppgir at de ved avrop på disse har stilt egne miljøkrav i tillegg – dert det har vært mulig. Det er en liten nedgang far året før. Når det gjelder krav til energieffektivitet rapporterer 29 oppdragsgivere at de har gjennomført 128 anskaffelser over EUs terskelverdier med slike krav. Det er nær dobbelt så mange som i 2018. Rett nok står en oppdragsgiver – Fortifikasjonsverket – for 56 av de 128 anskaffelsene, men tross det viser statistikken en betydelig økning også for de øvrige når det gjelder slike krav. Statlige Fortifikasjonsverket er en av Sveriges største innenfor eiendom og byggherre-virksomhet.

Bli den første til å kommentere på "Solid vekst i statlig, svensk bruk av miljøkrav i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.