DFØ: Behov for å forenkle veiledningen «bærekraftige anleggsanskaffelser»

Anbud365: DFØ: Behov for å forenkle veiledningen «bærekraftige anleggsanskaffelser»Nå er det bare dager til høringsfristen for å komme med synspunkter på foreslåtte endringer i veiledningen til «bærekraftige anleggsanskaffelser» i kriterieveiviseren til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). På bildet avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Skriv ut artikkelen

De fleste av kravene og kriteriene i kriterieveiviseren for bærekraftige anleggsanskaffelser har ikke vesentlig behov for faglig revisjon, men for forenkling. Det slår Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fast i et høringsutkast. Utkastet består av 24 ulike krav og kontraktsvilkår. Kravene er gradert i basis, avansert og spydspiss, og det er gjort et skille mellom prosjektering og totalentreprise. Totalt er det derfor totalt 55 krav, kriterier og kontraktsvilkår innenfor kategorien «anlegg». Bl.a. på disse punktene er det DFØ slår til med forslag til forenkling.

DFØ reviderer nå samtlige krav- og kriteriesett som er publisert i Kriterieveiviseren. I tur og orden sendes de ut på høring, og fristen er 1. november for synspunkter på forslag til krav til anskaffelser av anlegg.

For å gi veiledning om bærekraftige anskaffelser ble det i 2017 lansert en veiviser på anskaffelser.no. Veiviseren inneholder krav, forstått som kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, ytelseskrav og kontraktsvilkår, innenfor en rekke kategorier, blant annet nybygg, anlegg og leie av eiendom.

Ny versjon av kriterieveiviseren

En evaluering av veiviseren viser at brukerne synes at den er nyttig, men at den er litt for komplisert. Det er også behov for en gjennomgang av de eldste kravene som ble formulert i 2017, og den tekniske publiseringsløsningen må byttes ut. DFØ gjør derfor en full gjennomgang av kriterieveiviseren og vil lansere en ny versjon høsten 2022, fremgår det av høringsdokumentene.

Kravene og kriteriene for anlegg ble publisert i november 2020, og vurderingen er at de fleste av kravene og kriteriene ikke har vesentlig behov for faglig revisjon, men at det er behov for forenkling. Kravene er gradert i basis, avansert og spydspiss, og det er gjort et skille mellom prosjektering og totalentreprise. Totalt er det derfor totalt 55 krav, kriterier og kontraktsvilkår innenfor kategorien «anlegg».

Utydelig skille

Skillet mellom prosjektering og totalentreprise er utydelig, mener DFØ. Mange av kravene er like, og enkelte krav under totalentreprise er lite relevante der entreprenør kommer inn etter forprosjekt. Samspill og andre former for tidlig involvering av entreprenør gjør også at grensen flyttes. DFØs forslag er i stedet å angi når i prosjektforløpet kravet er egnet, og lansere forslag som de ønsker innspill til.

Dessuten utgår nivået spydspiss i sin helhet i den nye versjonen av kriterieveiviseren. For kategorien anlegg er dette nivået bare brukt for kravet «Utslippsreduksjon fra anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr». I stedet beholdes en todeling som døpes grunnleggende og viderekomne.

Mulighetene for å stille miljøkrav

Muligheten for å stille miljøkrav til anlegg er gode, og markedssituasjonen er bra de fleste steder. I forslagene er derfor de fleste kravene innenfor anlegg definert som grunnleggende. Noen byggherrer ønsker imidlertid å være mer ambisiøse, og i dagens kriterieveiviser er dette ivaretatt ved at samme krav finnes i en basisversjon og en avansert versjon. Tilbakemeldinger tyder på at dette er forvirrende, konstaterer DFØ.

For å tydeliggjøre foreslår DFØ at en høyere ambisjon kan ivaretas ved at det grunnleggende kravet skjerpes ved å stille tilleggskrav, f.eks. ved å inkludere flere materialer, eller ved å øke en prosentandel. Der dette er relevant er det i utkastet gitt forslag til hvordan et grunnleggende krav kan skjerpes.

Nye krav

Et par nye krav er med: Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan (MOP) anses å være like relevant for anlegg som for bygg. Kravformuleringen for bygg er lagt til grunn forslag til to nye kontraktsvilkår. Og kravene til trevirke skjerpes inn. Kravet er en kopi av tilsvarende krav for bygg og møbler.

Bli den første til å kommentere på "DFØ: Behov for å forenkle veiledningen «bærekraftige anleggsanskaffelser»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.