Innkjøps-utfordring i et stykkevis og delt veivedlikeholds-marked

Anbud365: Innkjøps-utfordring i et stykkevis og delt veivedlikeholds-markedSamferdselsminister Jon-Ivar Nygård har fått en innkjøps-utfordring i veisektoren i fanget (foto: Samferdselsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Etter at fylkeskommunene i 2020 overtok ansvaret for fylkesveiene foregår nå innkjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i større grad mer spredt, og omtales som et stykkevis og delt marked. Både fylkeskommunene, Nye Veier og Statens vegvesen driver med slike kontrakter. Det er lite effektivt, har skapt koordinerings-utfordringer, og Menon mener dette bør sees nærmere på. I Menon-rapporten lanseres ingen løsning, men både etablering av en innkjøps-organisasjon og at det er et ansvar for aktørene selv, trekkes frem – om innkjøpskompetansen der er god nok.

På oppdrag for Samferdselsdepartementet gjennomførte Menon Economics nylig en evaluering av omorganiseringen av vegsektoren ved introduksjonen av Nye Veier. Og underveis støtte de på en utfordring knyttet til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier. Ettersom det lå utenfor deres mandat denne gangen, anbefalte Menon å undersøke organisering og administrasjon av drift og vedlikehold i en egen evaluering.

Regionreformen av 2020

Problemstillingene knyttet til drift og vedlikehold handler i stor grad om at regionreformen fra 2020 resulterte i overflytting av administrasjonsansvar til fylkeskommunale veieiere. Som følge av at det finnes to statlige veiutbyggere i Norge, er det også utfordringer knyttet til koordinering tilstøtende drifts- og vedlikeholdskontrakter langs veistrekninger der både Statens vegvesen og Nye Veier er involvert.

I sine dybdeundersøkelser stilte Mennon så i sin evaluering spørsmål om behov for økt koordinering innen drift og vedlikehold. Informanter fra Statens vegvesen, Nye Veier og representanter for entreprenører og rådgivende ingeniører viste seg å være samstemte i at det ligger et uforløst potensial for å koordinere innkjøp på en bedre måte enn det gjøres i dag.

Antall kontrakter har økt

Hovedbegrunnelsen viste seg å være regionreformen av 2020, der administrasjonen av fylkesveiene ble overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Dermed har også antall utlyste kontrakter økt ved at innkjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i større grad nå foregår mer spredt, og omtales som et stykkevis og delt marked.

Flere kontrakter fører til et ineffektivt drift- og vedlikeholdsmarked som gir økte kostnader, heter det, og ukoordinerte kontraktsutlysninger kan føre til at entreprenører må velge mellom parallelle kontrakter på grunn av manglende kapasitet til å utføre flere samtidig. En oppdeling av kontrakter for drift og vedlikehold på tilstøtende veistrekninger forårsaker også områdespesifikke problemstillinger knyttet til grensen for hvor en kontrakt slutter og en annen starter.

Løsningsforslag

Løsningsforslagene som ble presentert under intervjuene er noe mindre omforent, fremgår det av Menon-rapporten. Noen ønsker at det opprettes en ny organisasjon som koordinerer innkjøp, mens andre ser på dette som et ansvar som dagens aktører skal løse selv. En utfordring som trekkes frem, er i hvilken grad det er tilstrekkelig kompetanse hos de respektive veieierne til å håndtere det praktiske og juridiske ved innkjøp og gjennomføring av drift- og vedlikeholdsarbeid på veinettet.

Bli den første til å kommentere på "Innkjøps-utfordring i et stykkevis og delt veivedlikeholds-marked"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.