Norske entreprenører kapret rekordstor andel av store kontrakter i 2018

Anbud365: Norske entreprenører kapret rekordstor andel av store kontrakter i 2018Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune spurte, mens samferdselsminister Jon Georg Dale (t.h.) svarte – i spørretimen om norske aktører i de store samferdselsprosjektene.

Skriv ut artikkelen


Norske entreprenører dro av sted med 97% av de store kontraktene i 2018 mot 70% i 2013. 2018-tallet er til og med over 2011, der 93% av de store kontraktene gikk til norske entreprenører. Dette opplyste samferdselsminister Jon Georg Dale i Stortingets spørretime. Selv om entreprenøren i et prosjekt er utenlandsk, er det ikke dermed sagt at det ikke er betydelig norsk deltakelse i prosjektet. Eksempel er utbyggingen av Follobanen, der hovedentreprenøren er utenlandsk og underleverandørene i hovedsak norske.  De norske står for mer enn 70 % av den samlede verdiskapingen i dette prosjektet, som er på mer enn 20 mrd. kr.

Det var Bengt Fasteraune (Sp) som i spørretimen i Stortinget nylig lurte på hvilke grep samferdselsstatsråden vil gjøre for at norske aktører kan være med på de store infrastrukturprosjektene i årene framover? Hans utgangspunkt var at fem utenlandske entreprenører, ingen norske, har meldt sin interesse for å bygge den nye Mjøsbrua. Veidekke har sagt at det var umulig å konkurrere på lovlig vis mot kinesiske selskaper, ifølge representanten.

Statsråd Jon Georg Dale slo fast at det norske anleggsmarkedet er differensiert og omfatter mange aktører – store riksdekkende aktører, mellomstore regionale aktører og små lokale aktører. Det er et resultat av en vellykket strategi, mente han, der statlige samferdselsbyggherrer har tatt et aktivt ansvar for å utvikle en velfungerende nasjonal marked.

Svært høy aktivitet i markedet

Det er for tiden svært høy aktivitet i dette markedet. Det er også i gang en endring som følge av at den samlede kontraktsporteføljen fra de statlige byggherrene er i endring. Denne endringen, fremholdt samferdselsministeren, består i hovedsak av at det skjer en utvikling av gjennomføringsmodeller og kontraktstrategier. Dette blir gjort for å sikre en rask og kostnadseffektiv anleggsgjennomføring med en optimal utnyttelse av offentlige ressurser.

Ulike aktører reagerer ulikt på disse endringene, ifølge Dale, og det er registrert at tilbyderne blir mer selektive når de går inn i store konkurranser. Det er også registrert en økende interesse for det norske markedet fra internasjonale aktører.

Tilpasser seg store endringer

Markedet er i ferd med å tilpasse seg de aktuelle endringene. Det er tilfredsstillende konkurranse om statlige samferdselsoppdrag i de fleste tilfellene, poengterte statsråden, og de aller fleste kontraktene blir inngått med norske aktører.

Det er òg et viktig poeng at selv om entreprenøren i et prosjekt er en utenlandsk aktør, er det ikke dermed sagt at det ikke er betydelig norsk deltakelse i prosjektet, fremgår det av svaret fra samferdselsministeren i Stortingets spørretime. Snarere tvert imot, slo han fast og viste til utbyggingen av Follobanen, der hovedentreprenøren er en utenlandsk aktør og underleverandørene i hovedsak norske aktører.  De norske aktørene står for mer enn 70 % av den samlede verdiskapingen i dette prosjektet, som er på mer enn 20 mrd. kr.

Høy bevissthet

Han understreket imidlertid at det fortsatt må være høy bevissthet hos byggherrene i samferdselssektoren, om at det er nødvendig at det er en differensiert kontraktsportefølje som legger til rette for små, mellomstore og store aktører. Markedet må innrettes slik at det også er et bidrag til å bygge gode løsninger for fremtiden, og det må gjøres på en måte som også norsk næringsliv tjener på. Det har vi klart de siste årene og det arbeidet skal fortsette også i tiden fremover.

Det er behov for en variert kontraktstrategi i hele samferdselssektoren, slik at vi får utviklet entreprenørmarkedet og sørger for at mange av de aktørene som er små i dag, er i stand til å fortsette med å vokse og vinne nye anbudskonkurranser i Norge.

97% av de store kontraktene

Dale gjorde oppmerksom på at det er en positiv utvikling i retning av at norske entreprenører vinner kontraktene – i alle kontraktsegment, enten det er små kontrakter i størrelsesorden 10–100 mill. eller det er kontrakter på over 100 mill. kr. Eksempelvis vant de norske entreprenørene 93% av de store kontraktene på over 100 mill. i 2011, 65% pst. i 2012 og 70 pst. i 2013, mens de i de siste årene, f.eks. i 2018, vant 97% av kontraktene. M.a.o. er det en bedring i dette markedet også når det gjelder en del av de store kontraktene, slik vi har sett de siste årene, ifølge samferdselsstatsråd Dale.

Bli den første til å kommentere på "Norske entreprenører kapret rekordstor andel av store kontrakter i 2018"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.