Stor-entreprenør ønsker påbud om å bruke standardkontrakter

Anbud365: Stor-entreprenør ønsker påbud om å bruke standardkontrakterI et innspill til Anskaffelsesutvalget kritiserer Skanska offentlige oppdragsgivere som endrer på risikofordelingen i standardkontraktene uten at det er noe spesiell årsak – utover at det tydeligvis er ønskelig å skyve risiko over på entreprenøren. Stein Ivar Hellestad (på bildet) er konsernsjef i Skanska Norge.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesutvalget må se på om det er mulig å stramme inn slik at det blir påbudt å bruke standardkontrakter. I dag er bestemmelsen i anskaffelsesforskriften om bruk av «fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder» uten rettslig innhold eller sanksjoner. Om en oppdragsgiver velger ikke å bruke standardkontrakter, må det være en plikt til å begrunne valget. Synspunktene kommer fra Skanska til Anskaffelsesutvalget.

Skanska oppfatter ikke regelverket som komplisert eller vanskelig, heter det i deres innspill til Anskaffelsesutvalget, der bedriften er med i referansegruppen. Regelverket er rigid, og oppdragsgivere gir seg selv noen ganger for lite handlingsrom, men dette handler mer om innkjøpskompetanse enn at det er noe galt med regelverket.

Risiko-vurderinger

I entreprenørbransjen bruker vi mye tid på å vurdere risiko. – Det vi jevnlig ser, skriver Skanska, er at offentlige oppdragsgivere endrer på risikofordelingen i standardkontraktene uten at det er noe spesiell årsak – utover at det tydeligvis er ønskelig å skyve risiko over på entreprenøren. Det oppdragsgiver ikke ser ut til å hensynta ved forskyvning av risiko er at en aktsom tilbyder nødvendigvis må prise denne risikoen. Dette fører for det første til dyrere kontrakter for det offentlige, men også til økte transaksjonskostnader. Tilbyderne må nødvendigvis vurdere det endrede risikobildet og dette kan bety økt bruk av konsulenter, rådgivere, advokater osv. Det kan også bety at noen tilbydere velger å avstå fra å gi tilbud.

I Norge er det en rekke standardkontrakter i bygge- og anleggsbransjen, som f.eks. NS 8407 for totalentpriser, og avvik fra standarder har vært et gjennomgående tema i mange år. Dette til tross for at det til og med finnes en egen bestemmelse i FOA § 8-12 som legger til grunn at oppdragsgiver skal benytte «fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder». Denne bestemmelsen er bare en ordensforskrift uten rettslig innhold eller sanksjoner, understreker Skanska, som ønsker at Anskaffelsesutvalget ser på hvilke muligheter som ligger i å stramme inn FOA § 8-12 slik at det blir påbudt å bruke standardkontrakter.

Plikt til å begrunne

– Det kunne åpnes opp for å ikke bruke standardkontrakter, men da burde oppdragsgiver ha en plikt til å begrunne hvorfor den aktuelle standardkontrakten ikke skal brukes, poengterer Skanska. I tillegg burde det settes krav til at avvik fra standardkontraktene måtte begrunnes og dokumenteres. Det kan noen ganger være saklige og gode tilfeller for endring av risiko, men da bør det klart fremkomme. Med plikt til å begrunne ville man sikre at oppdragsgivere fikk et mer bevisst forhold til endring av risiko, det ville føre til færre avvik og det ville bli lettere for tilbydere å identifisere avvikene dersom de var samlet i ett dokument.

En slik bestemmelse, mener Skanska, ville føre til bedre konkurranse da det ville bli en mer balansert risikofordeling i kontraktene. I dag kan man nok oppleve at noen tilbydere ikke inngir tilbud som følge av for høy kontraktsrisiko, heter det i innspillet. Samtidig ville tilbudskostnadene gå noe ned og man kan f.eks. tenke seg at dette ville være positivt små og mellomstore bedrifter, som i mindre grad har mulighet til å bruke ekstern kompetanse til å vurdere avvik og tilhørende risiko.

Bli den første til å kommentere på "Stor-entreprenør ønsker påbud om å bruke standardkontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.