Trenger enkle veiledninger for å komme i gang med sirkulære bygg-anskaffelser

Anbud365: Rådgiver-hjelp for innkjøpere når skjerpede miljøkrav kommer? Godt forslag, sier DFØSamarbeid mellom DFØ og de regionale klimarådgiverne gir økt effekt i form av flere grønne anskaffelser, sier avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Skriv ut artikkelen

Sirkulær økonomi er og blir viktig i BAE-næringen fremover. Det mener bransjen, men likevel viser det seg at en helhetlig tilnærming til sirkularitet i næringen er vanskelig å oppnå. Barrierene står i kø, fremgår det av en fersk rapport. Hovedbarrieren er hvordan man skal tenke sirkulært og hvordan komme i gang med sirkulære anskaffelser. Enkelt veiledningsmateriellet trengs. Eksisterende veiledninger blir oppfattet svært teoretiske og abstrakte. Og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) oppfattes som passiv i møte med BAE-næringen i forbindelse med sirkulær økonomi.

Som en oppfølging av regjeringens «Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser» skal DFØ styrke sin veiledning knyttet til sirkulære bygg og anlegg. I den forbindelse engasjerte DFØ Deloitte for å komme med et kunnskapsgrunnlag.

Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på datainnsamling via dokumentgjennomgang og to gruppeintervjuer med bl.a. interesseorganisasjoner, kommunale og statlige oppdragsgivere, og representanter fra BAE-leverandørsiden.

Barrierene

Sirkulær økonomi er og blir viktig i BAE-næringen fremover. Likevel viser det seg at en helhetlig tilnærming til sirkularitet i næringen er vanskelig å oppnå. Dette skyldes i hovedsak barrierer tilknyttet involveringstidspunkt og tilsvarende påvirkningskraft, budsjettmessige føringer, regulatoriske bestemmelser som begrenser mulighetsrommet, utfordrende logistikk og opplevd manglende marked for omsetning av gjenbrukte byggematerialer og kontinuerlig oppjusterte forventninger og uklart ambisjonsnivå.

Aktørene i BAE-næringen sier, ifølge rapporten, at det er mye god fagkunnskap tilgjengelig på anskaffelser.no. Men selve plattformen setter begrensninger for hvilken informasjon man finner, heter det, og eksisterende veiledninger blir oppfattet svært teoretiske og abstrakte. Dessuten oppfattes DFØ som passiv i møte med BAE-næringen i forbindelse med sirkulær økonomi, og DFØs rolle som et mer proaktivt mellomledd for å utfordre behovseieren etterlyses.

Identifiserte behov

Ethvert initiativ som reduserer barrierene kan være formålstjenlig, heter det. Behovene er mange:

  • veiledningsmateriell som inkorporerer sirkulære anskaffelser allerede i prosjekterings- og planleggingsfasen,
  • kriterie- eller sjekklister som bidrar i vurderingen av nybygg versus rehabilitering,
  • eksempelprosjekter med gode økonomiske resultater på lang sikt (reduserte livssykluskostnader) som berettiger den kortsiktige kostnaden av sirkularitet,
  • vurderingsoversikt over mulige sirkulære krav, og
  • oversikter over aktørene som finnes i markedet for omsetning av gjenbrukte byggematerialer.

Det er viktig for aktørene i BAE-næringen at veiledningsmateriellet som utarbeides er enkelt, fremgår det av rapporten. Bransjeaktørenes hovedbarriere er hvordan man skal tenke sirkulært og hvordan man skal komme i gang med sirkulære anskaffelser i BAE-næringen. Det skilles ikke nødvendigvis mellom ombruk, rehabilitering, energioppgradering- og effektivisering, sambruk og delingsøkonomi, funksjonalitetsøkonomi og lokale ringvirkninger, konstaterer Deloitte.

Bli den første til å kommentere på "Trenger enkle veiledninger for å komme i gang med sirkulære bygg-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.