Var stemplet av Kofa som inhabil, men historien gjentok seg i ny kommune

Anbud365: Var stemplet av Kofa som inhabil, historien gjentok seg i ny kommuneI et forslag til vedtak i kommunestyret i Levanger bes kommunedirektøren sørge for at det utarbeides rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større anskaffelser på vegne av kommunen. På bildet ordfører Anita Ravlo Sand.

Skriv ut artikkelen

Det var ingen rutiner i Levanger kommune for å undersøke habilitet hos ekstern rådgiver da anskaffet prosjektleder. Han de falt ned på, var av KOFA tidligere blitt vurdert som inhabil til å tilrettelegge for et entreprenør-valg i en annen kommune. Bakgrunnen var en tidligere nær personlig tilknytning til daværende daglig leder og hovedaksjonær i dette entreprenørselskapet. Samme selskapet vant også anbudskonkurransen i Levanger. Kommunen kjent ikke historikken, men, heter det i en revisjonsrapport, har uansett ansvaret for å undersøke om prosjektlederen var habil.

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon knyttet til planlegging, prosjektering og oppføring av et flerbrukshus i Levanger.  Kommunen holder til i Trøndelag og har ca. 10 000 innbyggere. Når det gjelder anskaffelser i forbindelse med prosjektet, knyttes problemstillingene fra revisjonen opp mot valg av prosjektleder.

Under planleggingen av prosjektet ble forutsetningene endret. Kommunen gjennomførte likevel ikke en ny minikonkurranse med oppdaterte vilkår for rammeavtale-anskaffelsen av prosjektleder. Fra kommunen er det opplyst at ny minikonkurranse strengt tatt burde vært gjennomført. Revisjonen tar dette til orientering, og viser forståelse for at kommunen prioriterte å få fremdrift i prosessen. Dette er, heter det, imidlertid ikke tilstrekkelig grunn til å avstå fra å gjennomføre en ny minikonkurranse som på en korrekt måte spesifiserer vilkårene for det oppdraget som skal utføres.

Skatteattest?

Potensielle leverandører har dermed ikke fått anledning til å levere tilbud og delta i konkurransen om prosjektledelse på reelle vilkår, heter det, og anskaffelsen er ikke slik det kreves etter anskaffelseslovens bestemmelser om grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling. Kommunen kan heller ikke dokumentere at det er blitt innhentet skatteattest for merverdiavgift, fra noen av tilbyderne av prosjektledelse som kommunen inngikk rammeavtale med i 2013.

Når det gjelder anskaffelse av entreprenør, peker revisjonen på at prosjektlederen som er blitt brukt, er av KOFA tidligere blitt vurdert som inhabil til å tilrettelegge for valget av entreprenør i et byggeprosjekt i Sør-Varanger kommune. Dette prosjektet har likhetstrekk på vesentlige punkter med anskaffelsen av flerbrukshuset på Ytterøy, ifølge revisjonen. Kofas avgjørelse om inhabilitet hos prosjektlederen i Sør-Varanger gjelder også i anskaffelsen av flerbrukshuset på Ytterøy. Ansvaret for å sikre habiliteten hos prosjektleder ligger hos kommunen, understreker revisjonen.

Personlig tilknytning

Bakgrunnen for Kofa-avgjørelsen er at prosjektlederen tidligere hadde en nær personlig tilknytning til daværende daglig leder og hovedaksjonær i entreprenørselskapet som vant anbudskonkurransen. Det samme entreprenørselskapet vant anbudskonkurransen for byggingen av flerbrukshuset i Levanger. Kommunen hadde ved anskaffelsen ingen rutiner for å undersøke habilitet hos ekstern rådgiver.

Kommunen har i dag endret praksis, og undersøker habiliteten til eksterne rådgivere når det er nødvendig. Men, opplyser revisjonen, kommunen har imidlertid ikke gjort denne praksisen skriftlig i en rutinebeskrivelse eller lignende.

Revisjonen legger til grunn at kommunen i 2016 ikke kjente til den personlige relasjonen som tidligere har vært mellom prosjektleder og daværende daglig leder og hovedaksjonær i det aktuelle entreprenørselskapet. Fra kommunens ståsted kan det påpekes at man ikke hadde forutsetninger for å vite noe om dette, men det fratar likevel ikke kommunen ansvaret for å undersøke om prosjektlederen var habil for å tilrettelegge for valget av entreprenør, konstater revisjonen.

Forslag til vedtak

Når saken kommer opp i kommunestyret, foreligger det et forslag til vedtak fra kontrollutvalgets side. Der står det bl.a. at kommunedirektøren bes sørge for at konkurransegrunnlaget ved anskaffelser beskriver prosjektet på en korrekt måte, også ved gjenåpning av konkurranse (minikonkurranse). Likeledes bør det utarbeides rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større anskaffelser på vegne av kommunen.

Bli den første til å kommentere på "Var stemplet av Kofa som inhabil, men historien gjentok seg i ny kommune"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.