E-handelskrav i veien for lokale kjøpmenn, tapte kontrakt til utenbys tilbyder

Anbud365: E-handelskrav i veien for lokale kjøpmenn, tapte kontrakt til utenbys tilbyderStange-kjøpmenn klager over at det i konkurransedokumenter var så mye terminologi og dokumenter som de ikke var vant med å bruke i hverdagen. På bildet Stange-ordfører Bjarne H. Christiansen som måtte svare på spørsmål knyttet til den konkurransen kjøpmennene sikter til.

Skriv ut artikkelen

Et firma som holder til 10 mil fra kommunen vant konkurransen om å levere dagligvarer til skole og barnehager i Stange og nabokommunene. Det utløste et ramaskrik fra lokale kjøpmenn, som ble avvist da de ikke oppfylte flere kvalifikasjonskrav, bl.a. et krav om å benytte ehandel. E-handel er svært kostbare investeringer, sier de lokale. Og saken havnet på politikernes bord, der ordføreren pekte på at det nettopp skal handles over kommunens ehandelssystem – det utløser, ifølge et prosjekt, innsparinger.

Hamar Arbeiderblad skrev om denne saken først og er kilde til Anbud365s omtale.

Helt bak mål

– Det er helt bak mål at en leverandør utenfor kommunen og fylket skal vinne over lokalt næringsliv som allerede kjemper for å overleve med små marginer, heter det fra lokale, bitre kjøpmenn. Det er Kantinemat AS på Lørenskog som nå skal levere dagligvarer til skoler og barnehager i Stange og nabokommunene. Innenfor avtalen er det lagt opp til at skolene og barnehagene kan handle 20% fritt, men det mener kjøpmennene betyr bare smuler.

I september utlyste Stange kommune konkurranse om rammeavtale dagligvarer for småkjøkken for skoler og barnehager i Stange kommune. Løten og Hamar har opsjon på avtalen som er toårig, med mulighet for forlengelse i ett og ett år. Dette innebærer at en av de lokale butikkene mister en matleveranse og får et inntektsbortfall på 350.000 kroner, mens den andre mister inntekter på cirka 150.000 kroner.

Bortkastet arbeid

En av de lokale butikkene opplyser til Hamar Arbeiderblad at de brukte om lag 40 timer på å klargjøre anbudsdokumenter og innhente attester fra bl.a. kunder de leverer varer til for å dokumentere kvaliteten på vareleveringen. Dessverre var arbeidet vårt bortkastet, konstaterer den lokale kjøpmannen i ettertid.

Tilbudet fra den lokale kjøpmannen ble avvist på grunn av mangler i anbudsdokumenter: «Avvisningen er en konsekvens av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav D. Leverandør skal ha et kvalitetssystem tilpasset leveransen, og Leverandør skal ha et miljøstyringssystem tilpasset leveransen. I tillegg er heller ikke krav 5 E-handel i kravspesifikasjon oppfylt.». I søknadsdokumentene var det dessuten så mye terminologi og dokumenter som de ikke var vant med å bruke i hverdagen, heter det fra kjøpmennene.

De anmerket i tilbudsdokumentene at dette ville bli ordnet om de kom i betraktning. E-handel er for eksempel svært kostbare investeringer, sier kjøpmennene, som ser at det de har i overskudd nå forsvinner med tapet av matleveringen.

På politikernes bord

Saken havnet også på politikernes bord, et spørsmål til ordføreren ble stilt, og i svaret heter det at det er viktig at kommunene utnytter det handlingsrommet som innkjøpsregelverket faktisk også gir for gode samfunnsøkonomiske løsninger. Samtidig vet vi, slo ordføreren fast, i at regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert og omfattende. Intensjonen i loven er at alle leverandører skal kunne konkurrere på like vilkår. Det er også et overordna hensyn i regelverket at det offentlige, og ikke minst kommunene, skal planlegge og gjøre sine innkjøp slik at de blir effektive og lønnsomme. At kommunene ikke betaler mer enn de må for varer og tjenester i det private markedet.

Gjennom omstillingsprosjektet fra 2020 har kommunestyret bedt kommunedirektøren se på det innsparingspotensialet innen kommunale anskaffelser. Prosjektet Smart bestilling identifiserte et stort innsparingspotensial. Den mest effektive måten å handle på er igjennom kommunens eget ehandelsverktøy, dette skal også skal gjennomføres for innkjøp til småkjøkken som involverer Stange, Løten og Hamar.

Bli den første til å kommentere på "E-handelskrav i veien for lokale kjøpmenn, tapte kontrakt til utenbys tilbyder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.