En leverandør kapret 9 av 11 delkontrakter – skal kartlegge hvorfor

Anbud365: En leverandør kapret 9 av 11 delkontrakter – skal kartlegge hvorforSykehusinnkjøp er forpliktet til å gjøre vurderinger knyttet til oppdeling av anskaffelsene og kontraktene. Formålet er å sikre gode tilbud og et konkurransedyktig leverandørmarked også i fremtiden, skriver Sykehusinnkjøp – her ved sin kst. adm. dir. Bente Hayes.

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp delte anskaffelsen inn i 11 geografiske deltilbud, slik at lokale aktører kunne konkurrere på lik linje med nasjonale aktører. Fire leverandører innga tilbud, hvorav en kapret 9 av 11 deltilbud. Hvorfor det ble slik, skal Sykehusinnkjøp HF kartlegge når neste konkurranse forberedes. Monopoldannelse – leverandører som man blir avhengig av på kort/mellomlang sikt – ønsker Sykehusinnkjøp å motvirke, heter det i et notat fra helseforetaket.

Det var på et styremøte i Helse Sør-Øst nylig at notatet fra Sykehusinnkjøp forelå. Bakgrunnen er at Sykehusinnkjøp var blitt bedt om å lage et notat med en generell beskrivelse hvordan anskaffelser innrettes for å forhindre utvikling av uheldige monopoldannelser, gjerne med eksempler fra vaskeritjenester.

Sykehusinnkjøp HF gjennomførte på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF i 2018 en nasjonal anskaffelse av vaskeritjenester. Anskaffelsen var delt inn i 11geografiske deltilbud. Leverandørene fikk anledning å inngi tilbud på en, flere eller alle deler. Samlet omsetning for anskaffelsen var estimert til ca. 280 mill.kr/år. Avtalen har en løpetid på 5 år med mulighet for forlengelse inntil 1 år av gangen. Maksimalt samlet avtaleperiode er 8 år.

Stimulere til økt konkurranse

Et av anskaffelsens sentrale mål var å stimulere til økt konkurranse i et marked der konkurransesituasjonen er utfordrende, skriver Sykehusinnkjøp i notatet. Nor Tekstil AS har en markedsandel i Norge på ca. 66% (2016). Nor Tekstil har de siste årene hatt en klar ekspansjonsstrategi og kjøpt opp andre aktører i markedet. Et flertall av helseforetakene hadde allerede Nor Tekstil som leverandør. Markedsanalysen identifiserte 18 norske aktuelle leverandører. Det ble også ført dialog mot en svensk leverandør.

Basert på dialog med markedet og anskaffelsens mål om å stimulere til konkurranse delte Sykehusinnkjøp anskaffelsen inn i 11 geografiske deltilbud, slik at lokale aktører kunne konkurrere på lik linje med nasjonale aktører. Dette kombinert med tilstrekkelig lang avtaletid og tilstrekkelig lang implementeringstid stimulerte til økt konkurranse.

Sterk markedsposisjon

Fire leverandører innga tilbud. Til tross for inndeling i 11 delkontrakter, konstaterer helseforetakene at der ble en klar vinner. Nor Tekstil AS ble nemlig tildelt 9 av 11 deltilbud. Dette speiler Nor Tekstils sterke markedsposisjon i Norge, konstaterer Sykehusinnkjøp. Helseforetakene oppnådde forbedrede prisbetingelser i de nye avtalene.

Sykehusinnkjøp HF vil, heter det, som en forberedelse til neste konkurranse kartlegge hvorfor kun 4 av 18 aktuelle norske leverandører valgte å inngi tilbud. Det vil også bli ført tett dialog med aktuelle norske og skandinaviske leverandører. Basert på dette vil det bli utarbeidet en anskaffelsesstrategi for avtaleområdet, som skal diskuteres med de regionale helseforetak som har det avgjørende ordet.

Oppdeling av anskaffelser og kontrakter

Sykehusinnkjøp fastslår at helseforetaket i dette arbeidet vil vurdere tiltak som stimulere til økt konkurranse, bl.a. vurdering av korrekt anskaffelsesnivå og en hensiktsmessig oppdeling av anskaffelsen i delkontrakter. Sykehusinnkjøp er forpliktet til å gjøre vurderinger knyttet til oppdeling av anskaffelsene og kontraktene. Formålet er å sikre gode tilbud og et konkurransedyktig leverandørmarked også i fremtiden.

Monopoldannelse, eller leverandører som en blir avhengig av på kort/mellomlang sikt, er forhold som lovverk, Sykehusinnkjøp HF sin virksomhetsstrategi og daglig innkjøpspraksis søker å motvirke. God risikostyring, tett strategisk dialog mellom helseregionene og Sykehusinnkjøp HF, gode kriterier for valg av riktig anskaffelsesnivå, samt fokus på strategisk markedsutvikling, er elementer som vil bidra til å begrense problemstillingen og legge til rette for gode og sunne konkurranser i fremtiden. Dette skal gi målbare resultater som skal komme spesialisthelsetjenesten og pasienten til gode.

Bli den første til å kommentere på "En leverandør kapret 9 av 11 delkontrakter – skal kartlegge hvorfor"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.