Enklere for Sykehusinnkjøp å forhandle med felles økomat-strategi for helseforetakene

Anbud365: Enklere for Sykehusinnkjøp å forhandle med felles økomat-strategi for helseforetakeneVeiledningstjenesten Matvalget i DebioInfo, her ved daglig leder, Ole Petter F. Bernhus, i Debio, har fått laget en rapport om økologisk mat i sykehus – med flere poeng rettet mot det offentliges anskaffelser (foto: Debio).

Skriv ut artikkelen

Det ville ha vært en fordel om alle helseforetakene hadde en felles strategi for økologisk mat slik at Sykehusinnkjøp HF kunne forhandle ut fra et forutsigbart volum. Oppfordringen kommer fra en rekke kjøkkensjefer og miljøledere i norske sykehus i en fersk rapport. Sykehusinnkjøp kan forhandle på vegne av mange og dermed ha et større gjennomslag, heter det.

Rapporten «Økologisk mat i sjukehus – Status og behov for oppfølging» er skrevet av NORSØK på oppdrag fra veiledningstjenesten Matvalget i DebioInfo. Den bygger på intervjuer med kjøkkensjefer og miljøledere i sykehus som har vært med i et nettverk om økologisk mat gjennom prosjektet «Grønt sjukehus».

Mange av de intervjuede har en positiv vilje til å bruke økologisk mat, og er godt i gang. Blant de viktigste funnene av intervjurunden, fins et par som dreier seg om det offentliges anskaffelser:

Mindre prisforskjeller

Det ene er et ønske at sentrale forhandlinger gjennom den felles innkjøpsordningen som finnes, kan bidra til mindre prisforskjeller mellom økologisk og konvensjonell mat til storkjøkken. Stramme budsjetter gjør at mange finner det vanskelig å bruke økologisk mat. De som bare fokuserer på pris, kommer aldri i gang, heter det.

Det andre funnet i intervjurunden som gjelder offentlige anskaffelser dreier seg om Sykehusinnkjøp HF, som kan forhandle på vegne av mange og dermed ha et større gjennomslag. I den sammenhengen ville det være en fordel om alle helseforetakene hadde en felles strategi for økologisk mat slik at Sykehusinnkjøp HF kunne forhandle ut fra et forutsigbart volum. En ulempe kan være at når det skiftes leverandør gjennom nasjonale avtaler, kan en miste gode leverandører av økologiske varer.

Spørsmål til Sykehusinnkjøp

For veiledningstjenesten Matvalget i DebioInfo kan det være aktuelt å ta et initiativ overfor nettopp Sykehusinnkjøp, fremgår det av rapporten. Det kan spørres om hvorfor prisene på rotgrønnsaker er så høye, om poteter. Hva kan gjøres for å få leveranser av norske «sous vide»-poteter og andre poteter. Kan det skaffes nok norske og økologiske gulrøtter og poteter til sjukehusene? Problemene med grøntlevering må kunne løses, heter det, og 15 %-målet for økologisk produksjon og forbruk ville trolig vært nådd med sikre grønt- og meierileveranser.

Det kan også, fremholdes det i rapporten, for Matvalget å kontakte Tine angående problemene med sikre leveranser. Dette kan også gjøres gjennom Sykehusinnkjøp.

I forbindelse med anbudsrunden

De som har arbeidet med rapporten, har ikke gått nærmere inn på mulighetene for å ta inn lokale produkter uavhengig av innkjøpsavtalen gjennom Sykehusinnkjøp HF. Gjennom Sykehusinnkjøp HF, den felles tjenesten for helseforetakene, er det mulig å etterspørre økologiske varer i forbindelse med anbudsrundene, og flere av de intervjuede har lagt vekt på den viktige rollen Sykehusinnkjøp har for å kunne påvirke de store leverandørene.

Bli den første til å kommentere på "Enklere for Sykehusinnkjøp å forhandle med felles økomat-strategi for helseforetakene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.