• Leverandører
  • Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved NHH (AFF)
    Inventum Tromsø AS
    Leaseplan Norge AS
    NOHA NORWAY AS
    IMC Diving AS

Strategi

Når kommunene konkurranseutsetter

Kommunene står relativt fritt til hvordan de organiserer sin tjenesteproduksjon, f.eks. renovasjon. Ofte kan det beste være en dels konkurranseutsetting. Da vil de interne og…