Strategi

Anbud365: Når kommunene konkurranseutsetter

Når kommunene konkurranseutsetter

Kommunene står relativt fritt til hvordan de organiserer sin tjenesteproduksjon, f.eks. renovasjon. Ofte kan det beste være en dels konkurranseutsetting. Da vil de interne og…