Haster med felles journalløft, 174 kommuner i gang med anskaffelser på egenhånd

Anbud365: Haster med felles kommunalt journalløft, dusinvis av kommuner anskaffer på egenhåndStyringsdokumentet for felles journalløft i kommunene er vedtatt av styret i Felles kommunal journal Interim AS. Bakerst fra venstre: Daglig leder Håkon Grimstad, innleid konsulent Harald Hjelde og styret i selskapet Tor Allstrin, direktør KS-advokatene, Erik Hansen, direktør Helse Vest IKT, Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger kommune, Kristin Weidemann Wieland, direktør i KS og styreleder for FKJ interim AS, Stina Løkke, kommunalsjef i Hammerfest kommune og Camilla Dunsæd, kommunedirektør Kristiansand kommune.

Skriv ut artikkelen

Ønskes man et felles journalløft i kommunene, begynner det å haste: 74 kommuner er allerede i gang med å anskaffe journalsystem, og 100 skal gå i gang. Imidlertid er fire av fem kommuner positive til at det lages felles føringer og krav til anskaffelser til deres egne, kommende anskaffelsesprosesser av et eller annet nytt journalsystem. Det viser en undersøkelse som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av et styringsdokument for felles kommunalt journalløft. En stor andel kommuner har behov for endringer på flere områder knyttet til både anskaffelser, samordning og kravstilling.

Det er utarbeidet et styringsdokument for felles journalløft i kommunene – med utgangspunkt i KS. I innspillsrunden i forbindelse med dette arbeidet kom det et behov for å kartlegge anskaffelsessituasjonen og jobbe frem et felles grunnlag for anskaffelser i kommuner.  Utålmodigheten var stor med å komme i gang med aktiviteter knyttet til anskaffelser, da flere kommuner er i gang med eller planlegger anskaffelser innen EPJ (elektronisk pasientjournal). Kartleggingen omfatter hvilke kommuner som har pågående eller planlegger å gjennomføre anskaffelser, hva anskaffelsene innebærer og hvilke anbefalinger og føringer som bør være felles og vektlegges i en anskaffelsesfase.

Av alle som mottok kartleggingen kom det 212 svar. Dette utgjør ca. 60% av alle norske kommuner, og justert for folketall representerer svarene 68% av befolkningen. I tillegg er det kommuner i alle fylker blant respondentene, og 7 av de 10 største kommunene har bidratt i kartleggingen.

162 forskjellige systemer

Kartleggingen av hvilke systemer som er i bruk i kommunene viser at det er en stor spredning, både i hvilke systemer som er i bruk, hvilken versjon av systemene som brukes, samt hvilke systemer som brukes på hva, fremgår det av styringsdokumentet. Gjennomgående bruker alle kommuner flere ulike systemer. Det er 162 forskjellige systemer som skal anskaffes, og de fordeler seg som følger: Pleie- og omsorgssystem (45), legevaktsystem (33), legekontorsystem (31) og helsestasjons- og skolehelsesystem (15).

74 av de kommunene som svarte, bekreftet i undersøkelsen at de per mars 2023 allerede var i gang med anskaffelser av et system. Dette utgjør 35% av alle respondentene. 100 av de 212 kommunene skal gå i gang med anskaffelser. Dette utgjør 47% av alle respondentene.

Hvorfor anskaffe nytt system

På spørsmålet om hva er årsak til anskaffelse av nytt system kom det like mange svar som det var respondenter, men svarene varierer i veldig stor grad rundt de samme temaene. Hovedpunktene er at de anskaffer/skal anskaffe på grunn av følgende punkter:

• Dagens journalsystemer er for dårlig, har for dårlig funksjonalitet eller er utdatert
• Dagens journalsystemer er i ferd med, eller skal snart, avvikles («End of life», slutt på support)
• Kommunene er enten i ferd med, eller planlegger, å innføre Helseplattformen

Felles føringer og krav til anskaffelser

En stor overvekt av de responderende kommunene gir uttrykk for at de ser positivt på arbeidet med å få frem felles føringer og krav til anskaffelser inn mot deres kommende anskaffelsesprosesser. Samlet sett utgjør dette 80% av respondentene, noe som illustrerer at dette er et viktig arbeid, heter det i dokumentets kommentarer. 15% av de som svarte skriver at de enten ikke vet eller ser noe relevans i dette arbeidet og det sammenfaller i ganske stor grad med at de ikke er på vei inn i en kommende anskaffelse.

Det er 5% som svarer nei på spørsmålet, og også for disse er det flere som ikke er i en anskaffelsessituasjon, i tillegg til at flere etter planen skal ta i bruk Helseplattformen, og flere er relativt små kommuner.

Kartleggingen ble gjennomført digitalt i en to uker lang periode i mars 2023. Resultatene gir derfor et uttrykk for situasjonen der og da, men det er nærliggende å anta at stadig flere kommuner over tid vil måtte gå i retning av nye anskaffelsesprosesser, fremheves det i styringsdokumentet. En stor andel kommuner ønsker å bytte ut sine journalsystemer, og de har behov for endringer på flere områder knyttet til både anskaffelser, samordning og kravstilling.

Bli den første til å kommentere på "Haster med felles journalløft, 174 kommuner i gang med anskaffelser på egenhånd"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.