Godtok vesentlig forbehold – gav leverandør «frie pris-tøyler»

Anbud365: Godtok vesentlig forbehold – gav leverandør «frie pris-tøyler»Til Avisa Nordland sier kommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø kommune at de skal gå grundig gjennom dommen fra Salten og Lofoten tingrett, der kommunen ble idømt en erstatning på 90 mill. Da skal de også gjøre en vurdering av om den skal ankes til lagmannsretten.

Skriv ut artikkelen

Manglende innlevering av nettopris-liste utgjorde et vesentlig forbehold, og det kan koste Bodø kommune 90 millioner kroner, ifølge en dom i Salten og Lofoten tingrett. Kommunen purret på denne listen, men ingen liste kom. Leverandøren har, ifølge retten, bevisst unnlatt å levere nettoprisliste. I stedet kom en liste med teoretisk beregnede priser som hverken kan dokumenteres eller er kontrollerbare i ettertid. Mangelen gjorde at produktene kunne prises kunstig lavt for igjen senere ta igjen reduksjonen uten å kunne kontrolleres. Involverte i Bodø kommune var fullt ut klar over manglene, ifølge domstolen.

Saken for Salten og Lofoten tingrett (16-100713TVI-TSOL/TBOD) gjaldt krav om erstatning for påståtte feil i anbudskonkurranse ved tildeling av offentlig IKT –kontrakt.

Bakgrunnen er Bodø kommune i mai 2015 kunngjorde en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr. Konkurransen ble kunngjort på vegne av kommunene i Samordna Innkjøp i Salten som utgjorde i tillegg til vertskommunen Bodø, kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Steigen, Øksnes, Sortland og Værøy. Atea AS fikk kontrakten.

Hovedankepunktet fra saksøker, Braathe Gruppen AS, var at Ateas tilbud ikke tilfredsstilte kravet om at «Komplett prisliste med gjeldene nettopriser skal legges ved tilbudet i vedlegg» som angitt i konkurransegrunnlaget. Både Atea og kommunen har erkjent at Ateas tilbud ikke inneholdt en slik nettoprisliste, konstaterer retten.

Gjorde muntlig avtale om påslagsprosent

Kommunen etterspurte i konkurransegrunnlaget denne nettoprislisten. I tillegg bad kommunen om å få nettoprislisten direkte fra Atea per epost både under og etter anbudskonkurransen. Formålet i anbudskonkurransen med denne dokumentasjonen ble også forklart av kommunen overfor Atea. Som følge av at nettoprislisten manglet, har kommunen og Atea etter kontraktinngåelse inngått en muntlig avtale om påslagsprosent/avansenivå.

Retten slår fast at nettoprislisten skulle utgjøre en del av kontraktsvilkårene til rammeavtalen. Vilkårene inneholdt således ikke informasjon om hvilke påslag Atea tilbød på de elleve produktene i kjernesortimentet, nettoprisliste og dermed ikke informasjon nødvendig for kommunen til å regne seg frem til en bindende prosentsats.

Forskjellsbehandling

Kommunen antok Ateas tilbud til tross for at de hverken hadde mottatt nettoprisliste og ikke var i stand til å beregne påslagsprosenten. Involverte i Bodø kommune var fullt ut klar over manglene, ifølge domstolen.

Det forhold at Atea kunne fri seg fra den binding nettoprislisten innebar og fri seg den prismodell dette dokumentet var en del av, inklusive denne kontrollmekanisme, utgjør etter rettens oppfatning en fordel som bare tilkom Atea. At kommunen tillot Atea ikke å levere nettoprislisten er etter rettens oppfatning et brudd på prinsippet om forskjellsbehandling og i strid med forbudet om at det ikke skal finne sted forskjellsbehandling mellom leverandører.

Vesentlig forbehold

Sett også i sammenheng med den prismodell som kommunen hadde valgt, bl.a. at nettoprislisten inngikk som en vesentlig og avgjørende bestanddel i beregning av påslagsprodusenten, er det for retten ikke tvilsomt at manglende nettoprisliste utgjorde ett vesentlig forbehold. Det var ikke lenger mulig å kontrollere om prisene på produkter som skulle erstatte kjernesortimentet var i samsvar med kontrakten.

Atea har, i stedet for å levere nettoprisliste, ifølge retten bevisst unnlatt å levere nettoprisliste. Atea leverte i stedet en prisliste som inneholdt teoretisk beregnede priser som hverken kan dokumenteres eller er kontrollerbare i ettertid. Mangelen gjorde at Atea i sin prisliste kunne prise produktene kunstig lavt for igjen senere ta igjen reduksjonen uten å kunne kontrolleres. Dermed innebar manglende nettoprislisten forbehold mot et grunnleggende og vesentlig kontraktsvilkår.

På vegne av andre kommuner

Retten slo fast Bodø er ansvarlig overfor saksøker for omsetning fra andre kommuner. Bodø har klart handlet på vegne av de andre kommunene eller kommunale/fylkeskommunale organer og virksomheter som Bodø kommune har latt knytte seg til avtalen ved å foreta avrop, heter det.

Til Avisa Nordland sier kommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø kommune at de skal gå grundig gjennom dommen. Da skal de også gjøre en vurdering av om den skal ankes til lagmannsretten.

Bli den første til å kommentere på "Godtok vesentlig forbehold – gav leverandør «frie pris-tøyler»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.