Nedleggelse truer, kunne ikke få «vesentlig endring» av helseforetak-avtale

Anbud365: Tingrettsdom om ideelle skaper politisk bekymring - og risiko for Helse Sør-ØstStortingsrepresentant Marian Hussein spurte og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte – om anledningen til å reservere for ideelle etter en tingrettsdom.

Skriv ut artikkelen

En institusjon for rusavhengige kjemper for å unngå nedleggelse. Bl.a. søkte den om utvidelse av eksisterende avtale med Helse Sør-Øst, men det ble nei fordi det ville det ha vært en «vesentlig endring» og dermed brudd på anskaffelsesregelverket. Helseforetaket hadde heller ikke behov for slik utvidelse. Men nå forberedes en ny anskaffelse på rusfeltet som kanskje kan reserveres for ideelle virksomheter, ifølge et svar fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Stiftelsen ValdresKlinikken arbeider med ett mål for øye, heter det på institusjonens nettsted: Å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv. Men noen myndighetsvedtak har hatt noen utilsiktede konsekvenser, som for Valdresklinikken. I påvente av ny anbudsrunde fra 2025 er de i en svært vanskelig situasjon, heter i et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marian Hussein til helse- og omsorgsministeren.

Hindre nedleggelse

Et av vedtakene kommer fra et enstemmig Storting om å styrke de ideelle i helse- og omsorgssektoren med måltall og tiltak. Det andre er regjeringens vedtak om å avvikle fritt behandlingsvalg. Og da var spørsmålet til statsråden om hvordan hun vil styrke den ideelle sektoren og denne klinikken, slik at de ikke blir nødt til å legge ned.

De regionale helseforetakene skal påse at de har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta pasientene som tidligere har mottatt behandling hos aktører i fritt behandlingsvalg-ordningen, slo helse- og omsorgsministeren fast i sitt svar. De ivaretar dette ansvaret både gjennom å inngå nye avtaler med private leverandører og ved å utnytte og/eller utvide kapasitet hos offentlige sykehus og eksisterende private avtaleparter. De regionale helseforetakene har et løpende ansvar for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet.

Vesentlig endring

Statsråd Kjerkol kunne fortelle at Helse Sør-Øst RHF har vært i tett dialog med Valdresklinikken, som ved avviklingen av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg søkte om å utvide eksisterende avtale med fem døgnplasser. Helse Sør-Øst RHF har vurdert at det ikke er behov for å utvide eksisterende avtaler innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. En utvidelse i den størrelsesorden Valdresklinikken etterspør vil heller ikke kunne imøtekommes, da dette vil innebære en vesentlig endring av avtalen som er i strid med anskaffelsesregelverket. Ved utvidelser er Helse Sør-Øst RHF i tillegg opptatt av å likebehandle avtalepartene.

For øvrig jobber Helse Sør-Øst RHF med å forberede nye anskaffelse av døgnplasser innen Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) med virkning av nye avtaler fra 2025, fremholdt helse- og omsorgsministeren. Det regionale helseforetaket opplyser at de i anskaffelsen vil vurdere om det kan være grunnlag for at anskaffelsen skal reserveres for ideelle virksomheter.

Bli den første til å kommentere på "Nedleggelse truer, kunne ikke få «vesentlig endring» av helseforetak-avtale"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.