Kommunal anskaffelsesstrategi ledd i ambisiøs næringslivsoffensiv

Anbud365: Kommunal anskaffelsesstrategi ledd i ambisiøs næringslivsoffensivSandefjord kommune er i ferd med å få sin anskaffelsesstrategi. For tiden er et strategiforslag til politisk behandling. På bildet kommunens ordfører, Bjørn Ole Gleditsch.

Skriv ut artikkelen

Sandefjord skal bli regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet. Dette kommunalt vedtatte målet skal nås bl.a. ved gjennomføring av en anskaffelsesstrategi som kommunen nå er på vei til å skaffe seg. Naturlig nok får dermed innovative anskaffelser og tilrettelegging for lokale bedrifter sentral plass i strategien. Spesielt trekkes småbedrifter, nystartede bedrifter og gründervirksomheter frem. Det er også ambisjoner når det gjelder lærlinger. 

Sandefjord kommune kjøper hvert år inn varer, tjenester og bygg- og anleggsanskaffelser for ca. 1,5 mrd. På sin vei til kommunestyret passerte forslag til anskaffelsesstrategi 2021 –2025 nylig formannskapsbehandling.

Som visjon i strategien er valgt «Gode, bærekraftige innkjøp – bedre samfunnsnyttige tjenester». Det er tre hovedmål:

  • Formålseffektive (riktige varer med rett kvalitet)
  • Kostnadseffektive (effektive prosesser og rett pris/kostnad)
  • Bærekraftige (miljøhensyn, sosialt ansvar, sirkulærøkonomi og kortreist)

Skal følges opp

Det er definert 4 satsningsområder. I strategien understrekes det at kravene til samfunnsansvar skal følges opp og kontrolleres. Når det gjelder forskriftsbestemmelser om bruk av lærlinger, heter det at de skal følges opp aktivt med sikte på å vurdere virkeområder og krav ut over forskriftens minimumsbestemmelser, slik at handlingsrommet i regelverket blir utnyttet.

Sandefjord kommune skal stille relevante miljøkrav til innhold av plast og mikroplast i sine sentrale rammeavtaler. Likeledes slås det fast at adgangen i anskaffelsesregelverket skal benyttes til å forbeholde visse kontraktsområder for ideelle organisasjoner eller virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handicap innebærer at de ansatte ikke kan utføre arbeid på ordinære vilkår. Valg av tilbyder skal likevel skje gjennom konkurranse, slås det fast.

Innovative anskaffelser

Kommunens anskaffelsesvirksomhet skal bidra til oppfyllelse av målsettingen «Sandefjord skal bli regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet». Innovative anskaffelser trekkes frem som et strategisk verktøy for å oppnå utvikling og innovasjon i kommunens tjenesteyting og sikre kommunen miljøvennlige løsninger. Innovative anskaffelser bidrar bl.a. til å sikre at man ikke anskaffer «gårsdagens» produkter og tjenester.

Kommunen skal i økende grad velge anskaffelsesprosedyrer og kontraktsformer som fremmer innovasjon, og planlegge og gjennomføre strukturerte møter med lokale leverandører innen utvalgte bransjer. Møtene kan være uavhengig av konkrete anskaffelsesprosesser, og ha som formål å være arenaer for kunnskapsutveksling og dialog om fremtidige muligheter, poengteres det.

Lokale og SMB

Det bør legges til rette for at lokale, små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser, fremheves det i anskaffelsesstrategien. Lokalt næringsliv skal gjøres bedre i stand til å inngi konkurransedyktige tilbud. Dermed oppnås større konkurranse i markedet. Lokalt næringsliv skal dessuten informeres om kommende og pågående konkurranser, f.eks. via kommunens nettside.

Store anskaffelser skal deles opp der det er mulig, konstateres det i strategiforslaget, og det skal gjennomføres flere anskaffelser der omfanget ikke er for stort for små og nystartede bedrifter. Kommunen ønsker også å legge til rette for å tildele oppdrag til gründervirksomheter. Frivillig kunngjøring skal vurderes i alle anskaffelser over NOK 500.000, for å ivareta små og mellomstore bedrifter.

Kommunen skal tilby gjennomgang av tilbudet til tapende part i de anskaffelser man anser som hensiktsmessig, for å øke/opprettholde konkurransen til neste anskaffelse.

Bli den første til å kommentere på "Kommunal anskaffelsesstrategi ledd i ambisiøs næringslivsoffensiv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.