Slik skal mer koordinerte erstatte fragmenterte anskaffelser av pasientjournal

Anbud365: Slik skal mer koordinerte erstatte fragmenterte anskaffelser av pasientjournalPå bildet de to som er primus motorer i etableringen av en dialogarena mellom kommune-Norge og leverandørmarkedet for utvikling av elektroniske pasientjournal-system: Riche Westby (t.v.), innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør Forskning, innovasjon og digitalisering i KS (foto/Wieland: Johnny Syversen; Vestby: LUP).

Skriv ut artikkelen

En arena for dialog om fremtidens elektroniske pasientjournal-system (EPJ) har sett dagens lys. KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) står bak. Målet er å skape en trygg arena der kommuner kan utforske journalmarkedet i dialog med leverandørene, slik at dette markedet ytterligere utvikles. Fragmenterte bestillinger blir ofte resultatet når leverandørene må forholde seg til hver enkelt kommune, heter det, viktig at kommuner setter en felles retning og går sammen i anskaffelsesprosessen. Og det haster, mange kommuner er allerede i full gang med å anskaffe seg journalsystem.

KS og LUP samlet nylig representanter for kommuner, fylkeskommuner og journalmarkedet til dialog om felles journalløft. Over 200 personer fra mer enn 50 kommuner deltok og fikk møte leverandører som hadde funnet veien til denne dialogarenaen.

Trenger nye løsninger

Aldri før er det gjennomført en lignende møteplass for leverandører og kommuner. Dagens elektronisk pasientjournaler fases ut om få år i de fleste kommuner, og de trenger derfor nye løsninger. Sammen med kommunene har leverandørene en viktig rolle i å utvikle og levere gode løsninger til kommunal sektor fremover.

En typisk norsk kommune har gjerne fem-seks ulike pasientjournalsystemer. Noen steder kan ikke systemene utveksle pasientinformasjon, de kan heller ikke kommunisere med journalsystemene hos fastleger og på sykehus. LUP bidrar i dette arbeidet med å sørge for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer. I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Slik skapes bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester for fremtiden, heter det i et oppslag på innovativeanskaffelser.no.

Gav kunnskap og innsikt

Hensikten med konferansen var å etablere en arena der alle landets kommuner og fylkeskommuner kan møte leverandørene innenfor journalmarkedet. På konferansen fikk kommunene kunnskap og innsikt i hva markedet tilbyr, og hva kommunene kan vente seg av nye løsninger fremover. I tillegg ble det gitt informasjon om kommunesektorens arbeid om felles rammer og anbefalinger for anskaffelse av journalløsninger, utarbeidet for å understøtte kommunene i fremtidige anskaffelsesprosesser.

– Vi vil skape en trygg arena der vi kan utforske journalmarkedet sammen, og vi håper å kunne være med å løfte leverandørmarkedet for journal videre. Vi trenger mer samarbeid mellom kommuner, mellom kommuner og leverandører, mellom leverandørene – og i økosystemet rundt, sier Riche Vestby, ansvarlig innovasjonspådriver i LUP for EPJ- (elektronisk pasientjournal-) anskaffelser.

Ikke gode nok før nå

– Til nå har vi ikke vært gode på å styrke leverandørdialogen, slik denne arenaen nå gjør. Fragmenterte bestillinger blir ofte resultatet når leverandørene må forholde seg til hver enkelt kommune. Derfor er det viktig at kommuner setter en felles retning og går sammen i anskaffelsesprosessen, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland på ks.no.

Over 70 kommuner er allerede i gang med å anskaffe journalsystem, mens 100 andre kommuner skal snart i gang.

Bodø og Lørenskog

Bodø er den første kommunen som har begynt på en innovativ anskaffelse av et nytt elektronisk pasientjournalsystem. Prosessen gjennomføres som en innovativ anskaffelse og innebærer at Bodø ikke kommer med en spesifikk kravliste, men går i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene.

Lørenskog kommune er også i gang med en anskaffelse av nytt journalsystem. Der ønsker de en helhetlig elektronisk pasientjournal (EPJ) som kan erstatte dagens tre systemer.

Bli den første til å kommentere på "Slik skal mer koordinerte erstatte fragmenterte anskaffelser av pasientjournal"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.