Står på for internasjonal miljøkrav-standard ved legemiddel-anskaffelser, møter sterk interesse

Anbud365: Står på for internasjonal standard for miljøkrav ved legemiddel-anskaffelser, møter sterk interesse Foreløpig har ingen andre land innført så strenge miljøkrav til legemiddel-anskaffelser som Norge. Men forutsetningene er der, forteller innkjøpsrådgiver Maja Flønes Monsen i Sykehusinnkjøps divisjon legemidler, som står bak rapporten «Miljøkrav i legemiddelanskaffelser 2022-2023». Hun legger til at de i en av de gjennomførte anskaffelsene med miljøkrav eksempelvis endte med en besparelse på 90 mil per år sammenlignet med forrige treårsperiode. Men det kan være at nedgangen ville vært litt større uten miljøkriteriene, påpeker hun (foto: Ole-Tommy Pedersen).

Skriv ut artikkelen

Det er sterk interesse fra andre land i hele verden for å innføre og videreutvikle miljøkrav på legemiddelområdet. Sykehusinnkjøp står på for å få dette til, fremgår det av en fersk erfaringsrapport. Legemiddelindustrien etterlyser mer samkjørte miljøkriterier for legemiddelanskaffelser rundt om i Europa. Norge jobber for en internasjonal standard for miljøkrav. Leverandørene viser seg endringsvillige, og mange leverer svært godt på miljøkrav, ifølge rapporten. Men legemidler er livsviktige produkter, og da kan man ikke uten videre stille krav som tilbydere ikke aksepterer.

Sykehusinnkjøps arbeid med felles internasjonale miljøkrav i anskaffelse av legemidler er oppsummert i den nylig fremlagte erfaringsrapporten «Miljøkrav i legemiddelanskaffelser 2022-2023».

15 legemiddel-kjøp med miljøkrav

Det er totalt gjennomført rundt 15 store anskaffelser av legemidler med miljøkrav i Norge. I tillegg er det nylig publisert en anskaffelse med oppdaterte miljøkrav i det fellesnordiske samarbeidet med Danmark og Island.

Blant konklusjonene i erfaringsrapporten er at evaluering av miljøkrav ikke medfører noe vesentlig ekstraarbeid for Sykehusinnkjøp. Kravene har heller ikke medført noen prisøkning på legemidlene. Miljøevalueringene har tatt 1-2 dager i hver anskaffelse. En ekstra dag ble brukt på å vurdere miljøledelsessystemer første gang. Dette skyldtes at kravene omfatter mange ulike situasjoner som krever at leverandør gir tilleggsopplysninger for å få full uttelling. 

Ikke fritt frem for alle krav

Det er et prioritert mål å redusere miljøbelastningen fra helsetjenesten, og anskaffelser av legemidler er en viktig del av arbeidet for å oppnå dette. Det er ca. 2000 ulike legemidler som anskaffes til norske sykehus, disse er fordelt på ca. 30 ulike spesialistgrupper innenfor ulike fagområder. Den største anskaffelsen inneholder over 1100 ulike legemidler.

Dersom det blir for tidkrevende dokumentasjonskrav, eller for høy risiko for sanksjoner, kan leverandører velge å ikke levere tilbud, heter det i rapporten. Ettersom legemidler er livsviktige produkter, kan man ikke uten videre stille krav som tilbydere ikke aksepterer.

Leverer svært godt på miljøkrav

Å utvikle målrettede krav krever tett dialog over tid. Miljøkrav har vært tatt opp i alle dialogmøter for anskaffelser med flere kriterier enn pris. Disse anskaffelsene omfatter ca. 90% av mengden legemidler som helseforetakene bruker, målt i antall enheter. Cirka 80 ulike leverandører deltar aktivt i disse anskaffelsene.

Antall krav er redusert i noen anskaffelser, ifølge erfaringsrapporten fra Sykehusinnkjøp. Færre krav gjør at hvert krav blir mer avgjørende, og det av stor betydning at man kan forvente en miljøeffekt av kravene som stilles. Mange leverandører leverer svært godt på miljøkrav. Disse setter premisser for hvilket nivå som forventes i fremtiden.

Den totale avtaledekningen har gått opp når vi ser på verdi. Antall tilbydere er omtrent likt. I tilfeller der tilbydere på viktige legemidler mistes, kontaktes leverandørene og langsiktige tiltak vurderes.

Bli den første til å kommentere på "Står på for internasjonal miljøkrav-standard ved legemiddel-anskaffelser, møter sterk interesse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.