Oslofjorden skal reddes, 22 kommuner jakter innovative løsninger

Anbud365: Oslofjorden skal reddes, 22 kommuner jakter innovative løsninger22 kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt samarbeider om å utvikle «Fremtidens renseanlegg». Nylig ble det avholdt dialogkonferanse for prosjektet, og hele 160 personer fra leverandører, kommunene og kunnskapsmiljøer deltok. Interessen var så stor at påmeldinger måtte avvises, fordi lokalene i NHO-bygget der konferansen ble avholdt, faktisk ikke var stort nok til alle som ville være med. Bildet er fra dialogkonferansen om prosjektet nylig (foto: Bjørnar Grønhaug).

Skriv ut artikkelen

Det haster! Samtlige 72 renseanlegg i de 22 kommunene innenfor nedbørsfeltet til Oslofjorden får nye og strengere krav til rensing av avløpsvann. Innovative løsninger jaktes, og kommunene får hjelp i prosessen fra foreningen Norsk Vann og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Kunnskapsutvikling og -deling er gull verd, men det gjelder å omsette dette i praktisk handling. Nødvendige anskaffelser må gjennomføres så raskt som mulig, het det på en dialogkonferanse nylig, der leverandører fra flere andre nordiske land hadde møtt frem.

Målet for samarbeidsprosjektet er å finne frem til robuste, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og få gjennomført anskaffelser så raskt som mulig, skriver Norsk Vann på sine nettsider. Via dialog med markedet ønsker kommunene å få oversikt over kapasiteten til leverandørene i dagens marked, og sammen se på løsninger for hvordan vi best kan møte forventningene til bygging av fremtidens renseanlegg.

Nordiske leverandører med

Det var også deltakere fra Sverige, Danmark og Island med på konferansen, som alle sammen sitter med de samme utfordringene. M.a.o. kan det være muligheter for nordiske samarbeid på leverandørsiden.

Avløpsrenseanleggene i de 22 kommunene som inngår i samarbeidet varierer i størrelse og kompleksitet, men alle kommunene prøver nå å forberede seg best mulig for de kravene som har kommet eller vil komme. Det er stor usikkerhet knyttet til flere forhold når det gjelder den nødvendige oppgraderingen av anleggene. Særlig er det stor usikkerhet knyttet til kostnader, mulige løsninger og tid til gjennomføring og ferdigstillelse.

Nye og strengere krav

Med over 72 renseanlegg står kommunene overfor en monumental oppgave, fremgikk det av konferansen. Det er forventet at samtlige anlegg innenfor nedbørsfeltet til Oslofjorden vil få nye og strengere krav til rensing av avløpsvann enn det mange av anleggene har pr i dag. Det haster, ettersom Oslofjorden er i ferd med å kveles bl.a. på grunn av utslipp fra dagens renseanlegg. Nøkkelen til suksess ligger i samarbeid og innovasjon, ble det understreket.

Dialogen skal sikre samspill mellom oppdragsgiverne og markedsaktører, kunnskapsmiljøer og andre relevante aktører, slik at behovene og målet med anskaffelsen i størst mulig grad oppfylles. Det ble luftet en rekke ideer for hvordan nye løsninger kan utvikles. Nå samles innspillene som kom, med sikte på å utforme den videre prosessen.

Innspill fra leverandører

Målet med den omfattende dialogen er å oppnå ny kunnskap, som gjør det mulig å ta høyde for både nåværende utfordringsbilde, men også kommende utfordringer i fremtiden. Hvordan det videre forløpet konkret vil se ut avgjøres i stor grad av hvilke innspill som kommer fra leverandørene.

Det er et mål om å sette i gang videre tiltak i løpet av 2024. Etter dialogen vil det bli satt i gang ett eller flere utviklingsløp, som skal resultere i løsninger som kan tas i bruk. Det er satt av til sammen 3,2 millioner til videre utviklingsløp.

Her er deltakerne på dialogkonferansen om fremtidens renseanlegg forleden samlte utenfor NHO-huse ti Oslo (foto: Bjørnar Grønhaug).

Bli den første til å kommentere på "Oslofjorden skal reddes, 22 kommuner jakter innovative løsninger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.