Uro blant ideelle leverandører av helsetjenester, statsråden beroliger

Anbud365: Uro blant ideelle leverandører av helsetjenester, statsråden beroligerStortingsrepresentant Olaug Bollestad (t.v.) spurte og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte – om ideelle aktører og leveranser til de regionale helseforetakene.

Skriv ut artikkelen

I kjølvannet av vedtaket om avviklingen av fritt behandlingsvalg råder det en viss uro blant ideelle aktører av helsetjenester. De får signaler om at de regionale helseforetakene faser ut eksisterende kontrakter og i stedet bygger opp tilbud i egenregi. Men helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kunne i et skriftlig svar til Stortinget berolige: Helse Sør-Øst har et ønske om inntil 10% økning i avtaler. Og statsråden venter på EFTA-domstolens rådgivende uttalelse om ideelle. Den ventes til våren, og kan gi viktige avklaringer når det gjelder den norske tolkningen av handlingsrommet for reservasjon for ideelle.

Det vare stortingsrepresentant Olaug Bollestad som kunne fortelle at ideelle aktører i flere deler av landet melder om signaler om utfasing av kontrakter og oppbygging av tilbud i egenregi hos de regionale helseforetakene. Eksempelvis Modum Bad i forbindelse med avviklingen av fritt behandlingsvalg. Ifølge Bollestad får institusjonen også beskjed om at det ikke er intensjonen til Helse Sør-Øst å inngå avtaler som erstatter plassene innen psykisk helse som Modum har stått for. Dette er helt motsatte signaler av hva Stortinget tidligere har ment om ideelle aktører, fremholder Bollestad, og peker på at flertallet der tydelig har ment at Stortingets hensikt er at bruken av ideelle aktører skal øke.

Og da var hennes spørsmål til helse- og omsorgsministeren om hvordan hun ville sikre at andelen plasser ideelle aktører står for, fortsetter å øke opp mot Stortingets målsetning på 10% etter avviklingen av fritt behandlingsvalg?

Statsråd Kjerkol viste til utredninger som er i gang, og at mange krav er stilt til spesialisthelsetjenesten i de siste årene om å ivareta de ideelle aktørenes rolle der.

EFTA-domstolen og avklaringer

– Det er viktig å opprettholde og styrke muligheten til å reservere konkurranser om anskaffelser av kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle, heter det i statsrådens svar. Den norske staten har derfor i 2021 og 2022 benyttet muligheten til å gi innlegg i viktige saker hvor EU-domstolen og EFTA-domstolen tar stilling til reservasjonsadgangen. EU-domstolen kom i juli til at reservasjonsadgangen ikke falt bort med det nye anskaffelsesdirektivet fra 2014 og at tidligere rettspraksis fremdeles er relevant. Det reduserer den rettslige usikkerheten som mange har opplevd.

Helse- og omsorgsministeren minnet om at regjeringen nå venter på en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen i forbindelse med søksmål om lovligheten av at Oslo kommune har reservert konkurranse om 800 sykehjemsplasser for ideelle. Domstolen skal vurdere om den norske forskrifts-reguleringen står seg. I tillegg kan det komme nyttige avklaringer av hvordan vilkårene for å kunne reservere kontrakter for ideelle skal forstås. EFTA-domstolens uttalelse er ventet våren 2023.

Psykisk helsevern

Når det gjelder Modum bad kunne statsråd Kjerkol melde at Helse Sør-Øst RHF har besluttet, bl.a. på bakgrunn av avviklingen av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg og tilbakemeldinger fra private avtaleparter, å ta initiativ til utvidelse av ytelsesavtalene innen psykisk helsevern for avtalene som omhandler behandling av pasienter med visse lidelser. Kort tid før statsrådens skriftlige svar sendte Helse Sør-Øst brev med forespørsel om mulighet for utvidelse av eksisterende ytelsesavtaler med inntil 10% til eksisterende avtaleparter innen psykisk helsevern, opplyste hun.

Bli den første til å kommentere på "Uro blant ideelle leverandører av helsetjenester, statsråden beroliger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.