Vant frem med politisk anbudskonkurranse for å fremme ideelle

Anbud365: Vant frem med politisk anbudskonkurranse for å fremme ideelleDirektør Inger Helene Venås i Virke er glad for kjennelsen fra Oslo byfogdembete, mens direktør Dag Ekelberg i NHO Service sikter seg inn mot å ta saken videre - til EFTAs overvåkingsorgan.

Skriv ut artikkelen

For å fremme politiske motiver endret Oslo kommune tidspunkt for en kunngjøring av en konkurranse om barnevernstjenester. De ønsket å forbeholde tjenestene for ideelle. Det handlingsrommet ville bli vesentlig trangere i det kommende regelverket, derfor gjaldt det å komme dette i forkjøpet. Ok, sa Oslo byfogdembete i en kjennelse. Dermed ble de kommersielle aktørenes forsøk på å hindre kontraktinngåelsen stoppet.

Saken gjaldt en konkurranse i regi av Oslo kommune om anskaffelse av rammeavtale om plasser i barneverninstitusjoner. Konkurransen ble kunngjort 30. mai i år. Anskaffelsens verdi er i konkurransegrunnlaget estimert til i størrelsesorden 1,3 milliarder -1,7 milliarder kroner avhengig av om oppdragsgiver benytter opsjonen for forlengelse. Rammeavtalenes varighet er satt til 4 år med mulighet for forlengelse i 1 +1 år fra oppstart 1. oktober 2016. Tjenestene skal utføres i perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2020 pluss eventuell forlengelse.

På vegne av syv kommersielle barnevernsaktører begjærte NHO Service i august midlertidig forføyning inn for Oslo byfogdembete med krav om at Oslo kommune forbys å inngå kontrakt i konkurransen inntil det er rettskraftig avgjort om det er anledning til å ekskludere ikke-ideelle aktører fra konkurransen.

Reservert for ideelle

Konkurransen var reservert for ideelle organisasjoner. Det ble stilt følgende dokumentasjonskrav: “Dokumentasjon på at leverandøren ikke har et kommersielt formål og at et eventuelt overskudd blir ført tilbake til virksomheten. Leverandøren må være selvstendig og uavhengig av offentlige og kommersielle interesser.”

De sju aktørene som NHO Service representer i saken, har det til felles at de ikke fyller vilkårene om å være ideelle organisasjoner. Oslo byfogdembete la for øvrig til grunn at de sju fyller vilkårene ellers for å være leverandør i konkurransen.

Flyttet opprinnelig kunngjøringstidspunkt

Konkurransen var opprinnelig planlagt som en åpen konkurranse der også kommersielle aktører kunne delta. Utlysningen var planlagt utlysning til 9. september 2016 med innleveringsfrist 24. oktober 2016. Frist for signering var opprinnelig planlagt til 30. juni 2017. Fordi implementeringen av det nye anskaffelsesdirektivet (direktiv 2014/24) ble utsatt og ny forskrift ikke skulle tre i kraft før i 2017, besluttet Barne- og familieetaten å fremskynde konkurransen. På den måten kunne de benytte muligheten til å reservere konkurransen for ideelle organisasjoner – på bakgrunn av byrådets uttalte politikk på området.

Retten gjennomgikk grundig de aktuelle hjemlene i barnevernloven, og fant at institusjonsplassering som er foretatt med hjemmel i barnevernloven § 4-12, jf. § 4-14, § 4-24 og § 4-26, er offentlig myndighetsutøvelse. Likeledes at også plassering etter § 4-4 sjette ledd, innebærer at institusjonen utøver offentlig myndighet.

Vant ikke fram

Etter dette legger retten til grunn at unntaket i gjeldende anskaffelsesforskrift (FOA § 1-3 andre ledd bokstav k) kan benyttes. Da gjelder ikke begrensningene i EØS-avtalen og direktivet, heter det i kjennelsen, og da kan konkurransen begrenses til ideelle organisasjoner i tråd med FOA § 2-1 tredje ledd bokstav a. NHO Service vant med andre ord ikke frem med sin begjæring.

NHO Service har for øvrig varslet at de ønsker å forfølge saken, gjennom en klage til ESA (EFTAs overvåkingsorgan). I en pressekommentar sier derimot Hovedorganisasjonen Virke seg glade for kjennelsen.

Bli den første til å kommentere på "Vant frem med politisk anbudskonkurranse for å fremme ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.