«Anleggsboom» krever effektiv kontroll av lønns– og arbeidsvilkår

Anbud365: «Anleggsboom» krever effektiv kontroll av lønns– og arbeidsvilkår– For å bekjempe brudd på lønns- og arbeidsvilkår innen bygge- og anleggsbransjen i Norge er det nødvendig at myndigheter, byggherrer og bransjeforeninger står sammen om dette, fremhevet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i et svar til Stortinget.

Skriv ut artikkelen

Det er en høy aktivitet i samferdselsutbyggingen i Norge for tiden, og dermed dukker det opp mange nye aktører. Av den grunn er det nødvendig med effektiv kontroll for å sikre arbeidstakeres rettigheter og konkurranse på like vilkår. Dette jobber de store offentlige oppdragsgivere aktivt sammen med bransjen for å lykkes med – og de har samferdselsstatsråd Ketil Solvik–Olsen i ryggen.

Det fremgår av et svar som statsråden har gitt på et spørsmål fra stortingsrepresentant Sverre Myrli (A). Regjeringens store økning i bevilgningene til både drift/vedlikehold og investeringer innen samferdsel åpner for høy aktivitet og dermed mange nye aktører i bransjen. – Det er derfor viktig, understreket Solvik–Olsen, med en hensiktsmessig kontrollvirksomhet både for å sikre arbeidstakernes rettigheter, og at ulike selskap konkurrerer på like vilkår. På dette området skjer det nå veldig mye, og de statlige etatene gjør selv en omfattende jobb for å avdekke juks og lovbrudd.

Forebyggende tiltak og strengere kontroll

– For å bekjempe brudd på lønns- og arbeidsvilkår innen bygge- og anleggsbransjen i Norge er det nødvendig at myndigheter, byggherrer og bransjeforeninger står sammen om dette, fremhevet samferdselsministeren i sitt svar. Oppdragsgiver skal følge de føringer som følger av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og sikre at alle leverandører følger norsk lov. Statens vegvesen og Jernbaneverket opplyser at de sammen med bransjen jobber aktivt med forebyggende tiltak og strengere kontroll for å motvirke sosial dumping og har bl.a. utviklet verktøy for gjennomføring av kontroll både innen utbygging, drift og vedlikehold.

Statsråd Solvik–Olsen opplyste at samferdselsetatene i tiden framover vil satse ytterligere på å bygge opp spisskompetanse når det gjelder oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Formålet er å være best mulig rustet til å avdekke eventuelle brudd på kontraktens bestemmelser innenfor disse feltene. Statens vegvesen har opprettet regionale arbeidsgrupper som skal bistå prosjektene i arbeidet mot sosial dumping. Gjennom etatens handlingsplan mot sosial dumping vil de evaluere igangsatte tiltak og vurdere behovet for nye og forbedrede tiltak. Follobaneprosjektet har en egen LO-koordinator for å følge med på lønns- og arbeidsvilkår. For ytterligere å forsterke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er Jernbaneverket i ferd med å etablere en samarbeidsavtale med Skattedirektoratet. Jernbaneverket har også implementert et nytt leverandørevalueringssystem som vil bidra til å luke ut useriøse aktører i kvalifisering før tildeling av kontrakt.

Erfaringsdatabase

Statens vegvesen etablerer en erfaringsdatabase der det samles erfaringer fra tidligere oppdrag. – Dette vil, mente statsråden, være et viktig tiltak for å kunne bruke erfaringer fra tidligere prosjekter mer systematisk enn det vi har gjort fram til nå, samtidig som det vil være et bidrag til utvikling av entreprenørene. Det offentlige har et ansvar for å være tydelige på krav til lønns- og arbeidsvilkår. Samferdselsdepartementets inntrykk er at Jernbaneverket og Statens vegvesen tar utfordringene i bransjen på alvor.

Bli den første til å kommentere på "«Anleggsboom» krever effektiv kontroll av lønns– og arbeidsvilkår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.