Offentlige anskaffelser: Stort og smått 29. september

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 29. septemberHelse Nord RHF har tildelt avtaler til rehabiliteringsinstitusjoner. - Kanskje en av de mest krevende anskaffelsene vi i Helse Nord utfører, sier Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF. Helgelands-kommunen Sømna har sterke reaksjoner mot kontraktstildelingen.

Skriv ut artikkelen

Senest fjorten dager før jul i år ventes veiledningen om de skjerpede miljøkravene, KS og NHO går for mål for innovative anskaffelser og dagen før Anskaffelseskonferansen arrangerer Anskaffelsesakademiet sin F&U-dag. I et byggeanbud som holdt budsjettet, tok byggherren hele prisrisikoen, og noen ganger er anbudet slik at Frelsesarmeen takker nei til å delta. Helse Vest kan dessuten notere seg for en innkjøpsgevinst på 470 mill. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Miljøkrav-veiledning senest 15. desember

Fra 1. januar 2024 kommer forskriftsendring med skjerpede klima- og miljøkrav. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) arbeider nå med en ny veiledning om forskriften og vil publisere en høringsversjon 31. oktober. Innspill mottas frem til 8. november 2023. Endelig veiledning publiseres etter planen senest 15. desember 2023.

Felles NHO/KS-front for mer innovasjon

For å få til mer innovasjon er offentlige innkjøpere og leverandørene deres avhengige av en tydelig, målrettet og konkret politikk med tilhørende finansierings- og styringsmidler. Ambisiøse mål for økt andel innovative anskaffelser er god start, skriver Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO, Gunn Marit Helgesen, styreleder KS og Ingebjørg Harto, daglig leder LUP.

F&U-dag om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesakademiet inviterer til Forsknings- og Utdanningsdagen 2023 30.oktober. En halv dag dedikert til forskning og utdanning innen offentlige anskaffelser. Nå forelegger programmet – og mulighet til å melde seg på.

Innkjøpsgevinst på 470 mill for Helse Vest

Samlet kan Sykehusinnkjøp HF per 01.09.2023 vise til et gevinstpotensial til foretakene i Helse Vest på MNOK 470 (8,4 %) på etablerte avtaler siste 12 måneder. Samtidig mener Sykehusinnkjøp HF det fortsatt er ytterligere gevinstpotensial å hente ut, heter det i en rapport til styremøte i Helse Vest.

Vil ha SMB mer med

Troms og Finnmark fylkeskommune om Totalberedskapskommisjonen: Myndigheter må i større grad utnytte mulighetene i regelverket for offentlige anskaffelser slik at lokale små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser om leveranser til Forsvaret og andre offentlige virksomheter i vår region.

Må vente flere år på el-biler

Fra 1. november skulle ny rammeavtale for Navs innkjøp av kassebiler til rullestolbrukere ha trådt i kraft. I stedet for å inngå en ny avtale, velger Nav å forlenge den eksisterende i to nye år, heter det i handikapnytt.no. det kommer aktuelle elbil-varianter tidligst i perioden 2025-26. Det er derfor alt for tidlig å gå ut med en anskaffelse av disse bilene.

Nei takk fra Frelsesarmeen

Frelsesarmeen har iblant latt være å delta i enkelte anbudsprosesser, fordi de ser at rammene er for dårlige til å kunne skape et verdig tilbud – og iblant priset inn nødvendige kvaliteter som ikke var pålagt; som døgnbemanning på asylmottak, for å ta bare ett eksempel, heter det i en artikkel i Krigsropet.

Avtaler til rehabiliteringsinstitusjoner …

Helse Nord RHF har tildelt avtaler til rehabiliteringsinstitusjoner. Avtalene har et økonomisk omfang på om lag 300 mill og en varighet fire år med mulighet for forlengelse i to + to år. – Kanskje en av de mest krevende anskaffelsene vi i Helse Nord utfører, forklarer Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF.

… som vekker reaksjoner

Sømna kommune og Helgeland Rehabilitering IKS er ikke tildelt ny kontrakt. Beslutningen vil gi en rasering av tilbudet om spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland, og det er med dette tydelig at Helse Nord allerede har startet nedbyggingen av spesialisthelsetjenestene på Helgeland, skriver kommunen på sine nettsider.

Byggherren tok hele pris-risikoen

Budsjettet for brannstasjon-prosjektet i Rauma på 69 mill ser ut til å holde. – Vi gjorde et grep i anbudsfasen, hvor vi gikk fra en fastpriskontrakt til at byggherren tok ansvar for prisstigningen. Vi tok en større risiko, men det gjorde at entreprenørene kunne prise uten den usikkerheten, sier prosjektleder Dag Søvik i Åndalsnes Avis.

60% stilling på innsynskrav

Birkenes kommune mener innsynskrav fra «Birkenes Velger» er for omfattende og vil ikke sende verken rammekontrakter, innkjøpsreglement eller oversikt over hotell- og reisebyråfakturaer til velgeren. Ifølge kommunedirektøren har man i sommer har brukt ressurser tilsvarende 60% stilling til å håndtere slike forespørsler, ifølge Lillesand-Posten.

Ikke for langsiktig lagarbeid

– Anbud er en ryddig måte å sørge for god etikk i offentlige oppdrag. Men relasjonene stopper opp i anbudsstyrte samarbeid. Der er ingen formell grunn til å videreutvikle samarbeidet. Når kontrakten er ferdig, smuldrer teamet opp, sier logistikkforsker Fahad Awaleh i forskning.no.

Rehab fremfor nybygg i Sandnes

Tiltak i Sandnes kommunes klimabudsjett: Krav til nullutslippsløsninger i alle anskaffelser og egenregi kommunen gjør for vare – og persontransport. Gjøre klima- og miljøvennlige anskaffelser av varer og tjenester og klima -og miljøvennlige valg i bygg og anlegg. Prioritere rehabilitering fremfor nybygg, ifølge Sandnesposten.

Veianbud til besvær

Bygging av en fylkesvei i Vefsn kommunen gir hodebry. Kommunen søkte fylket og fikk et tilskudd på 500 000 kroner. De hadde først ute én anbudskonkurranse, da kom det ingenting. Så gikk det en stund og de la ut på nytt. Da kom det inn et tilbud som var mye høyere enn tilskuddet de hadde fått, skriver helg.no.

Utfordrer, men begrenser ikke

Oppdragsgiverne hevder Voldsløkka skole utfordrer etablerte forestillinger om fremtidens arkitektur, men mener det ikke er noe i deres anskaffelsesprosesser som begrenser arkitekters estetiske utfoldelse, heter det i arkitektur.no.

Advokat-anskaffelse i fem delkontrakter

Harstad, Kvæfjord og Lødingen kommuner innbyr til konkurranse på rammeavtale på levering av advokattjenester. Oppdragsgiver kan gjøre avrop for hvert oppdrag, heter det i utlysningen i Doffin. Anskaffelsen er delt opp i 5 delkontrakter. Blant dem barnevern og offentlige anskaffelser /bygg- og entrepriserett, melder Harstad Tidende.

Anti-korrupsjonsenhet overoppfylte målet

Britenes nyetablerte myndighet med oppgave å bekjempe korrupsjon o.l. i offentlig sektor sparte skattebetalerne hele 311 mill pund (m.a.o. ca. 4 mrd norske kroner) i sitt første driftsår. Målet var 180 mill pund (ca. 2,3 mrd norske kroner). Bl.a. AI/KI og data-analyser i samarbeid med private eksperter ble tatt i bruk, melder Cabinet Office.

Sverige: Skjerper tilsyn …

Den svenske regjeringen foreslår at Konkurrensverket fra årsskiftet skal skjerpe sitt tilsyn med offentlige anskaffelser. I stedet for å gå til domstolen for å få ilagt gebyr ved ulovlige direkteanskaffelser, skal Konkurrensverket selv få vedta slikt. Tidsfristen for å ilegge gebyr forlenges fra et til to år og gebyrtaket heves fra ti til 20 mill.

… og kutter sirkulær- og fossilfritt

… samtidig kutter regjeringen budsjettet til Upphandlingsmyndigheten med 12 mill. Grunnen er at regjeringen avslutter myndighetens arbeid med sirkulær og fossilfrie anskaffelser.

Mentorprogram for økt kompetanse

Finansdepartementet og det finske Kommunförbundet starter i disse dager med et mentorprogram med sikte på å fremme kompetanse innenfor offentlige anskaffelser. 21 mentorer og 62 aktører fra offentlig forvaltning, private og ideell sektor er med i programmet, som avsluttes våren 2024.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 29. september"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.