Fikk statlig finansieringstilsagn på over en halv mrd til IKT-anskaffelse

Anbud365: Fikk statlig finansieringstilsagn på over en halv mrd til IKT-anskaffelseAdm. dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF har orientert sitt styre om status for arbeidet med og anskaffelsen av Helseplattformen.

Skriv ut artikkelen

Trolig for første gang er det foreslått å yte statlig finansiering gjennom lån og tilskudd til en IKT-anskaffelse. Forslag til slikt tilsagn fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, der rammen for tilskudd og lån til denne anskaffelsen er 575 mill. Men så er også etablering av Helseplattformen historisk. Her er Helse Midt-Norge «prøvekanin». Anskaffelsen gjennomføres som konkurransepreget dialog, og det planlegges utsendelse av endelig konkurransegrunnlag 22. november.

Det skal anskaffes og implementeres et nytt pasientadministrativt system (PAS) og ny elektronisk pasientjournal (EPJ) for Helse Midt-Norge RHF. Til gjennomføring av dette er det etablert en programorganisasjon, Helseplattformen. Programmet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, og skal etablere en journalløsning for hele helsetjenesten, på tvers av tjenestenivå. Alle kommuner i Midt-Norge har signert opsjonsavtaler, og fastleger og andre private aktører vil få tilbud om å koble seg på løsningen når den blir innført. Dette er første gang i Norge at det etableres en journal som følger pasienten i alle møter med helsetjenesten.

Midt-Norge er utpekt som regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Anskaffelsen gjennomføres som konkurransepreget dialog, med flere dialogrunder, evaluering og nedvalg av leverandører på fastsatte tidspunkt i løpet av anskaffelsesperioden.

Redegjørelse i styret

I styremøtet forleden gav adm. dir. Stig Slørdahl en redegjørelse for status i denne anskaffelsen. Etter mottatt prøvetilbud i august har det blitt gjennomført en rekke dialogmøter med Epic, som er eneste gjenværende leverandør.

– Gjennomgangen av prøvetilbudet avdekket behov for ytterligere avklaringer med leverandør, særlig innenfor områder hvor kravene til funksjonalitet krever utvikling, samt en helhetlig gjennomgang av foreslått innføringsplan. I tråd med vedtatt anskaffelsesstrategi er det fortsatt begrenset omfang på utvikling sett i forhold til det totale omfanget. Øvrige deler av prøvetilbudet er i tråd med gjennomført dialog før sommeren. Programorganisasjonen vil frem til tidlig november gjennomgå oppdatert prøvetilbud før utsendelse av endelig konkurransegrunnlag 22. november. I henhold til opprinnelig plan legges det opp til kontraktsignering ultimo mars 2019. Oppstart av innføringsprosjektet sammen med leverandør planlegges rundt uke 18 i 2019.

Lån og tilskudd i statsbudsjettet

I forslaget til statsbudsjett er det for øvrig foreslått 575 mill i lån og tilskudd til Helseplattformen i 2019. Det er, heter det, historisk ved at en IKT-anskaffelse får statlig finansiering gjennom lån og tilskudd.

Helse Midt-Norge RHF fikk i sommer også brev fra Riksrevisjonen hvor de ber om en redegjørelse for status, fremdrift og det løpende risikoarbeidet i Helseplattformen. Revisjonen ville dessuten ha en nærmere redegjørelse for gevinstarbeidet, innføringens påvirkning på helseforetakenes produktivitet i overgangsfasen, testing, brukerinvolvering og brukeropplæring.  Det antas at den nylig avgitte rapport til Folketinget fra Rigsrevisionen i Danmark om innføring av Sundhetsplatformen i Hovedstadsregionen har vært en medvirkende faktor for Riksrevisjonens henvendelse.

Bli den første til å kommentere på "Fikk statlig finansieringstilsagn på over en halv mrd til IKT-anskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.