Helhjertet svensk støtte til skjerpet tilsyn med offentlige anskaffelser

Anbud365: Helhjertet svensk støtte til skjerpet tilsyn med offentlige anskaffelserEllen Hausel Heldahl er en av Svenskt Näringslivs eksperter på offentlige anskaffelser og har ført i pennen høringsuttalelsen om skjerpet tilsyn (foto: Ernst Henry Photography AB).

Skriv ut artikkelen

NHOs søster i Sverige, Svenskt Näringsliv, går i en høringsuttalelse helhjertet inn for styrking av tilsynet med offentlige anskaffelser. Dobling av «taket» for overtredelsesgebyr og av foreldelsesfristen for å bringe en sak inn for domstolene er blant tiltakene. I tillegg ber foreningen om en lovendring, da dagens tolkning rammer leverandørene uforholdsmessig, slik Svenskt Näringsliv ser det.

Finansdepartementet i Sverige har på høring forslag til hvordan man kan skjerpe tilsynet med offentlig anskaffelsesvirksomhet. Blant annet ønskes en dobling av den øvre grensen for straffen for offentlige virksomheter som foretar ulovlig direkteanskaffelser – fra dagens gebyrbeløp på 10 mill til 20 mill. Samtidig skal foreldelsesfristen for å anlegge sak for domstolene utvides fra et til to år. I Sverige er domstolene klageorgan, det er ikke noe Kofa på andre siden av Kjølen.

Konkurrensverket er tilsynsmyndighet og skal også få anledning til å skrive ut pålegg og forbud som også kan kombineres med bøteleggelse. Endringene skal, etter forslaget, tre i kraft 1. juli neste år.

I sin høringsuttalelse gir Svenskt Näringsliv støtte til alle forslagene, men ønsker i tillegg at regjeringen skal se på bestemmelsene om det å erklære en avtale for ugyldig. Dagens system, heter det, for erklæring av ugyldighet fungerer ikke tilfredsstillende. Svensk lovgivning legger til grunn at avtalen var ugyldig i utgangspunktet, den var aldri gyldig og har ingen rettsvirkninger. I slike tilfeller blir avtalen behandlet som om den aldri har eksistert.

Null effekt – «domstolstross»

I ni av ti tilfeller der domstolen har besluttet at en avtale skal erklæres ugyldig, blir effekten null og ingenting, skriver Svensk Näringsliv, og viser til artikler i svensk presse om «domstolstross».  Dette innebærer i praksis at Sverige ikke oppfyller de forpliktelsene som tilkommer en medlemsstat ifølge EUs håndhevingsdirektiv.

Med nåværende lov kan Svenskt Näringsliv dessuten konstatere at den eneste parten som tar en reell risiko når det gjelder avtaleforholdet, er leverandørene. Det er den part som har minst innflytelse over avtaleforholdet, heter det.  Sverige er også, så langt foreningen kjenner til, det eneste EU-landet som har innfaset de aktuelle bestemmelsene med den tolkning som den svenske.

Bli den første til å kommentere på "Helhjertet svensk støtte til skjerpet tilsyn med offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.