IKT-Norge: Ofte nei fra det offentlige til tilbud som inkluderer lærlinger

Anbud365: IKT-Norge: Ofte nei fra det offentlige til tilbud som inkluderer lærlingerØyvind Husby er adm.dir. i IKT Norge, som er kommet med synspunkter på forslaget til endret forskrift for bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (foto: Veslemøy Vråskar, IKT-Norge).

Skriv ut artikkelen

Blant flere av IKT-Norges medlemmer er det en motvilje mot å ansette lærlinger, siden det offentlige ofte ikke aksepterer tilbud som inkluderer lærlinger. Dette fremgår av høringssvaret fra IKT-Norge til forslaget til endring av lærlingforskriften på anskaffelsesområdet. Med dette som utgangspunkt tas det i svaret til orde for at det bør innføres et krav i offentlige IT-anskaffelser å vurdere tilbud som inkluderer lærlinger.

Kunnskapsdepartementet har hatt på høring et forslag til endring i forskriften om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Høringen er nå løpt ut, departementet kan registrere 40 innkomne svar. Et av disse kommer fra IKT-Norge.

Ikke riktig løsning

De anser det som avgjørende og essensielt å investere i IT-lærlinger for å møte det omfattende behovet for fagkompetanse som bransjen vår står overfor. – Vi er støttende til tiltak som fremmer rekruttering av lærlinger i vår sektor. Imidlertid er vår oppfatning at det aktuelle forslaget ikke er den riktige løsningen, fastslår organisasjonen.

Det sentrale forslaget fra departementets side er at det i offentlige kontrakter skal stilles krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at minst ti prosent og alltid minst en person, av de som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten skal være en lærling. Plikten gjelder kun i bransjer hvor det er særlig behov for læreplasser.

Motvilje mot å ansette

IKT-Norge skriver at den rådende situasjonen er at flere av deres medlemmer føler seg tvunget til å redusere sitt engasjement eller er nødt til å avvikle sine lærlingprogram. Dette skyldes i stor grad, heter det, de økende kravene om høyere utdannelse som bachelor- eller mastergrader i offentlige anbudsprosesser. Blant flere av deres medlemmer er det en motvilje mot å ansette lærlinger, siden det offentlige ofte ikke aksepterer tilbud som inkluderer lærlinger.

Som et resultat, påpeker IKT-Norge i sitt høringssvar, står virksomheter som ønsker å sysselsette personer med fagutdanning og lærlinger overfor en betydelig utfordring: De kan ikke benytte disse i oppdrag som er fakturerbare. Dette utelukker dem fra anbudskonkurranser og vanskeliggjør ansettelser.

Alvorlig situasjon

IKT-Norge ser alvorlig på denne situasjonen, spesielt med tanke på de nye og oppdaterte fagene innen IT-utvikling og IT-drift, som har et betydelig potensial.

Derfor foreslår IKT-Norge at det bør være et krav i offentlige IT-anskaffelser å vurdere tilbud som inkluderer lærlinger, heller enn det nåværende forslaget om at minst ti prosent eller minst én person involvert i kontraktsarbeidet skal være lærling. – Offentlige instanser har her en mulighet til å lede an ved å tillate lærlinger i alle anbud, fremhever IKT-Norge, og dette vil sannsynligvis resultere i en mer positiv endring for IT-lærlinger enn det nåværende høringsforslaget.

Skjevhet i markedet

Det nåværende forslaget kan også, hvis det også skal gjelde for IT-utvikling og IT-driftsfag, lede til ytterligere utfordringer, inkludert en betydelig skjevhet i konkurransen i markedet, fremholder IKT-Norge, og: – Dette skyldes at en stor del av den norske IT-bransjen vil bli ekskludert, noe som kan føre til betydelige negative konsekvenser for industrien – i tillegg til et mindre mangfold av bedrifter som allerede leverer offentlige anbud.

Bli den første til å kommentere på "IKT-Norge: Ofte nei fra det offentlige til tilbud som inkluderer lærlinger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.