Dagens Anbud365-webinar: Hvordan vil Kofa og domstolene tolke nye miljøkrav?

Anbud365: Dagens Anbud365-webinar: Hvordan vil Kofa og domstolene tolke nye miljøkrav?Partner Wenche Sædal og advokatfullmektig Espen Randen, Thommessen, sto for innholdet på dagens Anbud365-webinar om den nye miljøbestemmelsen og NOU-en om grønne anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Spenningen er betydelig i forbindelse med innføringen av 30% vekting av miljøkrav i offentlige anskaffelser fra 1. januar i år. Ikke bare hvordan oppdragsgivere og leverandører håndterer det nye kravet, men også hva domstoler og Kofa etter hvert kommer til av fortolkninger. – Vi tror på en ikke altfor sterk overprøving, at det i stor grad vil dreie seg om innkjøpsfaglig skjønn, mente partner Wenche Sædal og advokatfullmektig Espen Randen, Thommessen, på dagens Anbud365-webinar. Et spørsmål er om det blir høyere konfliktnivå – og hva med behovet for kompetanse ut over innkjøp, på miljø og klima?

Krydret med konkete og illustrerende eksempler tok de to oss gjennom webinaret. Mulige fallgruver var også med. Tema var de nye miljøbestemmelsene som skal gjelde fra kommende årsskifte i tillegg til hva Anskaffelsesutvalget har foreslått i sin første delutredning om grønne anskaffelser. Disse forslagene er nå på høring til 10. februar.

1200 påmeldte

Interessen for temaet er påtakelig – drøyt 1200 hadde meldt sin interesse for å følge webinaret.  Og noen helt konkrete råd gav foredragsholderne fra seg når det gjelder å forholde seg til de nye miljøbestemmelsene fra nyttår. Markedsdialog ble understreket. Send gjerne også utkast til konkurransegrunnlaget ut på høring i det aktuelle leverandørmarkedet, var ett av rådene til oppdragsgiverne. Tilsvarende til leverandørene om å delta aktivt i markedsdialogen, eventuelt på annen måte ta kontakt med oppdragsgiver.

Veiledningen som er forventet fra Dirkektoraet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) om få dager, er et viktig bidrag til å fortolke hvordan de nye miljøkriteriene skal praktiseres. Og, het det i webinaret, oppdragsgivere bør ha som praksis at de vurderer hvordan man skal kunne evaluere og følge opp krav og kriterier på best mulig måte før man fastsetter disse i anskaffelsesdokumentene. Leverandørene bør sørge for å lese konkurransegrunnlaget nøye, kanskje i enda større gard enn før den føre tiden med de nye bestemmelsene.

Hovedregel og unntak

Hovedregelen er at miljøkrav i anskaffelsen skal vektes med minimum 30% som tildelingskriterium. Men det finnes unntak, og på webinaret fikk man presentert en prosess å gå frem på for å finne ut hva man skal velge. Har det man skal kjøpe et klimaavtrykk og miljøbelastning som er uvesentlig er første spørsmål som bør avklares, deretter om det er klart at det vil gi bedre klima- og miljøeffekt å stille krav i kravspesifikasjonen. Hvis svaret på begge disse spørsmålene er ja, da gjelder unntakene, noe som må begrunnes. Hvis nei, da kommer vektingen på 30% inn i bildet. I noen tilfeller kan man også benytte seg av mulighetene til å ta klima- og miljøhensyn inn som ett av de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene.

Man kan tenke seg at tjenester som består av arbeidsinnsats, helse- og sosialtjenester og muligens søkeløsninger kan høre hjemme blant den type anskaffelser som hører med blant unntakene. Gjenbrukte varer likedan, mens innenfor bygg og anlegg fikk dagens foredragsholdere ikke øye på noen unntaksmulighet.

Rekordfart og anerkjennelse

De nye bestemmelsene er kommet til i en rekordfart, men, som det ble påpekt i webinaret, det haster med å treffe egnede tiltak for å nå de klimamålene Norge internasjonalt har forpliktet seg på. Og DFØ fikk anerkjennelse for å ha maktet å fremstille en veiledning på såpass kort tid.

Vanligvis er det tid for grundige forberedelser forut for innføring av nytt i forskrifter, men her er den valgte formuleringen ikke engang vært på høring. Høringen som ble foretatt, gjaldt tre alternativer, som var grunnlaget for «kompromisset» som regjeringen valgte til slutt. Men, som det ble sagt, hverken høringer eller veiledninger veier tungt juridisk. Og Anskaffelsesutvalget, som regjeringen har oppnevnt, er ikke enig i at bruk av tildelingskriterium er det met egnede for å få den beste miljøeffekten av anskaffelsen. Utvalget anbefaler heller selve ytelsen man kjøpere, som et bedre utgangspunkt.

Bli den første til å kommentere på "Dagens Anbud365-webinar: Hvordan vil Kofa og domstolene tolke nye miljøkrav?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.