Mer innovative anskaffelser, tiltak mot statlige «IKT–skandaler»

Anbud365: Mer innovative anskaffelser, tiltak mot statlige «IKT–skandaler»Digitaliseringsrådet skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter, ifølge kommunal– og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Skriv ut artikkelen

Økt bruk av innovative anskaffelser innen velferdsteknologi og frivillig, men anbefalt kvalitetssikring av større statlige IKT–anskaffelser. Dette er tiltak som kommunal– og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har tro på og som han nå har lagt fram for Stortinget.

Rett før helgen la Sanners departement, Kommunal– og moderniseringsdepartementet (KMD) fram Meld. St. 27(2015–2016) «Digital agenda for NorgeIKT for en enklere hverdag og økt produktivitet». Her finnes også ett og annet signal av betydning for dem som driver med offentlige anskaffelser. Blant annet flagger KMD styrking av innovasjon og næringsutvikling innen velferdsteknologi gjennom bruk av åpne standarder og økt bruk av innovative anskaffelser.

Dette hyller NHO–foreningen Abelia, som er spesielt glad for signalene om mer innovasjonssamarbeid med næringslivet, der de vil benytte seg av nye muligheter for innovasjon i offentlige anskaffelser. – Vi forventer at staten spiller på lag med næringslivet for å utvikle løsninger, og ikke gjør dette selv, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Digitaliseringsråd

Også etableringen av det nye digitaliseringsrådet hører med blant KMDs foreslåtte tiltak. Det blir ett av virkemidlene Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kan benytte i arbeidet med å hindre flere «IKT–skandaler» i det offentlige. Ordningen er imidlertid ikke obligatorisk, men anbefalt.

Digitaliseringsrådet skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter, heter det. Rådet skal også bidra til at statlige etater skal lære av hverandres suksesser og feil. Det skal tilby kvalitetssikring i alle faser av digitaliseringsprosjekter. Det er planlagte digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner som kan få hjelp.

Innovasjonspartnerskap

I meldingen nevnes også ulike anskaffelsesprosedyrer som kan egne seg for større IKT–kjøp. En av disse er innovasjonspartnerskap som med det kommende regelverket innføres som ny prosedyre for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Prosedyren legger til rette for at oppdragsgiveren kan delta i utviklingen av et produkt, en tjeneste eller et bygge- og anleggsarbeid sammen med én eller flere partnere. Deretter kan oppdragsgiveren eventuelt kjøpe løsningen.

En slik prosedyre innebærer at oppdragsgiveren kan kombinere utviklingsdelen med selve innkjøpet i én og samme kontrakt. Prosedyren gir også utvikleren en større sikkerhet for at løsningen blir solgt. Prosedyren er særlig relevant innen områder med stort behov for fleksibilitet, eksempelvis innen IKT-anskaffelser, heter det i meldingen.

Leverandørutviklingsprogrammet

Også Nasjonalt program for leverandørutviklings arbeid med møteplasser for spredning av læring nevnes. IKT og digitalisering er ett av deres tre prioriterte områder for slike møteplasser. Formålet med møteplassene er utvikle nasjonale markeder for nye løsninger gjennom bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel. Med utgangspunkt i planlagte og framtidige anskaffelser kan de nasjonale møteplassene tilrettelegge for samarbeid og læring aktørene imellom. Programperiode to er 2015–2019.

Dessuten minner KMD i meldingen om personvernhensynet. Offentlige myndigheter har et særlig ansvar, og må stille strenge krav til personvern ved anskaffelser av IKT-løsninger. Likeledes er det viktig at nødetatene stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet i sine anskaffelser av ekomtjenester fra de kommersielle tilbyderne.

Bli den første til å kommentere på "Mer innovative anskaffelser, tiltak mot statlige «IKT–skandaler»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.