Offentlige anskaffelser: Stort og smått 5. juni

Anbud365: Anskaffelser spesielt egnet til å nå klimamål på transport og utslippUtviklingen av regjeringens «Hydrogenstrategi på vei mot lavutslippssamfunnet» er et samarbeidsprosjekt mellom Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet, her ved hhv klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (foto: Bjørn H. Stuedal) og olje- og energiminister Tina Bru (foto: OED - NTB Scanpix).

Skriv ut artikkelen

Konkurranse om byggavfall, nye tider for offentlig-privat samarbeid og nytt planleggingsverktøy for tidlig markedsdialog. Statens vegvesen fastholder bruk av enhetspriskontrakter i E39 Rogfast og Veidekke har kapret en svensk veikontrakt. En dronekontrakt er ute i konkurranse og svenske bedrifter gir kommunenes anskaffelser dårligste karakter noensinne. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Skjerpet fokus på klimagevinst

Det er prioriterte områder der offentlige anskaffelser særlig er egnet som virkemiddel for å nå Norges klima- og miljømål, som oppdragsgiverne særlig bør se på når de skal gjennomgå anskaffelsespraksisen sin og vurdere hvordan de kan oppnå best mulig klimagevinst, heter det i regjeringens hydrogenstrategi som nettopp er lagt frem.

Planleggingsverktøy for tidlig markedsdialog

Verktøyet er i form av en bordduk som passer til bruk for prosjektgruppen som utgjør «kjernegruppen» i anskaffelses-prosjektet. Den kan brukes i et første planleggingsmøte. Duken kan brukes som «sjekkliste» underveis i gjennomføringen av markedsdialog-aktivitetene også, heter det på innovativeanskaffelser.no.

Kjemper om 200-millioners dronekontrakt

De to norske droneselskapene Nordic Unmanned i Sandnes og Norse Asset Solutions i Stavanger kjemper om dronekontrakt for maritim overvåking i Europa til 200 millioner kroner, skriver uasnorway. Konkurransen er lyst ut av EUs sjøsikkerhets-organisasjonen EMSA (European Maritime Safety Agency). Avgjørelsen faller i sommer.

Markedsdialog om helselogistikk-anskaffelse

Prosjektet helselogistikk i regi av Helse Sør-Øst er nå i en dialogfase med leverandørene. Formålet er å anskaffe digitale løsninger for å løse utfordringer innen helselogistikken i sykehusene. Målet er kortere ventetid. Nye tekniske løsninger skal bidra til å øke effektiviteten i pasientforløpet. Etter planen skal rammeavtale inngås før jul.

E39 Rogfast med enhetspriskontrakter

Statens vegvesen holder fast på at utbyggingen av E39 Rogfast bør skje med flere enhetspriskontrakter. Vegvesenet vurderer nå alle muligheter for å ta ned kostnadene og øke samfunnsnytten på det som skal bli verdens dypeste og lengste undersjøiske tunnel.

Penger og krav om konkurranseutsetting

Det må bevilges midler til kommunal medfinansieringsordning, som følges med krav om konkurranseutsetting i leverandørmarkedet. Det er ett av 30 omstillingskrav fra NHO-foreningen Abelia.

Konkurranse for å redusere byggavfall

Direktoratet for byggkvalitet vil øke interessen for å redusere materialsvinnet fra nybygg, og har derfor utlyst konkurranse. Frist for å levere forslag er 17. august.

DNB PMI fortsatt lav, men i oppgang

DNB PMI (innkjøpssjefindeks) for mai steg med 2,9 poeng til 45,9. Slik det ser ut nå nådde indeksen en bunn i mars. Ifølge DNB PMI har imidlertid aktiviteten i industrien ikke bunnet ut riktig ennå. Det er fortsatt flere som oppgir at aktiviteten har falt enn de som rapporterer om økt aktivitet.

Nye tider for offentlig-privat samarbeid?

Utfordringene som kommer med denne krisen, bør også føre til at vi kan vurdere nye måter å fordele arbeidet mellom offentlige og private aktører på. Bør flere behandlinger legges ut på anbud til de private, spør adm.dir. Anita Tunold og medisinsk direktør Naeem Zahid i Aleris Helse bl.a. i Dagens Medisin.

Skal bygge svensk vei

Veidekke skal bygge om veistrekningen Vårgårda–Ribbingsberg på E20, etter at Trafikverket i Sverige valgte å utløse opsjonen i en eksisterende totalentreprise utført i samspill. Opsjonskontrakten har en verdi av ca. SEK 378 millioner, skriver buildingsupply.no.

Veiledning om statlige inhouse-avtaler

Når er det snakk om inhouse-avtaler, som ikke er omfattet av anskaffelsesreglene, og hvordan skal de håndteres i praksis? Det har en del statlige innkjøpere spurt Rådgivningsenheden i Statens Indkøb om. Derfor har enheten utviklet en veiledning, der man gjennomgår forskjellige typer avtaler.

Krav om miljømerke-bruk

Folketinget bør i sine forhandlinger om Statens klimapakke sikre at offentlige anskaffelser, som årlig løper op i 370 mrd., er miljømerket. Det skriver Søren Kjærsgaard, formann for Det Danske Miljømærkenævn. Miljømerkene er gode valg for helse og nærmiljøet, og i høy grad også for vårt felles klima, heter det.

Dårligste karakter noensinne

Bedriftenes karakter på svenske kommuners anskaffelser har aldri tidligere vært så dårlig, viser Svenskt Näringslivs årlige måling av foretaksklimaet i kommunene. Resultatet betyr ikke at kommunene er blitt dårligere, men at gapet mellom høyere forventninger til prestasjonene har økt, heter det fra Svenskt Näringsliv.

EU-domstolen klargjør unntakssamarbeid

Spørsmålet om hva kjøpende myndigheter kan samarbeide om i det såkalte Hamburgsamarbeten er omdiskutert. Det handler om hva som skal til for at en samarbeidsavtale mellom kjøpende, offentlige myndigheter skal være unntatt anskaffelsesreglene. I en dom fra 28. mai besvarer EU-domstolen spørsmålet.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 5. juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.