Avviser forslag om reserverte kontakter for ideelle

Anbud365: Avviser forslag om reserverte kontakter for ideelleDet finnes ikke spesielle regler eller unntak for såkalte ideelle offentlige partnerskap (idéburna offentliga partnerskap (IOP)) i svensk anskaffelseslovgivning, skriver Konkurrensverket, her ved sin adm. dir Rikard Jermsten (foto: Ola Hedin).

Skriv ut artikkelen

Det er positivt at det skapes bedre forutsetninger for ideelle aktører som vil tilby ulike velferdstjenester, skriver Konkurrensverket i en høringsuttalelse. Imidlertid avviser de et utredningsforslag om reserverte kontrakter for ideelle. Begrunnelsen er at det ikke er tilstrekkelig utredet om forslaget fra den aktuelle, offentlige utredningen er forenlig med EU-bestemmelsene om bl.a. fri bevegelse av tjenester og ikke-diskriminering.

I slutten av 2019 så den svenske utredningen «Idéburen välfärd» (SOU 2019:56) dagens lys. Oppdraget gikk ut på å finne en tydelig definisjon av ideelle (idéburne) til bruk for å avgrense disse aktørene fra andre aktører i velferdsvirksomhet og andre nærliggende, offentlig finansierte eller støttede virksomheter. Av innstillingen fra utredningen under ledelse av jur.dr. Samuel Engblom fremgikk det at praksis fra EU-domstolen gir støtte til et mulighetsrom for å reservere helse- og sosialkontrakter for ideelle aktører. Forutsetningen er at en slik reservasjon bidrar til å virkeliggjøre den sosiale målsettingen med tjenesten og bidrar til budsjettmessig effektivitet. Å ønske seg større innslag av ideelle i tjenesten, er i seg selv ikke nok, heter det.

Ingen spesielle unntak

Høringsuttalelsene kommer nå inn, og blant disse er en fra Konkurrensverket. Herfra understrekes det at det ikke finnes spesielle regler eller unntak for såkalte ideelle offentlige partnerskap (idéburna offentliga partnerskap (IOP)) i svensk anskaffelseslovgivning. Slike samarbeid vil bli vurdert bl.a. ut fra reglene om hva som utgjør en offentlig kontrakt. Da tas det ikke hensyn til leverandørens juridiske form eller om leverandøren er ideell, offentlig eller kommersiell.

Konkurrensverket skriver at de savner en tilstrekkelig utredning av om forslaget om reserverte kontrakter for ideelle aktører er forenlige med EU-bestemmelsene om det indre markedet, deriblant fri bevegelse av tjenester og ikke-diskriminering. På den bakgrunn avviser de svenske konkurransemyndighetene forslaget fra utredningen på dette punkt.

Korrupsjonsrisiko

Også forslaget om at de grunnleggende EU-rettslige prinsippene ikke skal gjelde ved ulike valgfrihetssystemer avvises av Konkurrensverket. Et generelt unntak fra disse prinsippene om bl.a. likebehandling og ikke-diskriminering ville i såfall gjelde alle leverandører, ikke bare de ideelle, og skape et stort rom for å handle etter eget hode ved tildeling og oppfølging av en kontrakt. Konkurrensverket vurderer det dithen at risikoen for korrupsjon i så fall øker betraktelig.

Heller ikke et forslag om et frivillig offentlig register for registrering av ideelle aktører i offentlig finansiert virksomhet vinner gehør hos Konkurrensverket, som mener at et slikt register vil få begrenset bruk ved offentlige anskaffelse.

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen

At det finnes et mangfold av leverandører til offentlig sektor er positivt, sier Konkurrensverkets generaldirektør Rikard Jermsten i en kommentar. IOP-samarbeid kan være omfattet av kunngjøringsplikt, noe en dom i Högsta förvaltningsdomstolen nylig viser.

Bli den første til å kommentere på "Avviser forslag om reserverte kontakter for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.