Flere svenske busskontrakter reforhandlet under covid, trolig regelbrudd

Anbud365 Flere svenskebusskontrakter reforhandlet under covid trolig regelbruddEkon.dr. Gunnar Alexandersson (bildet) og professorene Staffan Hultén og Lars Henriksson har undersøkt coronapandemiens innvirkning på det offentliges kontrakter i kollektivtrafikken (foto: Tore Holtet).

Skriv ut artikkelen

En rekke busskontrakter i Sverige ble reforhandlet underveis og i årene etter covid-krisen. For noen av dem går det an å argumentere med at det dreide seg om vesentlige endringer, m.a.o. brudd på regelverket. Kontraktene burde i stedet vært lagt ut i anbud på nytt. Dette er konklusjoner i en fersk svensk forskningsrapport. Covid-krisen betød også et tilbakeslag for incitamenter i kontraktene som gjaldt økning i antall passasjerer.

Svenske Konkurrensverket har også et oppdrag når det gjelder forskning på anskaffelsesområdet. I rapporten «Covid-krisen och omförhandlade busstrafikkontrakt i Sverige» fins resultatene av forskning som doktor i økonomi, Gunnar Alexandersson, ved Handelshögskoen i Stockholm har ledet.

Sterk påvirkning

Covid-krisen påvirket anbudsdelen av busstrafikken mer enn noe annet tidligere eksternt sjokk, slår han fast. Tre år i ettertid påvirkes kontraktsvilkårene fremdeles av covid-krisen. Ved mer normale force majeure-situasjoner blir vanskelighetene ved å oppfylle kontraktsvilkårene borte etter en tid.

Krisen er preget av fem forhold, konstateres det i rapporten. Det ene er at det ble et større umiddelbart tap av reisende enn ved tidligere sjokk. Passasjerantallet ligger dessuten på et lavere nivå i lengre tid enn etter tidligere sjokk, og det er oppstått større forstyrrelser i organiseringen og gjennomføringen av anbudskonkurranser på området.

Et moment er også at regionene er blitt tvunget til å balansere krav til dels i motstrid med hverandre fra ulike typer lover og regler. I tillegg har staten måttet ut med store, ekstraordinære tilskudd til kollektivtrafikken.

Regelbrudd?

I utgangspunktet er offentlige kontrakter i den svenske kollektivtrafikken i prinsippet ikke tenkt reforhandlet i løpet av kontraktsperioden. Imidlertid skjer det i praksis relativt ofte, heter det, og behovet ble påtakelig under covid-krisen. Og det er ikke sikkert at dette foregikk innenfor rammen av anskaffelsesreglene. skriver forskerne i sin rapport.

Reforhandlingene i kontrakter der det var innlagt incitament i form av økt trafikk (antall passasjerer) ble i større grad reforhandlet enn såkalte bruttokontrakter. Bruttokontrakter kjennetegnes ved at alle inntektene fra billettsalg går til myndighetene. Fylkeskommunen/regionen påtar seg dermed inntektsrisikoen, mens operatørene i stor grad beholder kostnadsrisikoen.

Vesentlig endring

I de tilfeller der kontrakter med passasjer-incitament ble forvandlet til bruttokontrakter kan man argumenter med at det er skjedd en forandring i kontraktens overgripende karakter. Da burde kontrakten i stedet ha vært gjennom en ny anbudskonkurranse, bemerkes det i rapporten.

Konklusjonen er at covid-krisen kan få langsiktige virkninger på kontrakter og anbud i bransjen. Sannsynligvis blir passasjer-incitamentet mindre vanlig. En løsning for fremtidige anskaffelser for å håndtere problematikken med uforutsette hendelser med store virkninger kan være å angi «knekkpunkter» som utløser reforhandling av kontrakten, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Flere svenske busskontrakter reforhandlet under covid, trolig regelbrudd"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.