Sykehusinnkjøp med 15 punkter for et lettere og enklere regelverk

Anbud365: Ber om tiltak for å sikre raskere avklaring knyttet til søksmål om erstatningI et innspill til Anskaffelsesutvalget peker Sykehusinnkjøp på at erstatning kan ramme en oppdragsgiver hardt, men samtidig er det også et viktig verktøy for leverandører for å få reparert feil som er begått. Her er det, skriver Sykehusinnkjøp, viktig med så tydelige og forutsigbare regler som mulig for begge parter. På bildet, adm.dir. i Sykehusinnkjøp, Bente Hayes.

Skriv ut artikkelen

Hva er det som er vanskelig eller tungvint i dagens regelverk? Oppfatter dere regelverket som komplisert – eller er det praktiseringen av regelverket som skaper problemer? Dette spurte Anskaffelsesutvalget om, og Sykehusinnkjøp – medlem av referansegruppen, svarte med en liste på 15 punkter:

                  Overordnet:

  1. Språk – generelt oppleves bestemmelsene i anskaffelsesregelverket som veldig ordrikt og med en kasuistisk tilnærming. Det bør være mulig å gjennomføre rettsaktene på en mer elegant og anvendelig måte.
  2. Formålsbestemmelsen bør formuleres på en måte som gjør at retten kan legge vekt på regelverkets formål i større grad ved enn i dag ved tolkningsspørsmål.
  3. Grunnleggende prinsipper bør formuleres likt som i direktivene
  4. Formalia blir i noen tilfeller veldig viktig og det gode innkjøpet forsvinner av og til i formalia.

Erstatning:

5. Erstatningskrav for anbudsfeil bør reguleres tydeligere i anskaffelsesloven med bestemmelser om at kravet faller bort på nærmere vilkår.
6. Preklusjonsregler bør vurderes innført, vil gi en oppfordring om å reise innvendinger mot feil underveis i stedet for å vente til konkurransen er avsluttet.

Andre bestemmelser:

7. Ettersendelses- og avklaringsadgangen oppleves i praksis som uklar og komplisert, den bør presiseres i regelverket.
8. Unntakene i kapittel 2 i forskriften har et vanskelig språk og bør revideres, se også om dette kan struktureres og ses i sammenheng med øvrige unntaksbestemmelser i andre deler av forskriften. Særlig reglene i § 2-5 om FOU-unntak oppleves som vanskelig, krevende å vurdere om vilkårene er oppfylt
9. Reserverte kontrakter er fragmentert behandlet flere plasser (i § 2-4 bokstav g og del IV); bør samles og mulig tydeliggjøres i lys av EFTA-domstolens dom i sak E-4/22
10. Krav om lærlinger bør formuleres enklere, helst bør man finne kravene ett sted og unngå å måtte gjennomgå flere regelverk for å få klarhet i hva som gjelder
11. Bør være større adgang til å gjøre endringer før tilbudsfristen har løpt ut slik at man ikke ender opp med unødvendige avlysninger. I dag avlyses konkurranser for å være på den sikre siden, men erfaringen viser at ny konkurranse etter endring svært sjelden medføre nye tilbydere i konkurransen. Bruk av KGV gir i dag et godt inntrykk av om man treffer markedet eller ikke – og så lenge anskaffelsen er kunngjort vil alle bli gjort kjent med endringen der.
12. Reglene i § 3-3 om samarbeidsavtaler oppleves som vanskelig, det er krevende å vurdere om vilkårene er oppfylt.
13. Dialog om vesentlige forbehold – bør fremkomme når det er adgang til dette, det burde også vært lovfestet adgang til å forhandle vekk vesentlige avvik – vil være i tråd med formålsbestemmelsen i regelverket.
14. Savner en mulighet for lovlige dekningskjøp i del III når det har oppstått en tvist som forsinker en kontraktsinngåelse.
15. Det burde være mulig å utforme en mal for minimumsutforming av konkurransegrunnlag for anskaffelser under EØS-terskelverdi (f.eks. av DFØ).

Sykehusinnkjøp mener også at det vil være en forenkling om del I gjelder for alle anskaffelser under EØS-terskelverdier, samtidig som de ønsker seg – i utgangspunktet – færre terskelverdier å forholde seg til.

Bli den første til å kommentere på "Sykehusinnkjøp med 15 punkter for et lettere og enklere regelverk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.