Sykehusinnkjøp med 15 punkter for et lettere og enklere regelverk

Anbud365: Sykehusinnkjøp med 15 punkter for et lettere og enklere regelverkBente Hayes er adm. dir i Sykehusinnkjøp

Skriv ut artikkelen

Hva er det som er vanskelig eller tungvint i dagens regelverk? Oppfatter dere regelverket som komplisert – eller er det praktiseringen av regelverket som skaper problemer? Dette spurte Anskaffelsesutvalget om, og Sykehusinnkjøp – medlem av referansegruppen, svarte med en liste på 15 punkter:

                  Overordnet:

  1. Språk – generelt oppleves bestemmelsene i anskaffelsesregelverket som veldig ordrikt og med en kasuistisk tilnærming. Det bør være mulig å gjennomføre rettsaktene på en mer elegant og anvendelig måte.
  2. Formålsbestemmelsen bør formuleres på en måte som gjør at retten kan legge vekt på regelverkets formål i større grad ved enn i dag ved tolkningsspørsmål.
  3. Grunnleggende prinsipper bør formuleres likt som i direktivene
  4. Formalia blir i noen tilfeller veldig viktig og det gode innkjøpet forsvinner av og til i formalia.

Erstatning:

5. Erstatningskrav for anbudsfeil bør reguleres tydeligere i anskaffelsesloven med bestemmelser om at kravet faller bort på nærmere vilkår.
6. Preklusjonsregler bør vurderes innført, vil gi en oppfordring om å reise innvendinger mot feil underveis i stedet for å vente til konkurransen er avsluttet.

Andre bestemmelser:

7. Ettersendelses- og avklaringsadgangen oppleves i praksis som uklar og komplisert, den bør presiseres i regelverket.
8. Unntakene i kapittel 2 i forskriften har et vanskelig språk og bør revideres, se også om dette kan struktureres og ses i sammenheng med øvrige unntaksbestemmelser i andre deler av forskriften. Særlig reglene i § 2-5 om FOU-unntak oppleves som vanskelig, krevende å vurdere om vilkårene er oppfylt
9. Reserverte kontrakter er fragmentert behandlet flere plasser (i § 2-4 bokstav g og del IV); bør samles og mulig tydeliggjøres i lys av EFTA-domstolens dom i sak E-4/22
10. Krav om lærlinger bør formuleres enklere, helst bør man finne kravene ett sted og unngå å måtte gjennomgå flere regelverk for å få klarhet i hva som gjelder
11. Bør være større adgang til å gjøre endringer før tilbudsfristen har løpt ut slik at man ikke ender opp med unødvendige avlysninger. I dag avlyses konkurranser for å være på den sikre siden, men erfaringen viser at ny konkurranse etter endring svært sjelden medføre nye tilbydere i konkurransen. Bruk av KGV gir i dag et godt inntrykk av om man treffer markedet eller ikke – og så lenge anskaffelsen er kunngjort vil alle bli gjort kjent med endringen der.
12. Reglene i § 3-3 om samarbeidsavtaler oppleves som vanskelig, det er krevende å vurdere om vilkårene er oppfylt.
13. Dialog om vesentlige forbehold – bør fremkomme når det er adgang til dette, det burde også vært lovfestet adgang til å forhandle vekk vesentlige avvik – vil være i tråd med formålsbestemmelsen i regelverket.
14. Savner en mulighet for lovlige dekningskjøp i del III når det har oppstått en tvist som forsinker en kontraktsinngåelse.
15. Det burde være mulig å utforme en mal for minimumsutforming av konkurransegrunnlag for anskaffelser under EØS-terskelverdi (f.eks. av DFØ).

Sykehusinnkjøp mener også at det vil være en forenkling om del I gjelder for alle anskaffelser under EØS-terskelverdier, samtidig som de ønsker seg – i utgangspunktet – færre terskelverdier å forholde seg til.

Bli den første til å kommentere på "Sykehusinnkjøp med 15 punkter for et lettere og enklere regelverk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.