Grønne anskaffelser gir gevinster, men er kanskje ikke rette verktøy

Anbud365: Grønne anskaffelser gir gevinster, men kanskje ikke rette verktøyInnkjøp av busser i indre by i Oslo vil for eksempel redusere klimagassutslippene med opp mot 50 000 tonn over en femårsperiode, sammenlignet med en vanlig «grå» anskaffelse, ifølge en fersk rapport (foto: Unibuss).

Skriv ut artikkelen

Grønne anskaffelser gir de ønskede miljøgevinstene, og potensialet for reduksjon i klimagassutslipp er stort. Men tiltakene er gjennomgående kostbare, og det er ikke opplagt at grønne anskaffelser er den mest kostnadseffektive måten å nå klimamålsettinger på. Dette fremgår av en fersk rapport. Der er klimagevinsten for ti grønne offentlige anskaffelser vurdert. Resultatet: Nær 10% utslippskutt på disse ti varegruppene alene.

Rapporten «Gevinstanalyser av grønne anskaffelser» tar for seg ti faktiske grønne anskaffelser, og sammenligner disse med hvordan anskaffelsene ville vært dersom de ikke var grønne. I et livsløpsperspektiv vurderes da kostnad, miljøvirkninger og andre samfunnsøkonomiske virkninger. Rapporten er laget av Oslo Economics, CICERO og Inventura på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

De ti eksempelanskaffelsene som er vurdert, inneholder fem transportanskaffelser, tre bygganskaffelser og to andre typer anskaffelser. Med unntak av én anskaffelse som Posten har stått for, er det kommuner (eller kommunale foretak) som er innkjøper.

Redusert klimagassutslipp

Alle de ti anskaffelsene har miljøvirkning i form av reduksjon i klimagassutslipp. Innkjøp av busser i indre by i Oslo vil for eksempel redusere klimagassutslippene med opp mot 50 000 tonn over en femårsperiode, sammenlignet med en vanlig «grå» anskaffelse. De fleste har også andre positive miljøvirkninger.

Dersom alle offentlige kjøp av disse varene og tjenestene oppnådde samme miljøgevinster som eksempelanskaffelsene, kunne det ført til en samlet utslippsreduksjon i størrelsesorden én million tonn CO2e i 2030.

12 mill tonn klimagassutslipp

Til sammenligning medfører offentlige anskaffelser klimagassutslipp på rundt 12 millioner tonn CO2e årlig. Utslipp fra offentlig sektor kunne med andre ord blitt merkbart redusert (8%) med grønne anskaffelser av disse produktgruppene alene. Dersom offentlig sektor gjør grønne anskaffelser av hele innkjøpsvolumet (alle produktgrupper), kan vi vente oss vesentlig større klimagevinster.

Eksempelanskaffelsene som det er sett på, førte til mellom 35% og 90% reduksjon i klimagassutslipp, sammenlignet med alternativene. Dersom dette er representativt for alle typer anskaffelser vil det være mulig for offentlig sektor å spare 4 til 11 millioner tonn CO2e årlig ved hjelp av grønne anskaffelser.

Høy totalkostnad

Samtidig er tiltakskostnaden ved de ti anskaffelsene gjennomgående relativt høy, med noen unntak. Tiltakskostnaden betegner kostnaden i kroner av å redusere klimagassutslipp med ett tonn CO₂-ekvivalenter (CO2e). Tiltakskostnaden sier noe om hvor kostnadseffektiv et tiltak har vært for å nå et gitt miljømål.

I åtte av ti eksempler er det beregnet at de grønne anskaffelsene har medført en merkostnad, sammenlignet med en anskaffelse helt uten miljøfokus, og dermed en tiltakskostnad som er høyere enn null. Grønne anskaffelser vil normalt gi merkostnader, sammenlignet med «tradisjonelle anskaffelser».

Dette kan forklares med at transaksjonskostnadene øker fordi oppdragsgiver og leverandører må leie inn og/eller utvikle ny kompetanse og med at driftskostnadene øker fordi oppdragsgiver er villig til å ofre noe kostnadseffektivitet til fordel for oppnåelsen av miljømål. I de fleste tilfellene var tiltakskostnaden på mellom 2 000 og 5 000 kroner, noe som er dyrere enn de fleste nasjonale miljøtiltak, ifølge Miljødirektoratet.

Bli den første til å kommentere på "Grønne anskaffelser gir gevinster, men er kanskje ikke rette verktøy"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.