I gang med Norgeshistoriens største toganskaffelser, anti-korrupsjon topp prioritet

Anbud365: I gang med Norgeshistoriens største toganskaffelser, anti-korrupsjon topp prioritetMed nye, statlige regler for 30% vekting av miljø og klima i anbudsprosessen, tvinger det seg også frem konkrete vurderinger av om kriteriene er best ivaretatt som tildelingskriterium eller som kravspesifikasjon i den konkrete anskaffelsen, melder Norske Tog AS i sin årsrapport for 2023. På bilder selskapets adm.dir. Øystein Risan.

Skriv ut artikkelen

Norgeshistoriens største toganskaffelser er i gang. Rekordmange tog skal anskaffes på kort tid. Med nåværende anskaffelsesavtaler kan det anskaffes inntil 200 nye lokal- og regiontog og inntil 100 nye fjerntog. Dette fremgår av 2023-rapporten fra det snart åtte år gamle statlige selskapet Norske Tog. Av rapporten fremgår det at selskapet bestreber en sterk anti-korrupsjonskultur, samtidig som kontraktsoppfølgingen omfatter mulige stedlige kontrollere og gjennomgang av leverandørens HMS-system.

Situasjonen er m.a.o. at det kan bli en kapasitetsøkning på jernbanen fra 2027. Relativt store kontrakter, i norsk sammenheng, er avgjørende for å få gode priser i markedet og for å motivere leverandører til å delta i anbudskonkurransene Norske Tog arrangerer, fremgår det av årsrapporten.

Norske Tog skal handle med integritet i markedet, og jobber for å fremme en sterk antikorrupsjonskultur – det var ingen hendelser knyttet til korrupsjon i selskapet i 2023. Selskapet utarbeidet i 2023 nye retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis, som inkluderer selskapets forpliktelser knyttet til et bredt spekter av temaer, blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, klima, miljø, avfall og gjenvinning, samt korrupsjon og hvitvasking.

Dialog og livsløpsanalyser

Ved planlegging av større prosjekter er det åpne dialog- og innspillsmøter med alle interessenter for å sikre et godt grunnlag for å utforme konkurransegrunnlag og tydelige prosjektbeskrivelser. Viktige interessenter blir også involvert på ulike stadier av anskaffelsesprosessene for å sikre at innkjøpene blir best mulig for flest mulig.

I anskaffelsene av nye lokaltog og fjerntog hentet Norske Tog inn foreløpige livsløpsanalyser fra tilbyderne i konkurransen. Analyser gir et godt utgangspunkt til å diskutere miljøpåvirkninger med togprodusentene allerede i tidlig fase av produksjonen.

I Norske Togs prosjektmodell tydeliggjøres rutiner for dokumentkontroll, habilitet og taushetsplikt. Med nye, statlige regler for 30% vekting av miljø og klima i anbudsprosessen, tvinger det seg også frem konkrete vurderinger av om kriteriene er best ivaretatt som tildelingskriterium eller som kravspesifikasjon i den konkrete anskaffelsen.

10-årige kontrakter

Stedlig tilstedeværelse og gode relasjoner, med tydelig og åpen dialog med leverandørene er en viktig del av kontraktsoppfølgingen. De fleste kontraktene løper over 10 år.  Tydelige rutiner og åpenhet rundt eventuelle forsinkelser, leveranseutfordringer eller endringer ihht. inngått kontrakt, er avgjørende. Norske togs «Code of Conduct for Suppliers» inkluderes i alle kontrakter, og gir selskapet rett til å kontrollere etterlevelse, både hos leverandører og underleverandører, bl.a. gjennom stedlige kontroller. Norske Tog setter som krav i sine kontrakter at selskapet skal ha mulighet til å gå igjennom og verifisere leverandørens system for ivaretakelse av helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Som del av kontraktsoppfølgingen gjennomfører Norske tog blant annet revisjoner av produksjonslokaler.

I anskaffelser gjennomfører Norske tog både en innledende risikovurdering og en leverandørspesifikk risikovurdering i samarbeid med valgte leverandør i forbindelse med kontraktsinngåelse. Gjennom ansvarlige innkjøp og leverandørkjedestyring følger Norske tog opp at alle anskaffelser ivaretar mennesker, miljø og samfunn.

1 kommentar på "I gang med Norgeshistoriens største toganskaffelser, anti-korrupsjon topp prioritet"

  1. HVEM ER ADVOKATENE ELLER KONSULENTENE NORSKE TOG BRUKER I DETTE❓

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.