Danmark: 65% av klagene på uklart konkurransegrunnlag får medhold

Anbud365: Danmark 65% av klagene på uklart konkurransegrunnlag får medholdKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark, her ved sin direktør, Jakob Hald, har analysert klager som er kommet inn i Klagenævnet for Udbud. Bl.a. viser det seg at en klage ofte inneholder mer enn én påstand – i gjennomsnitt fem. I en sak var det bare en påstand, i en annen var det 16.

Skriv ut artikkelen

I Danmark klages det mest på oppdragsgiverens evaluering av tilbudene, men her er nåløyet trangt for å vinne frem.  Da er det lettere for leverandørene som klager på konkurransegrunnlaget. Her kan Klagenævnet for Udbud vise at 65% av klagene vinner frem. Det fremgår av en fersk analyserapport over danske klager i en treårs-periode. Det viser seg også at danskene klager om lag like mye som norske leverandørene, og mindre enn svenskene og finnene.

Konkurrence_ og Forbrugerstyrelsen har som grunnlag for sin analyse – «Danske klagesaker om udbud» – kartlagt alle offentliggjorte kjennelser fra Klagenævnet for Udbud i perioden 1.juni 2013 til og med 30. juni 2016. Hvert år gjennomfører danske offentlige oppdragsgivere mellom 3 000 og 4000 anskaffelser med en verdi over EU/EØS-tersklene. Totalt kjøpes varer, tjenester og bygge- og anleggsoppgaver for om lag 355 milliarder danske kroner hos private leverandører.

Om lag 4% av anskaffelsene blir klaget inn for Klagenævnet for Udbud, som er danskenes første nivå i klagesystemet. I den tre-årsperioden som er kartlagt, utgjør det 353 klagesaker. I 165 saker – 2% av alle anskaffelsene – er det kommet en kjennelse. 54 saker er blitt avvist, mens 99 er trukket tilbake av klageren. %3 av klagesakene er også trukket tilbake av klageren, men det er først etter at Klagenævnet har uttalt seg om saken har noe for seg eller ei.

Omtrent som i Norge

Analysen viser for øvrig at andelen innkomne klagesaker og/eller kjennelser i Norge, Tyskland og Nederland er omtrent på samme nivå som i Danmark, heter det, mens klageomfanget i Sverige og Finland er noe større enn i Danmark.

Knapt 20% av de sakene som kommer til behandling i Klagenævnet for Udbud ender med medhold for klageren – litt over 25% med delvis medhold.

Klager mest på evalueringen

Flest klager kommer på oppdragsgiverens evaluering av tilbudet. Her viser det seg at i 17,6% av sakene gav Klagenævnet medhold eller delvis medhold. Imidlertid er det påstanden om uklart konkurransegrunnlag som topper listen over «flest medhold/delvis medhold» – 31% av sakene.

I kjennelsene der det er gitt medhold/delvis har Klagenævnet i halvparten av sakene også kommet med en sanksjon. Annullering av tildelingsbeslutningen er den sanksjonen som benyttes mest, og den benyttes i 65% av kjennelsene der resultatet er medhold.

Økonomiske sanksjoner

Også økonomiske sanksjoner kan gis, det er skjedd i fem av tilfelle i tre-årsperioden. Den gjennomsnittlige sanksjonen ligger på 200 000 kroner, men varierer mellom 25 000 til 500 000 kroner. Der kontraktens verdi fremgår av kunngjøringen, svarer den økonomiske sanksjonen til 1% av den samlede kontraktsverdi.

Klagenævnet kan dessuten bestemme seg for å pålegge oppdragsgiveren å betale erstatning til klageren.  Seks av 14 erstatningskjennelser er det tildelt erstatninger med en gjennomsnittlig verdi på 1,8 millioner kroner – varierende mellom 25 00 til 6 millioner kroner.

Bli den første til å kommentere på "Danmark: 65% av klagene på uklart konkurransegrunnlag får medhold"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.