Savner kompetanse når IKT med universell utforming skal kjøpes til skolene

Anbud365: Universell utforming Kompetanse-mangel på kjøp av skole-IKT, samordning og støtte trengsKommunene må stille krav til leverandørene om bl.a. universell utforming, men peker på at de som innkjøpere har begrensede muligheter til å til å styre hvordan læremidlene blir utviklet, fremgår det av en fersk tilsynsrapport. På bildet, Malin Rygg, som er tilsynsdirektør.

Skriv ut artikkelen

Det trengs bedre samordning av og mer støtte til innkjøp av digitale løsninger i kommunene, heter det i en fersk rapport som er blitt til etter et omfattende tilsyn med hvordan det står til med universell utforming av IKT-løsninger i skolen. Mangel på kompetanse løftes frem i rapporten, og det slås til lyd for å utrede en felles støttetjeneste for å ivareta bl.a. universell utforming, inkludert felles offentlige innkjøp.

Digitaliseringsdirektoratet som fungerer som tilsyn for universell utforming av IKT, gjennomførte i fjor en omfattende kartlegging av bruken av digitale løsninger i grunnskolen. Dette tilsynet munnet ut i «Rapport frå sektortilsyn med opplæringssektoren Den digitale skulen – kan alle delta på like vilkår?».

Mangler kompetanse

Det er en kjede av årsaksfaktorer som bidrar til utfordringsbildet, heter det. Det er utfordrende for kommuner å sikre universell utforming av IKT ved innkjøp av digitale løsninger. Det mangler kompetanse til å sikre universell utforming i innkjøpsprosessen og de trenger støtte til dette.

Bare 12% av grunnskolene vurderer at de har tilstrekkelig kompetanse på universell utforming av IKT, fremgår det av rapporten. Krav til informasjonssikkerhet, personvern og universell utforming har økt behovet for kompetanse. Tid og økonomi er de viktigste rammefaktorene for valg av læremidler. Fire av ti skoleledere har innholdskvalitet som viktigste kriterium, mens personvern, informasjonssikkerhet og universell utforming blir vektlagt av færre enn 20%.

Bedre samordning

Skoleeierne – kommunene – ønsker at ansvaret for at læremiddel oppfyller krav til personvern, informasjonssikkerhet og universell utforming blir løftet til et nasjonalt nivå, heter det i rapporten. Utdanningsdirektoratets veiledning for vurdering av læremidler i forbindelse med innkjøp, er lite i bruk – under halvparten av skoleeierne har benyttet den.

Det bør sikres bedre samordning av innkjøp av digitale løsninger i kommunene, kan man lese i rapporten. De bør få støtte til å sikre at grunnleggende krav til universell utforming, personvern og informasjonssikkerhet er godt tatt vare på når de skal kjøpe inn digitale løsninger til bruk i skolene.

Felles støttetjeneste

Tilsynet anbefaler derfor at disse tiltakene blir fulgt opp:

Å utrede en felles støttetjeneste for å ivareta bl.a. universell utforming, inkludert hvordan felles offentlige innkjøp kan organiseres for et mer etterspørselsdrevet marked, og hvordan en støttetjeneste kan være knyttet til kundeportalen i Feide, nasjonal tjenestekatalog for digitale læremidler og andre fellesløsninger som f.eks. Uu-tilsynets løsning for tilgjengelighetserklæring.

Det blir, ifølge en rapport fra Oslo Economics, påpekt at digitalisering driver innkjøp i retning av sentralisering. Dette henger sammen med krav til personvern og IT-sikkerhet. Sentralisering av innkjøp gir også mer forhandlingsmakt fordi det blir kjøpt inn større kvantum.

Begrensede muligheter

Leverandørene som er intervjuet i kartleggingen, erfarer at det blir stilt krav til universell utforming i forbindelse med innkjøp og at skoleeierne og kommunene er opptatt av temaet. Kommunene må stille krav til leverandørene om bl.a. universell utforming, men peker på at de som innkjøpere har begrensede muligheter til å til å styre hvordan læremidlene blir utviklet, fremgår det av rapporten.

Bli den første til å kommentere på "Savner kompetanse når IKT med universell utforming skal kjøpes til skolene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.