Skal også delpriser, ikke bare totalprisen, vurderes ved unormalt lave tilbud?

Anbud365: Skal også delpriser, ikke bare totalprisen, vurderes ved unormalt lave tilbudI en sak for Klagenævnet for Udbud var det åpnet for en prisjustering selv om anbudsprosedyren ikke tillot forhandler etter tilbudsfrist. Brudd på regelverket, sa Klagenævnet, selv om det ikke var forhandlinger i ordets vanlige forstand.

Skriv ut artikkelen

En fersk avgjørelse i Klagenævnet for Udbud indikerer at en oppdragsgiver ved vurdering av unormalt lave priser ikke bare skal se på totalsummen, men også på de enkelte delprisene. Det er en avklaring av en dansk bestemmelse om unormalt lave tilbud som tidligere har vært oppfattet som gjeldende bare totalsummen, men som i nyere avgjørelse har «glidd» i retning av at delprisene også skal vurderes. I den konkrete saken i Klagenævnet var det bare snakk om å få en redegjørelse ved lave delpriser, ikke noen avvisning av den grunn.

Saken gjelder en anskaffelse i regi av SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) – en rammeavtale for kjøp av bibliotekmaterialer og tilhørende tjenester. Verdien av anskaffelsen var over EU/EØS-terskelverdien (udbudslovens avsnitt II). Anskaffelsen var delt opp i åtte delkontrakter, hvorav delavtale 1 og 2 omfattet identiske ytelser, men var geografisk oppdelt i to. Ønsket var en leverandør pr. avtale, prisene på de to delavtalene skulle være like og kravete var – for å få kontrakt – at man leverte tilbud på begge avtalene.

Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet ble tildelt delavtale 2, det nest beste delavtale – under forutsetning av at tilbyderen ville matche prisene i delavtale 2. Således var det en mulighet for at tilbyderne kunne justere sine tilbud etter tilbudsfristen, i forbindelse med selve tildelingen. Klagenævnet for udbud fant at dette var brudd på regelverket, selv om det her ikke var forhandlinger i ordets rette forstand, men en justering av en ris til et gitt nivå.

Forhandlingsforbudet

Klageren i saken hadde det nestbeste tilbudet og fikk delavtale 2. Etter tildelingen brakte han saken inn for Klagenævnet for Udbud i det han mente at SKI hadde overtrådt forhandlingsforbudet.

Prisevalueringen vara bygget opp slik at det ble avgitt tilbud på en rekke varelinjer. SKI fant at tilbyderen med det økonomisk mest fordelaktige tilbud hadde prissatt fem varelinjer med kr. 0,01, noe SKI mente var et unormalt lavt tilbud. Tilbyderen ble bedt om en forklaring, men fant etter å ha mottatt den, ingen grunn til avvisning. Klageren mente at SKI dermed hadde utvidet virkeområdet til bestemmelsen om unormale tilbud til også gjelder delpriser.

Redegjørelse, ikke avvisning

Her kom Klagenævnet til at SKI hadde handlet «etter boken» ved å be om en redegjørelse. SKIs bemerkning i konkurransegrunnlaget, heter det, om å innhente en redegjørelse ifall lave delpriser innbar ikke noe videre en nettopp å innhente en redegjørelse, ikke å avvise tilbudet fordi det var unormalt lave priser.

Det er oppfattet slik at de danske anskaffelsesregelverket indikerer at det er ved unormalt lav totalpris at kravet om redegjørelse slår inn, men i en artikkel på udbudsportalen.dk skriver advokat Sidsel Marcussen og advokatfullmektig Sebastian Greva, Horten Advokatpartnerselskab, at Klagenævnets avgjørelse her skjerper oppdragsgiveres forpliktelse i vurderingen av unormalt lave priser til også å omfatte delprisnivå.

Bli den første til å kommentere på "Skal også delpriser, ikke bare totalprisen, vurderes ved unormalt lave tilbud?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.