Nasjonal terskelverdi bør ikke senkes

Anbud365: Nasjonal terskelverdi bør ikke senkesKS mener at økt rettsliggjøring av anskaffelsesprosessen, ved for eksempel å stille økte prosedyrekrav ved tildeling av kontrakter av lav verdi, ikke er veien å gå. Vår erfaring er at det ofte er de små- og mellomstore bedriftene som «snubler» i anskaffelsesjusen når de skal levere inn tilbud i kunngjøringspliktige anskaffelser, skriver artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av advokat Kristine Røed Brun, KS

Med utgangspunkt i en rekke presseoppslag og revisjoner av anskaffelsesstrategier i høst som har rettet oppmerksomheten mot å prioritere lokale bedrifter når det offentlige gjør anskaffelser, bad Anbud365 om en kommentar fra KS.

KS mener at konsekvensen av å senke terskelverdien vil være mindre lokalt handlingsrom. Blant annet vil mulighetene til å invitere lokale leverandører til å delta i konkurransen bli redusert.

Dette er særlig aktuelt nå under pandemien da mange kommuner ønsker å støtte opp om lokalt næringsliv.

Anskaffelser under 1,3 millioner kroner må fortsatt følge de grunnleggende prinsippene i regelverket, herunder kravet til konkurranse. Eksempelvis ved å invitere 3-5 leverandører til å inngi tilbud. Det er med andre ord ikke «fritt frem» ved tildeling av kontrakter under nasjonal terskelverdi. Anskaffelsene kan også bli klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Vi mener derfor at det ikke er behov for mer kontroll med tildelinger av kontrakter under nasjonal terskelverdi.

KS mener at økt rettsliggjøring av anskaffelsesprosessen, ved for eksempel å stille økte prosedyrekrav ved tildeling av kontrakter av lav verdi, ikke er veien å gå. Vår erfaring er at det ofte er de små- og mellomstore bedriftene som «snubler» i anskaffelsesjusen når de skal levere inn tilbud i kunngjøringspliktige anskaffelser. Vi opplever for eksempel at mindre bedrifter i større grad har utfordringer med å levere inn tilbud gjennom KGV-verktøy og at de oftere leverer inn tilbud med forbehold som fører til avvisning. Vi er derfor bekymret for at økte krav, og en eventuell senkning av nasjonal terskelverdi, kan gjøre det enda vanskeligere for lokalt næringsliv og mindre bedrifter å delta i det offentliges anskaffelser. En innføring av såkalt mini-Doffin, som NHO har tatt til orde for, vil trolig også gjøre det vanskeligere for lokale leverandører å delta, fordi konkurransen da gjøres åpen for alle leverandører.

Handlingsrom til å legge til rette for lokale leverandører

Det er mulig å legge til rette for lokale leverandørers deltakelse og fortsatt overholde regelverket om offentlige anskaffelser. Å dele opp en anskaffelse i flere delkontrakter vil ofte kunne bidra til at flere lokale leverandører har mulighet til å delta i konkurransen. Oppdeling av anskaffelser kan gi økt konkurranse om oppdraget ved at delkontraktene for eksempel er bedre tilpasset små- og mellomstore bedrifters kapasitet, fagområde eller geografiske plassering. Å vurdere å dele opp kontraktene er derfor særlig viktig under og i etterkant av pandemien.

I visse tilfeller kan oppdragsgiver også ha saklig grunn for å legge vekt på at leverandøren har kontorsted i eller i nærheten av kommunen, for eksempel dersom oppdragsgiver har behov for et tett samarbeid med leverandøren og den geografiske nærheten er viktig for å sikre god problemforståelse og tilgjengelighet.

Skoler er et eksempel på såkalte innkjøpsuavhengige enheter når skolen selv er ansvarlig for sine anskaffelser og har eget budsjett. Dersom terskelverdi for skolens kontrakter beregnes for seg selv, vil flere kontrakter falle under nasjonal terskelverdi. Dette vil igjen gi skolen økt handlingsrom til for eksempel å handle bøker eller matvarer fra de lokale butikkene i kommunen, såfremt de grunnleggende prinsippene om konkurranse er fulgt ved tildelingen av kontraktene.

Bli den første til å kommentere på "Nasjonal terskelverdi bør ikke senkes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.