Sju år gammel feide om håndtering av kommune-avfall på vei mot EFTA-domstolen

Anbud365: Sju år gammel feide om håndtering av kommune-avfall på vei mot EFTA-domstolenEFTAs overvåkingsorgan, her ved sin president, Bente Angell-Hansen, melder til Norge at det foreligger brudd fra trønderske kommuners side på anskaffelsesregelverket og at det er en frist på et par måneder til å kommentere påstanden.

Skriv ut artikkelen

En sju år gammel og intens feide mellom private avfallsselskaper og kommune-Norge kan nå gå mot sitt endelige oppgjør. EFTAs overvåkingsorgan har nå varslet sak mot Norge med påstand om at når avfallshåndteringen av kommunalt egetavfall ikke legges ut på anbud, er det brudd på anskaffelsesreglene. Hvis de norske kommentarene til dette ikke overbeviser overvåkingsorganet, kan det være duket for EFTA-domstolen.

Saken gjelder 12 trønderske kommuner som har gjort kontrakt med Midtre Namdal Avfallsselskap IKS om kjøp av avfallstjenester. De samme 12 kommunene er for øvrig også eiere av avfallsselskapet. EFTAS overvåkingsorgan er nøye med å fremheve at saken gjelder kommunalt næringsavfall, ikke husholdningsavfall. Det er avfall fra kommunale bygninger og institusjoner.

Overvåkingsorganet mener at kontrakten ikke holder etter EØS-avtalens regelverk for offentlige anskaffelser. Norske myndigheter har et par måneder å utforme et svar på denne «reasoned opinion», som er å betrakte som ESAs foreløpige standpunkt i saken. Dersom det norske svaret ikke tilfører noe nytt som er egnet til å overbevise overvåkingsorganet, kan EFTA-domstolen være neste skritt.

Sju år gammel klage

Ifølge pressemeldingen sendte overvåkingsorganet i desember 2021 en «formal notice», der det ble påpekt at det forelå et brudd på anskaffelsesreglene. Imidlertid kom klagen som er til behandling, til ESA allerede i 2015. Tilbakemeldingene fra Norge har ikke overbevist ESA, derfor er nå neste skritt i prosessen tatt.

Rettferdig konkurranse, dvs konkurranse på like vilkår er, heter det, et kjerneelement i reglene for offentlige anskaffelser.  Kontrakter over en viss verdi (terskelverdiene) skal ut i offentlige anbudskonkurranser i pakt med reglene. Noen unntak finnes riktignok.

Vilkårene ikke til stede

EFTAs overvåkingsorgan vurderer det imidlertid slik at i denne saken er ikke vilkårene for unntak fra reglene til stede. Utvikling og innovasjon knyttet til bærekraftig håndtering av avfallsløsninger må foregå, konstaterer overvåkingsorgan, innenfor rammen av det legale rammeverket i EØS-avtalen.

Samtidig har ESA tidligere sett nærmere på visse kommunale arrangementer for husholdningsavfall og funnet disse til å være på linje med regelverket. Det påpekes at kommunen har spesielle forpliktelser når de gjelder husholdningsavfall, men nærværende sak gjelder kommersielt avfall som kommunene selv produserer. Og da er forpliktelsene annerledes, heter det.

Henger sammen

Det understrekes at saken gjelder brudd på regelverket om offentlige anskaffelser, men at nasjonale bestemmelser knyttet til avfallshåndtering må tas med i vurderingene. EFTAs overvåkningsorgan peker på at norske nasjonale myndigheter har regulert slik at håndteringen av kommersielt avfall er opp til den som produserer slikt. Det har gir føringer for hvordan regelverket for offentlige anskaffelser skal tolkes.

Bli den første til å kommentere på "Sju år gammel feide om håndtering av kommune-avfall på vei mot EFTA-domstolen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.