Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9.juni

Anbud365: Anskaffelses-grep en nøkkel til å sikre personvern ved digitale læringsverktøyKommunene har ansvar for elevenes personopplysninger ved bruk av digitale læringsverktøy, og mye kan gjøre i forbindelse med anskaffelse av verktøyet, heter det fra Datatilsynet i forbindelse med en foreldre-klage i Kongsberg. På bildet, direktør Line Coll i Datatilsynet (foto: Ilja Hendel).

Skriv ut artikkelen

Sparretelefonen til DFØ ((Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) utvides, Anbud365-dagen 2023 er bare dager unna, og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) trekker seg fra samarbeid om fjerntoganbud. 13% av bedrifter i en undersøkelse peker på innkjøp i kampen mot sosial dumping som viktig politisk sak og en «anbudspilot» gav lavere pris på medisin. I Danmark er stat og kommuner enige om å se nærmere på et bredere innkjøpssamarbeid. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Bare dager igjen til Anbud365-dagen!

Når dette publiseres er det bare seks dager igjen til dørene åpnes for Anbud365-dagen 2023, nemlig torsdag 15. juni. Hittil er nærmere 350 påmeldt. Det er rekord. Fra programmet: Miljøkrav, kontraktsoppfølging, forhandlinger, AI og offentlige anskaffelser, erstatning, unormalt lave anbud – og det etiske perspektiv. Og du kan – enten du er med fysisk eller digitalt – gripe fatt i en anskaffelses-advokat og få svar på DITT spørsmål.  Klikk her for program og påmelding.

Utvider sparretelefonen

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) utvider sin sparretelefon for offentlige anskaffelser fra å bare gjelde bærekraftige og innovative anskaffelser. Fra nå av kan man stille alle sine spørsmål om offentlige anskaffelser gjennom denne muligheten.

Anbudspilot gav lavere medisinpris

Anbudspiloten på nye kolesterolsenkende legemidler førte til lavere pris, ifølge Legemiddelverket. Langt flere pasienter får nå behandling med PCSK9-hemmere til samme kostnad som før anbudet. Evalueringen er levert til Helse- og omsorgsdepartementet, som skal gi innspill til Stortingets behandling til høsten.

13% går for innkjøpsmakt mot useriøse

SpareBank 1 SR-Bank gjør tre ganger årlig en større bedriftsundersøkelse.  Denne gang har banken en valgversjon, der de bl.a. har spurt 600 bedrifter i Sør-Norge hvilken politisk sak som er viktigst for dem. 13,2% svarer å bruke offentlig innkjøpsmakt for å bidra til seriøst og bærekraftig arbeidsliv, ifølge radioh.no.

Anskaffelsesforum for IT

Det er lansert et nytt anskaffelsesforum for IT-anskaffelser. Formålet er å skape en møteplass for kunnskapsdeling, faglig diskusjon og nettverksbygging for alle som jobber med IT-anskaffelser. Det er behov for mer dialog mellom oppdragsgivere og leverandører på området, heter det.

Produserer nasjonale kategoriplaner

Sykehusinnkjøp har ferdigstilt arbeidet med de første versjonene av nasjonale kategoriplaner for HR og medisinske forbruksvarer (MFV). Nå er to nye prosjektteam i gang med å lage kategoriplaner for henholdsvis bygg og eiendomsdrift og kirurgiske produkter. Disse planene skal være ferdig i løpet av første kvartal neste år.

Skal anskaffe kompetanse

Stimulab deler ut seks mill til fire prosjekter, som skal gå til å anskaffe kompetanse til å gjennomføre en Stimulab-prosess. Stimulab-teamet vil samarbeide med hvert prosjekt for å lage en behovsbeskrivelse som skal danne grunnlaget for anskaffelsen. Prosedyren er «konkurranse med forhandlinger» med en anskaffelsesprosess på ca. tre måneder.

Irettesettes av Datatilsynet

Datatilsynet mener manglende databehandleravtale mellom Apotek 1 og de 72 kommunene i et multidoseanbud førte til stor fare for pasientsikkerheten og irettesetter begge parter. Kommunene hevdet at Apotek 1 brøt GDPR-lovverket og personopplysningsloven i sin behandling av opplysninger om over 22 000 pasienter.

Trekker seg fra tog-samarbeid

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) trekker seg fra alt samarbeid med Norske tog etter at ingen av statens nye fjerntog får trinnløse inngangspartier. Det ble klart etter et møte nylig med Norske tog om de nye togene. FFO forlot møtet under ti minutter etter at det startet, melder radioh.no.

Påslag på 5 kroner pr. kilo CO2

I 2023 vil alle fylkesvei-asfaltkontrakter i Agder ha krav til EPD (Environmental Product Declaration). Entreprenørene må opplyse hvor mange tonn C02-utslipp det gis ved gjennomføringen av kontrakten. Entreprenør med det laveste utslippet av CO2 beholder sin kontraktsum, mens de øvrige tilbyderne vil få et påslag på 5 kroner pr. kilo med CO2.

Anskaffelsesregler ved reintelling

En ekstern gransking slakter økonomistyringen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det gjelder en undersøkelse om reintellingen i regi av BDO, skriver ifinnmark.no. Store anskaffelser, som leie av helikopter, ble gjort i den anledningen uten at reglene om slike anskaffelser i det offentlige er fulgt, heter det.

Dyr booking på statsavtale

Mandal hotel vant nylig en anbudskonkurranse for overnatting for statlig ansatte, men kan bli pålagt å bruke et bookingsystem som koster 10.000 kroner i måneden. Det skriver Fædrelandsvennen. Mye penger for et forholdsvis lite hotell, heter det. NHO Reiseliv mener staten bør sørge for vilkår som de små hotellene også kan leve med.

Bonderefs av offentliges matkjøp

Det offentlige er elendige til å kjøpe inn lokalmat, sier gründer og bonde Ingulf Galåen på Galåvolden Gård på Røros til Reiseliv 1. Han peker på Sverige, der en rekke kommuner har krav om at en viss andel av lokalt innslag i de kommunale innkjøpene av mat og drikke.

Kantine-innkjøp viktig verktøy

Hvis kantinen kan være et sted hvor man kan endre innkjøpspraksis i mer klimavennlig retning, er utvilsomt kantinen er betydningsfull. Det er viktig at det offentlige tar dette samfunnsansvaret de har som innkjøpere og tilbydere av en stor del av kosten vår, slik Viken fylkeskommune gjør, sier Siri Solberg, rådgiver i Matvalget.

Anbudskrav til ansattes arbeidsforhold

Dersom ny aktør vinner anbud på Gardermoen om sikkerhetskontroll, renhold eller bagasjehåndtering, må de ansattes arbeidsforhold trygges, først og fremst gjennom at krav om virksomhetsoverdragelse legges til grunn. De ansatte må få beholde jobbene og opparbeidede rettigheter, selv om de får ny logo på uniformen, mener LO Luftfart.

Bedriftssamarbeid kaprer anbud

Deltagruppen eies av fire kommuner i Indre Østfold, og styreleder i gruppen Ole-Anders Hallgren Bodal sier partnerskapet gir mange fordeler som bl.a. samarbeid om å levere anbud. Ordføreren i Indre Østfold kommune konstaterer at bedriften vinner nye anbud og har bevist at den har livets rett, skriver smaalenene.no.

Referansekrav utestenger små foretak

Unødig langtrekkende krav om referanser gjør det vanskelig for små og nye foretak som vil inn på det offentlige markedet. Det mener Emma Unevik og Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv. – I praksis utestenges små lokale foretak gjennom kravene til referanser, slår de to fast i et innlegg i Dagens Samhälle.

Sterkere offentlig innkjøpssamarbeid

Regjeringen og Kommunernes Landsforening er enige om å se på mulighetene for et sterkere innkjøpssamarbeid i og på tvers av offentlig sektor. Siktemålet er bl.a. å lage flere forpliktende fellesoffentlige avtaler og avdekke mulige veier til å forenkle samarbeid med private aktører, fremgår det av kommuneøkonomiavtalen for 2024.

Krav om bruk av e-handel

Regjeringen og Kommunernes Landsforening er også enige om at det er en ambisjon at det på tvers av offentlig sektor fra 1. januar 2025 innføres krav om e-handel for en rekke sentrale offentlige innkjøpsavtaleområder i offentlig sektor. Partene vil at gevinstene desentralt, mot at implementeringskostnadene holder seg innenfor eksisterende rammer.

Hadde gjerne sett flere sanksjonsmuligheter

Konkurrensverket er positiv til regjeringens plan om å skjerpe straffen for ulovlige direkteanskaffelser, men liker ikke at regjeringen lar være å utvide nedslagsområdet for hva som kan være slike anskaffelser, f.eks. sanksjonsmuligheter for svikt i å kunngjøre kontraktinngåelser og dokumentasjonsplikt, ifølge upphandling24.se.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.