Miljøsynder og kvalitetssvikt løftes frem som avvisningsgrunner i Finland

Anbud365: Miljøsynder og kvalitetssvikt løftes frem som avvisningsgrunner i FinlandArbeidsminister Tuula Haatainen har, på vegne av den finske regjering, nylig lagt fram nye forslag til endringer i anskaffelseslovgivningen – denne gang med vekt på skjerpede kvalitetshensyn.

Skriv ut artikkelen

Alvorlige miljøbrudd løftes i Finland frem som avvisningsgrunn – enten det gjelder tilbud, leverandører eller underleverandører. Tilsvarende gjelder forhold som kan dokumenteres som kvalitetssvikt. Og i begrunnelsen for tildelingsbeslutning skal kvalitetshensyn med. I tillegg skal tilsynsmyndigheten få romsligere tid og mulighet til å gripe inn ved regelbrudd. Dette er noen av hovedpunktene i forslag til endringer i den nasjonale finske anskaffelseslovgivningen.

For få dager siden sendte den finske regjeringen nye forslag til endringer av landets anskaffelseslover til Riksdagen. Det er andre gang i inneværende regjeringsperiode at endringsforslag fremmes. De nye forslagene skal etter planen tre i kraft ved førstkommende årsskifte, og skal gjelde anskaffelser over og under EU-tersklene. Finland kjøper årlig for nærmere 470 mrd, og hadde i fjor ute 19 000 kunngjøringer.

Bakgrunnen for de nye forslagene er å finne i regjeringsprogrammet, der kvalitetskriterier er fremhevet – på samme måte som ansvarlighet og erkjennelse av landets to-språklighet.

Styrket avvisnings-mulighet

Det fremgår at miljøaspekter i større grad skal ivaretas, samtidig som alvorlig miljøkriminalitet skal kunne føre til avvisning både av tilbud og av tilbyder. Dersom et unormalt tilbud har sammenheng med at bestemmelser og krav til miljø, sosiale hensyn og – som i dag – arbeidsrettslige forpliktelser, skal tilbudet kunne avvises. Et tilbud kan likevel ikke automatisk forkastes på grunn av en miljøforseelse, heter det imidlertid, bare i slike tilfeller der tilbudets unormalt lave pris følger av forseelsen.

Også leverandører som ikke har levet opp til sine miljøforpliktelser etter gjeldende lover og regler, skal kunne avvises. Det gjelder også dersom den aktuelle leverandøren har vist betydelige og gjentagende feil knyttet til et sentralt krav i tidligere kontrakter. Dette gjelder så vel leverandører som eventuelle underleverandører – også de som vil være med i prekvalifiseringsrunder. Det pålegges oppdragsgiveren et dokumentasjonskrav.

Begrunne kvalitetshensyn

Den skjerpede avvisningspraksisen vil også gjelde kvalitetskrav. Kvalitet skal vektlegges mer enn tidligere, fremgår det av forslaget til Riksdagen, der f.eks. oppdragsgiverne får plikt til å begrunne i tildelingsvedtaket hvordan kvalitetshensyn er tatt hensyn til i anskaffelsen.

Konkurrens – och konsumentverket får dessuten bedre muligheter for å overvåke anskaffelser. I dag er det en seksmåneders frist som gjelder – fra verket får tips eller på annen måte kjennskap til mulig brudd på reglene, til de må være ferdig med behandlingen av saken. Det har vist seg å være en altfor kort frist, slik at flere alvorlige regelbrudd har kunnet slippe unna eventuelle sanksjoner.

Samtidig åpner forslaget for at anskaffelser kan kunngjøres samtidig på flere ulike språk, for derved å leve opp til et lenge etterlyst behov i det to-språklige Finland. Det gir mulighet for flere leverandører til å få informasjon om kunngjøringer som måtte interessere.

Bli den første til å kommentere på "Miljøsynder og kvalitetssvikt løftes frem som avvisningsgrunner i Finland"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.