• Leverandører
 • Myhrvold Storkjøkken
  Lindorff
  Hunter Douglas Norge AS
  Leaseplan Norge AS
  Merkur Grafisk AS
  Imento Norge AS

Avvisning
Anbud365: Uforutsigbar anbudspraksis i vente

Uforutsigbar anbudspraksis i vente

Bestemmelsene om utestengelse av leverandører under den nye anskaffelsesforskriften trådte i kraft 1. januar 2017. – «Self-cleaning»-vurderingene reiser flere kompliserte problemstillinger som vi tror oppdragsgivere…