Ikke lov å kreve at priser under en nedre grense ikke skal gi noen fordel

Anbud365: Ikke lov å kreve at priser under en nedre grense ikke skal gi noen fordelViktig klargjøring fra Högsta förvaltningsdomstolen om unormalt lave tilbud ved tilbudsevaluering, konstaterer Anders Asplund, sjefsjurist i Upphandlingsmyndigheten i en kommentar (foto CA Studio).

Skriv ut artikkelen

Det er ikke lov for en offentlig oppdragsgiver å kreve i en konkurranse at leverandørene ikke får noen fordel av å tilby priser under en viss grense. Slikt strider mot likehandlingsprinsippet og kan sette reglene for håndtering av unormalt lave tilbud ut av spill. Og det er uheldig for konkurransen og for begge parter i den. Dette slår Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige fast i en fersk dom i en sak der oppdragsgiver hadde sagt at det ikke gis ekstrapoeng for priser under 700 000 kroner.

Saken i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3566-21) gjaldt et kommunalt avfallsselskap i Västerås-området, VafabMiljö Kommunalförbund, som skulle ha ny nettside. Tildelingskriteriet var beste forhold mellom pris og kvalitet. Den lineære skalaen som evalueringen baserte seg på, var bygget opp slik at tilbudspriser på 700 000 kroner eller lavere ikke kunne få mer enn 55 poeng, mens priser fra og med tre millioner og oppover fikk 0 poeng. Med andre ord ville pristilbud under 700 000 kroner ikke gi noen ytterligere fordel.

Etter å ha gått veien via förvaltningsdomstol og kammarrätt havnet saken i Högsta förvaltningsdomstolen. De to lavere domstolene konkluderte med at evalueringsmodellen ikke var forenlig med likebehandlingsprinsippet.

Unormalt lave priser

Högsta förvaltningsdomstolen har tidligere slått fast at obligatoriske krav som innebærer at tilbud med priser under et visst prisnivå automatisk skal forkastes, er i strid med samme prinsipp. Tilbud med unormalt lave priser skal, heter det, behandles etter reglene for slike, og bare forkastes dersom leverandøren ikke på en tilfredsstillende måte ha forklart seg om den lave prisen eller kostnaden.

I nærværende sak slo Högsta förvaltningsdomstolen fast at det heller ikke er lov å fastsette en laveste prisgrense til bruk ved tilbudsevalueringen. Også en slik grense er i strid med likebehandlingsprinsippet. Leverandørene forhindres med en slik grense fra å konkurrere på pris og oppdragsgivere forhindres fra å kunne vurdere tilbud i reell konkurranse med hverandre, fremgår det av dommen.

Fratas muligheter

Domstolen nevner som et eksempel at en leverandør som vil komme inn på et marked gjennom å presse sine priser fratas i praksis muligheten til å gjøre det dersom det for leverandøren er aktuelt å tilby lavere priser enn den nedre grensen.

En slik evalueringsmodell innebærer også, heter det, at dersom to leverandører tilbyr samme kvalitet, er de ikke sikkert at den av leverandørene med den laveste prisen rangeres høyere enn den andre.

Setter reglene ut av spill

Högsta förvaltningsdomstolen fastslo dessuten at en slik prisgrense i realiteten får den virkning at leverandørene avholder seg fra å tilby priser under det laveste angitte nivået. Modellen kan dermed i praksis føre til at reglene om unormalt lave tilbud settes ut av spill.

Dommen ble avsagt under dissens i og med at en av domstolsmedlemmene mente at evalueringsmodellen var forenlig med anskaffelsesreglene.

Viktig klargjøring

I en kommentar fra svenske Upphandlingsmyndigheten heter det at spørsmålet om hvordan unormalt lave tilbud skal håndteres i evalueringssammenheng har vært omdiskutert. Den nye dommen fra Högsta förvaltningsdomstolen er en viktig klargjøring med stor praktisk betydning for alle oppdragsgivere og leverandører. Den gjelder anskaffelser både over og under terskelverdiene, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Ikke lov å kreve at priser under en nedre grense ikke skal gi noen fordel"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.