Mangler preger arbeid med miljøhensyn-krav i svenske, statlige anskaffelser

Anbud365: Mangler preger miljøhensyn-krav i svenske, statlige anskaffelserDet finnes i Sverige vel utformet støtte for miljøhensyn ved anskaffelser, og Riksrevisionens gransking har avdekket at det behov for en slik støtte - og at det bør benyttes i større grad enn hva tilfellet er i dag. På bildet riksrevisor Helena Lindberg (foto: Frida Ström).

Skriv ut artikkelen

Det er vanlig i Sverige med mangler når det gjelder ledelse og organisering, kompetanse, analyseunderlag og oppfølging i forbindelse med miljøhensyn i statlige anskaffelser. Dette til tross for at det er økende interesse for å ta miljøhensyn ved anskaffelsene. Dette er konklusjonen som Riksrevisionen kommer til etter å ha gransket situasjonen. Heller ikke er rapporteringen god nok, slik at det er vanskelig å vite hvilke tiltak som myndighetene skal ty til for å drive arbeidet med å ta miljøhensyn fremover.

I likhet med den norske Riksrevisjonen er ikke svenske Riksrevisionen tilfreds med myndighetenes bruk av miljøkrav i sine anskaffelser. Den svenske revisjonen har imidlertid bare tatt for seg statlige anskaffelser.

Som Norge har Sverige høye ambisjoner når det gjelder miljøkrav i det offentliges anskaffelser, heter det i granskingsrapporten. Riksrevisionen påpeker av virksomhetene ikke har tilstrekkelig struktur på arbeidet med miljøhensyn. Da oppstår bl.a. en risiko for at behovet for å ta i betraktning miljøhensyn først oppdages sent i anskaffelsesprosessen. Det gjør det vanskelig å rekke å utforme gode miljøkrav. Samtidig kan virksomheten dermed tape muligheten til å ta miljøhensyn på andre måter, heter det, som f.eks. å velge mer miljøvennlige alternativer eller gjenbrukte produkter.

Krever kompetanse

For å ta miljøhensyn på en bra måte kreves det ofte både bransje- og miljøkompetanse. Granskingen til Riksrevisionen viser at mange av virksomhetene i liten utstrekning analyserer miljøkonsekvensene knyttet til anskaffelser. Nesten halvparten av virksomhetene mener at manglende tilgang på kompetanse om miljøspørsmål er et hinder i veien for å styrke sine miljøkrav.

I liten grad, heter det, følger virksomhetene opp de miljøkravene de stiller. Det, skriver Riksrevisionen, betyr en risiko for at leverandørene ikke lever opp til de miljøkravene som ble stilt og at virksomhetene går glipp av verdifull informasjon til bruk i kommende anskaffelser.

Godt støttemateriell, men …

Upphandlingsmyndigheten tilbyr vel utformet støtte for miljøhensyn ved anskaffelser. Hva granskingen har avdekket viser at det behov for en slik støtte og at det bør benyttes i større grad. Også i de statlige rammeavtalene som Kammarkollegiet inngår, er det viktig støtte å hente – og en bra måte å arbeide med miljøhensyn for varer og tjenester som disse avtalene omfatter. Men de virksomhetene som gjør avrop på rammeavtalene, tar i liten utstrekning vare på mulighetene til å ta ytterligere miljøhensyn i forbindelse med avropet.

Derfor mener revisjonen at Upphandlingsmyndigheten og Kammarkollegiet sammen må bidra til å spre kunnskap om å ta miljøhensyn i forbindelse med avrop fra de statlige rammeavtalene.

Ber regjeringen ta grep

Likeledes har Riksrevisionen funnet at det savnes oppfølging som gir et godt bilde av hvilket ambisjonsnivå som virksomheten har i sitt arbeid med miljøhensyn. Det gjør det vanskeligere å avgjøre hva slags tiltak som bør tas for å drive arbeidet fremover – og for virksomhetene å sammenlikne seg med hverandre. Derfor anbefaler revisjonen regjeringen om å ta grep som fører til at denne rapporteringen blir bedre. Og, heter det, Upphandlingsmyndigheten må i den forbindelse få i oppdrag å følge jevnlig opp den nasjonale anskaffelsesstrategien.

Bli den første til å kommentere på "Mangler preger arbeid med miljøhensyn-krav i svenske, statlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.