Seks situasjoner der endring av kontrakt kan være tillatt

Anbud365: Seks situasjoner der endring av kontrakt kan være tillattUpphandlingsmyndigheten i Sverige, her ved generaldirektör Inger Ek, har laget en juridisk utredning som gir en viss veiledning for offentlige oppdragsgivere som er i behov av å endre en kontrakt (foto: CA Studio).

Skriv ut artikkelen

For første gang regulerer anskaffelsesreglene situasjoner der endring av inngått kontrakt kan tillates. Det dreier seg om seks situasjoner. Nå foreligger både en svensk og en norsk veiledning til hjelp for dem som er i behov av å endre en kontrakt. Endringer som ikke er tillatt etter regelverket, innebærer en ny kontrakt som krever ny anskaffelsesprosess. Gjøres ikke det, kan det være snakk om ulovlig direkteanskaffelse.

De nye anskaffelsesreglene har også med seg noe kontraktsrett, med andre ord forhold som dreier seg hva som skjer med den kontrakten man har inngått etter at kontrakten er signert. Det gjelder mulighetene til å endre en allerede inngått kontrakt. Upphandlingsmyndigheten i Sverige har laget en juridisk utredning som gir en viss veiledning for offentlige oppdragsgivere som er i behov av å endre en kontrakt:
«Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya Upphandlingslagstiftningen».

Så vel norske som svenske offentlige anskaffelsesregler har gjort EU-direktivene fra 2014 til sine respektive nasjonale lovgivninger. Dermed er Upphandlingsmyndighetens utredning også interessant etter norske forhold. Den norske veiledningen for samme finner du her.

Seks situasjoner

Det er seks situasjoner der endring i kontrakt er tillatt. Disse er alle forankret i regelverket. Dersom en endring ikke har støtte i disse bestemmelsene, vurderes endringen som en ny avtale som skulle ha vært kunngjort. Hvis det heller ikke foreligger et unntak fra reglene om direkteanskaffelse, regnes endringen som en ulovlig direkteanskaffelse.

I visse tilfeller er endringer av mindre verdi tillatt. Kontraktens overgripende karakter må ikke endres, og det fins regler for hvilket intervall endringens verdi må holde seg innenfor. Dersom flere endringer gjøres etter hverandre tilsier reglene, ifølge den svenske utredningen, at verdien skal avgjøres utfra den samlede nettoverdien av disse endringene.

Endringsklausul

Endring av kontrakten kan være tillatt dersom det foreligger en opsjon eller en endringsklausul i de opprinnelige anskaffelsesdokumentene. Endringsklausulen må i så fall være klar, presis og entydig. Klausulen må angi omfang og arten av mulige endringer, og endringen må ikke føre til endring i kontraktens overordnede karakter. Noe maksimalverdi for endringen foreligger det ingen bestemmelser om.

Endringer som består av kompletterende, nødvendige bestillinger fra den opprinnelige leverandøren og som ikke inngår i kontrakten, kan – på visse forutsetninger – også være tillatt. En av forutsetningene er at kompletteringsbestillingene ikke må øke verdien av kontrakten med mer enn 50% av verdien på den opprinnelige kontrakten. Det er ikke lov å dele opp store kompletteringer i mindre deler for å komme under denne verdiøkningen. Ved suksessive kompletteringer skal hver kompletteringsverdi beregnes separat.

Uforutsette omstendigheter

Uforutsette omstendigheter kan avstedkomme behov for tillatte endringer. Også her er det visse betingelser som må oppfylles, og utgangspunktet for hva som er «uforutsette omstendigheter» er hva en normalt oppegående oppdragsgiver burde ha forutsett.

Bytte av leverandør er tillatt som følge av strukturelle endringer hos leverandøren, som f.eks. oppkjøp, sammenslåinger, konkurs mv. Leverandørbytte er også tillatt om en underleverandør trer inn i leverandørens sted som følge av en avtale mellom leverandøren, oppdragsgiveren og underleverandøren.

I tillegg er en del endringer som ikke er vesentlige også tillatt. Noen endringer anses alltid som ikke vesentlige, og de fremgår gjerne av regelverket. Generelt avgjøres det fra sak til sak om en endring er vesentlig.

Bli den første til å kommentere på "Seks situasjoner der endring av kontrakt kan være tillatt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.