Grunnlaget for å skifte leverandør i en avtaleperiode var for tynt

Anbud365: Grunnlaget for å skifte leverandør i en avtaleperiode var for tyntDen nye leverandøren er en annen juridisk person som ikke eies av den opprinnelige avtalepartneren, og leverandørbyttet kan heller ikke anses for å være en konsekvens av en intern omorganisering, konstaterte Kammarrätten i Jönköping i en sak som gjaldt bytte av leverandør underveis i en avtaleperiode.

Skriv ut artikkelen

I den andre forlengelsen av en rammeavtale skiftet den svenske kommunen ut leverandøren uten forutgående kunngjøring. Skiftet var en vesentlig endring, konstaterte Kammarrätten i Jönköping, og avtalen er dermed ugyldig. Det var ingen klausul i den opprinnelige avtalen som gav forutsetningene for et leverandørbytte, og den nye leverandøren ble ikke sjekket ut mot alle de obligatoriske karvene som lå til grunn i den opprinnelige avtalen.

Saken (mål nr. 2881-17) i Kammarrätten i Jönköping dreide seg om skifte av leverandør. En kommune hadde inngått rammeavtale med selskapet GoodforKids Scandinavia AB. Avtalen ble forlenget to ganger og ved siste fornyelse gikk GoodforKids Nordic AB inn i i avtalepartnerens sted. Begrunnelsen fra kommunens side var omstrukturering hos den opprinnelige avtalepartneren og det at hele selskapets virksomhet uforandret ble overdratt til GoodforKids Nordic AB.

Kammarrätten peker på at det i den opprinnelige avtalen mellom kommunen og GoodforKids Scandinavia AB ikke var noen klausul med forutsetninger for overdragelse av avtalen til en annen leverandør. Den nye leverandøren var heller ikke eiet av den tidligere, og domstolen konstaterer at det ikke er kommet frem noe om at den opprinnelige avtalepartneren svarer solidarisk med den nye leverandøren for selskapets forpliktelser.

Obligatoriske krav

Kommunene hevdet at den i forbindelse med overdragelsen bl.a. hadde kontrollert at den nye leverandøren var i foretakskatteregistret og dermed i det vesentlige oppfylte de obligatoriske kravene. Under henvisning til konkurransegrunnlaget som lå til grunn ved den opprinnelige avtalen, slo retten fast at det var vesentlig flere obligatoriske krav enn denne skatteregisteringen.

Etter dette kom kammarrätten til at kommunen i saken hadde tilsidesatt likebehandlingsprinsippet gjennom å gjøre avtale med en ny leverandør. Leverandørbyttet utgjør en vesentlig endring av avtalen og avtalen er inngått uten forutgående kunngjøring, altså en ulovlig direkteanskaffelse, heter det. Avtalen med den nye leverandøren er således ugyldig.

Ikke mulig å forutse 

Kammarrätten la til grunn at forutsetninger for leverandørbytte ikke var nedfelt i den opprinnelige rammeavtalen, og det er heller ikke kommet frem at leverandørbyttet på annen måte var mulig å forutse. Den nye leverandøren er en annen juridisk person som ikke eies av den opprinnelige avtalepartneren, og leverandørbyttet kan heller ikke anses for å være en konsekvens av en intern omorganisering.

I tillegg har retten notert at kommunen har gjort avtale med den nye leverandøren uten å iaktta obligatoriske krav som ble stilt til valgte leverandør i den opprinnelige anbudskonkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Grunnlaget for å skifte leverandør i en avtaleperiode var for tynt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.