Sverige skal få treffsikre, modne innkjøpsorganisasjoner – handlingsplan lansert

Anbud365: Sverige skal få treffsikre, modne innkjøpsorganisasjoner – handlingsplan lansertÅ utvikle treffsikre innkjøpsorganisasjoner vil ta tid, skriver Upphandlingsmyndigheten, her ved sin generaldirektør, Inger Ek (foto: Jenny Drakenlind).

Skriv ut artikkelen

Å sikre at svenske kommuners og regioners, enn si statlige, innkjøpsorganisasjoner stiller i treffsikker stand til å bidra effektivt til at samfunnsmål nås, er et langsiktig, målrettet arbeid. En handlingsplan til formålet med sju tiltak er nå lagt fram. Upphandlngsmyndigheten står bak, på oppdrag fra regjeringen. Kompetanseløft, ledelses-program – inspirert av Norge, kategoristyring og målemetoder slik at den enkelte kan sjekke status, er kjernen i handlingsplanen.

Upphandlingsmyndigheten la nylig frem rapporten «Att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer». Her skisseres en modell som viser hva som kjennetegner en treffsikker innkjøpsorganisasjon. For å drive på og øke utviklingstakten mot treffsikre innkjøpsorganisasjoner fremmes det forslag til en flerårig handlingsplan for hvordan man kan arbeide for å støtte etableringen av slike organisasjoner.

Offentlige anskaffelser er ikke bare en prosess for kjøp, det er også et strategisk verktøy for å drive virksomhetsutvikling mot et bærekraftig samfunn.

En kjøpende myndighet tar et første skritt mot å være en treffsikker innkjøpsorganisasjon når den øverste ledelsen beslutter å ta inn anskaffelsesspørsmålene som en del av den overgripende virksomhetsstrategien. Det er Inger Ek, generaldirektøren i Upphandlingsmyndigheten, som sier dette i en kommentar til formålet med rapporten.

Tiltak å bygge på

I handlingsplanen er det sju tiltak, som skal skape forutsetninger for en utvikling i retning av mer treffsikre innkjøpsorganisasjon. Tiltakene, i stikkords form, disse:

  1. Et coachprogram for innkjøpssjefer. Ett eksempel som Upphandlingsmyndigheten er blitt inspirert av, er et norsk program, «Kompetanseløft for ledere» i regi av Direktoratet. for forvaltning og økonomistyring.
  2. Ulike innsatser på kommunikasjons- og samspillsområdet, innrettet mot ledelsen i organisajonen
  3. Etablering av kvalifisert utdanningstilbud og spesialistkompetanse. Det mangler utdanningstilbud på akademisk nivå når det gjelder strategisk innkjøpsarbeid, heter det Upphandlingsmyndigheten ser et tydelig behov for å utvikle kvalifiserte tilbud på området offentlige anskaffelser koplet til effektiv virksomhetsledelse.
  4. Standardiserte nasjonale innkjøpskategorier. Upphandlingsmyndigheten ser at det er nødvendig å sammenlikne kostnader mellom kjøpende virksomheter.
  5. Utvikle målemetoder for treffsikre, modne innkjøpsorganisasjoner
  6. Forstudie for utvikling av datadrevet virksomhetsutvikling
  7. Forstudie for nasjonal samordning av kategoriområdene. Hvordan kan nasjonal samordning på ett eller flere av kategoriområdene fremme utvikling av mer bærekraftige varer og tjenester, er spørsmålet.

Langsiktig arbeid

Forslagene 1,2, 4 og 5 er tiltak som Upphandlingsmyndigheten på relativt kort tid kan drive på omstillingen til et mere bærekraftig samfunn, mens de øvrig gjelder tiltak som bør gjøres i dag for å være pådrivere på lengre sikt.

Å utvikle treffsikre innkjøpsorganisasjoner vil ta tid, skriver Upphandlingsmyndigheten. Mange av tiltakene skal Upphandlingsmyndigheten selv ta seg av, andre ha en hånd med i.

Sveriges kommuner og regioner, inklusive kommunal- og regioneide selskap, sto i 2019 for 79% av alle kunngjort anskaffelser og for 75% av de offentlige utbetalingene i Sverige. I sitt arbeid med å få frem tiltak som vil fører til mer treffsikre innkjøpsorganisasjoner, har Upphandlingsmyndigheten derfor festet sin oppmerksomhet mot kommuners og regionenes innkjøpsvirksomhet.

Bli den første til å kommentere på "Sverige skal få treffsikre, modne innkjøpsorganisasjoner – handlingsplan lansert"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.