Skjerpede miljøkrav (VII): Anskaffelsesfaget krever økt forståelse og anerkjennelse

Anbud365: Skjerpede miljøkrav (VII) Anskaffelsesfaget krever økt forståelse og anerkjennelseDovre kommune med sine ca. 2503 innbyggere, er lokalisert i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke. Kommunen er medlem av Gudbrandsdalstinget som er en politisk arena, som skal ta opp og fronte felles politiske saker - og fungere som er felles tydelig talerør for Gudbrandsdalen. Det skal også utvikle felles politikk for viktige områder for Gudbrandsdalssamfunnet – og fremme samarbeid og bidra til utvikling og verdiskapning i hele regionen. Felles Innkjøpskontor ble etablert i 2018 og er et vertskommunesamarbeid mellom de 6 kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Sel med Vågå som vertskommune (6K). Innkjøpskontoret har utarbeidet en anskaffelsesstrategi som er blitt vedtatt i de 6 kommunene og gjort gjeldende for Innkjøpskontoret og 6K. På bildet: Anne Hesthagen, Økonomisjef i Dovre Kommune.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) – Vi ønsker å løfte anskaffelsesfunksjonen på en slik måte at forståelsen for dette viktige fagfeltet øker og blir mer anerkjent. Det forteller Anne Hesthagen, Økonomisjef i Dovre Kommune til Anbud365 – når vi ber om status på økte miljøkrav i offentlige anskaffelser. – Økt forståelse for faget må kommuniseres til flere nivåer, både i kommuner som oppdragsgiver og tilbydere på leverandørsiden.

Regjeringens skjerpede krav for å ivareta klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gir økt behov for miljøkompetanse. Hvordan har en forberedt seg, hvordan velge det som gir mest effekt, hva med kontroll og oppfølging etc. Veiledningen fra DFØ kom ut like før jul og har dermed ikke gitt mye tid til forberedelser. Anbud365 har vært i kontakt med relevante aktører for å høre hvordan status er. Dagens kandidat: Anne Hesthagen, Økonomisjef i Dovre Kommune.

Anne Hesthagen har en bachelor i revisjon og har jobbet i kommunal revisjon siden 2002 – hovedsakelig innen regnskapsrevisjon og noe forvaltningsrevisjon. Hennes karriere har også gitt erfaring fra Mattilsynet, innen administrasjon. Senest har hun vært ansatt som innkjøpsleder i 1,5 år, for Felles Innkjøpskontor i Nord-Gudbrandsdalen. Fra og med 01.01.2024 gikk hun over i ny stilling som økonomisjef i Dovre kommune, som er deltaker i innkjøpskontoret.

I perioden hun var innkjøpsleder, gikk de 12 kommunene i Gudbrandsdalen, (etablert som Gudbrandsdalstinget) – sammen om å utarbeide en felles strategi for grønne offentlige anskaffelser. Felles Innkjøpskontor i Nord-Gudbrandsdalen fikk jobben med å koordinere dette arbeidet, som de nå er godt i gang med.

Anbud365: Hvordan har dere forberedt dere til den nye forskriften? Har dere i gang forberedelser til en anskaffelse etter de nye miljø-/klimakravene?

Hesthagen: I vår strategi er det innarbeidet egne punkt om å følge de 17 bærekraftsmålene til FN og hensynta klima og miljø i anskaffelsene.

Gudbrandsdalstinget (GT), har laget en handlingsplan (GT 2030) for Gudbrandsdalen og den omhandler blant annet offentlige anskaffelser. Tiltaket er å utarbeide en felles strategi for grønne offentlige anskaffelser. (GT) delegerte prosjektarbeidet, der felles innkjøpskontor i Nord-Gudbrandsdalen fikk koordineringsoppgaven. (GT) består av politisk valgte representanter for kommunene Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå, Øyer og Innlandet fylkeskommune.

Prosjektgruppen la fram mandat og prosessplan på (GT) 5. oktober 2023. Her planlegger vi en prosessuell tilnærming, med hjelp av prosess-støtte fra LUP, til å gjennomføre denne jobben. Det vil bidra til en god forankring og eierskapsfølelse for denne felles strategien, som skal fokusere på klima og miljø. Planen er å involvere ledelsen på alle nivåer i kommunene, næringslivet, Innlandet Fylkeskommune, Statsforvalteren og DFØ. (LUP ble etablert i 2010 av KS og NHO. Innovasjon Norge og Forskningsrådet er også eiere. Formål er å hjelpe kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser. red.anm.)

Generelt tenker vi at det blir viktig å gi gode begrunnelser i anbudet, når krav velges fremfor vekting.

I Dovre er det nå ute en konkurranse innen bygg som vekter klima og miljø med 30 %.

Anbud365: Hvordan er miljøkompetansen som du kan benytte deg av ved anskaffelser i din virksomhet? Er det planer om å styrke den?

Hesthagen: Vi har ikke spesiell miljøkompetanse på innkjøpskontoret i dag, men i den enkelte kommune har vi blant annet klima og miljøplaner. Personer som jobber med planoppfølging, har oppdaterte kunnskaper som innkjøpskontoret kan benytte seg av.

Det er ingen konkret plan om å styrke miljøkompetansen (med ressurs-økning) på innkjøpskontoret. Vårt kommunale samarbeid (Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Lesja) 6K, er inne i en annen prosess, om å evt. gå inn på eiersiden i et større kommunalt eid anskaffelsessamarbeid. Det vil i så fall gi et større fagmiljø som vi alle vil kunne dra nytte av etter hvert, også deres miljøkompetanse.

Anbud365: Hvilke konsekvenser tror du ny forskrift har å si, for henholdsvis store og mindre virksomheter/oppdragsgivere

Hesthagen: For både leverandører og oppdragsgivere er det sannsynlig at kontraktene vil bli dyrere. Leverandører må regne med investeringer i miljøvennlige driftsmidler, for i det hele tatt kunne delta i offentlige konkurranser.

Det offentlige må ta høyde for at det det grønne skiftet koster mere penger. Her kan det bli vanskelige prioriteringer for flere. Det er for eksempel mange kommuner med relativt trang kommune-økonomi, som er nødt til «snu» på hver eneste krone.

I vårt distrikt er det mange mindre leverandører, som kan være sårbare i noen henseender. De kan oppleve krav om større investeringer som en stor byrde, der bedriftsøkonomiske prinsipper ikke står i forhold til risiko.

De fleste har ambisjoner når det gjelder det grønne skiftet, men det er ikke alltid rammebetingelser og grønne visjoner går hånd i hånd.

Anbud365: Hva tenker du om kontroll og oppfølging ved innføring av ny forskrift?

Hesthagen: I vårt arbeid med felles strategi for grønne offentlige anskaffelser, vil krav til rapportering være et sentralt punkt. Det vil gi en form for “kontroll og oppfølging” av at vi i Gudbrandsdalen ønsker det grønne skiftet – og at vi følger opp handlingsplanen – GT 2030 – til Gudbrandsdalstinget.

Offentlige anskaffelser må brukes strategisk i prosessen for gjennomføring av det grønne skiftet. Dette krever at strategien må inn i aktuelle planer. Eksempelvis har Dovre kommune adressert dette til arbeidet med rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel – i Vågå kommune er offentlige anskaffelser tatt inn som virkemiddel i klima- og miljøplan.

Vi ønsker også å løfte anskaffelsesfunksjonen på en slik måte at den blir mer anerkjent, slik at forståelsen for dette viktige fagfeltet øker på flere nivåer både i kommunene og blant tilbydere og leverandører.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav (VII): Anskaffelsesfaget krever økt forståelse og anerkjennelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.